Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tekster og etikk Om posisjoneringer og ansvarsfulle lesninger Litteratur: Taguchi, H.L. (2004) In på bara benet: En introduktion til feministisk poststrukturalism.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tekster og etikk Om posisjoneringer og ansvarsfulle lesninger Litteratur: Taguchi, H.L. (2004) In på bara benet: En introduktion til feministisk poststrukturalism."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tekster og etikk Om posisjoneringer og ansvarsfulle lesninger Litteratur: Taguchi, H.L. (2004) In på bara benet: En introduktion til feministisk poststrukturalism. Stockholm, HLS Förlag

2 4.12.2007 F3a/bMona-Lisa Angell-Jacobsen Hvorfor skrive referanser?

3 4.12.2007 F3a/bMona-Lisa Angell-Jacobsen ”Ett svar är att om jag gör det så kan jag hoppas at läsaren i gengäld gör en ansvarsfull läsning av texten” (Taguchi, 2004:17).

4 4.12.2007 F3a/bMona-Lisa Angell-Jacobsen Å muliggjøre ansvarsfulle lesninger  I følge Taguchi (2004:17) kan det å la leseren få et inntrykk av hvordan det jeg skriver forholder seg til andre måter å tenke på muliggjøre at leseren kan forholde seg mer åpen eller kritisk til teksten.  For å muliggjøre ansvarsfulle lesninger er det avgjørende at vi oppgir påstander eller meningers ”avsender”.  Hvem er avsenderen? Faglitteratur? Offentlige skriv? Noen du har intervjuet? Dine refleksjoner? Dine refleksjoner der du støtter deg til faglitteratur eller andre tekster? Annet?

5 4.12.2007 F3a/bMona-Lisa Angell-Jacobsen Hvorfor ”ansvarsfulle lesninger”?  Tekster skapes i spesifikke kulturelle og historiske kontekster.  Flere påpeker at akademiske tekster ikke bare beskriver ”virkeligheter”, de er med på å skape ”virkeligheter” (Said, 1979; Taguchi, 2004).  Å ta stilling til det du leser. Hva mener jeg om dette? Hva mener andre om dette?  Å muliggjøre ansvarsfulle lesninger. Åpenhet om hvem som er avsender: ”Kunnskap” er kulturelt og historisk betinget… Ergo er forfatteres kunnskaper også kulturelle. Åpenhet om tekstens kontekst kan muliggjøre ansvarsfulle lesninger.

6 4.12.2007 F3a/bMona-Lisa Angell-Jacobsen Men hva har regler for akademiske tekster med det å være førskolelærer å gjøre?

7 4.12.2007 F3a/bMona-Lisa Angell-Jacobsen Men er dette relevant for førskolelæreryrket?  Hvorfor skal førskolelærerstudenter lære å skrive akademiske tekster? Er det ikke nok for førskolelærerstudenter å lære om å ”jobbe i barnehager”? Et studie på bachelornivå Et studie på bachelornivå Spilleregler for å kunne uttale seg i det ”offentlige rom” Spilleregler for å kunne uttale seg i det ”offentlige rom” Barnehager er ”politikk”: Hvem sine stemmer høres i debatten? Barnehager er ”politikk”: Hvem sine stemmer høres i debatten?

8 4.12.2007 F3a/bMona-Lisa Angell-Jacobsen Akademiske tekster  BÅDE det faglige innholdet OG den skriftlige framstillinga / håndverket Innledninga: Hva bør med? Innledninga: Hva bør med? Hoveddelens struktur: Hoveddelens struktur: OverskrifterOverskrifter AvsnittAvsnitt ReferanserReferanser Struktur: Å holde kontakt med problemstilling/ mål/ tema/ temaer du har redegjort for tidligere i tekstenStruktur: Å holde kontakt med problemstilling/ mål/ tema/ temaer du har redegjort for tidligere i teksten Avslutninga: Hva bør med? Avslutninga: Hva bør med? Litteraturlista Litteraturlista

9 4.12.2007 F3a/bMona-Lisa Angell-Jacobsen Eksempler på referanseskriving  I følge Kinge (2003) …  Kinge (2003) skriver…  Jeg støtter meg til Kinge (2003) som skriver at…  Kinge (2003) bygger på Bae (1996) som påpeker at anerkjennelse er…  Sosiale og emosjonelle vansker kan defineres som ”…..” (Kinge, 2003:21).  UTFORDRING: Se etter ulike måter å gjøre dette på når du leser faglitteratur.

10 4.12.2007 F3a/bMona-Lisa Angell-Jacobsen Flere grunner til å oppgi referanser…  Å skrive en oppgave er en mulighet til å vise sensor at du har lest: Pensumlitteratur Pensumlitteratur Relevante offentlige skriv som rammeplan, lovverk, temahefter og andre rundskriv og stortingsmeldinger Relevante offentlige skriv som rammeplan, lovverk, temahefter og andre rundskriv og stortingsmeldinger Annen relevant faglitteratur Annen relevant faglitteratur Eventuelt relevante avisartikler, dikt eller lignende Eventuelt relevante avisartikler, dikt eller lignende (At du har lest og viser at du kan anvende det du har lest er en viktig del av hva sensor ser etter…)  I eksamensreglementet er det å ikke oppgi referanse omtalt som ”fusk”… Å skrive om ”støttende stillas” uten å oppgi referanse for dette begrepet kan altså leses som plagiering.

11 4.12.2007 F3a/bMona-Lisa Angell-Jacobsen Litteratur  Taguchi, H.L. (2004) In på bara benet: En introduktion til feministisk poststrukturalism. Stockholm, HLS Förlag  Said, E. (1979) Orientalism. New York, Random House


Laste ned ppt "Tekster og etikk Om posisjoneringer og ansvarsfulle lesninger Litteratur: Taguchi, H.L. (2004) In på bara benet: En introduktion til feministisk poststrukturalism."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google