Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alternativ og ikke riktig så alternativ energi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alternativ og ikke riktig så alternativ energi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Alternativ og ikke riktig så alternativ energi
Naturfag Alternativ og ikke riktig så alternativ energi

2 Læreplanmål i LK06 Teknologi&design 7. trinn:
Gjøre greie for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse til å utnytte energi i luft og vann Fenomener og stoffer 10. trinn: forklare hvordan vi kan produsere energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Energi for framtiden, VG 1 Gjøre forsøk med solceller og solfangere og forklare virkemåten Gjøre rede for fysiske prinsipper for hvordan varmepumper virker, og i hvilken sammenheng varmepumper brukes Gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energibærer Gjøre rede for hydrogen som energibærer

3 Tradisjonell energi? Fossile brennstoff, vannkraft, kjernekraft??

4 Alternativ energi – viktigste teknologier
Solenergi Vindkraft Bølgekraft Bioenergi Brenselceller Varmepumper Jordvarme (geotermisk energi) ”Tradisjonell” kjernekraft?? Thoriumreaktor Fusjonsreaktor

5 Isaac Newton (1643 – 1727)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Varmepumper Bruker elektrisk energi til å ”pumpe” varme fra et kaldt sted (ute) til et varmere sted (stua) Mest effektive i varmt klima(!) Samme prinsipp som i kjøleskap og air condition Kondensator Reduksjonsventil Fordamper Kompressor

19 Solenergi Solceller – konverterer fotoner til strøm Solvarme
Solvarme

20 Vindkraft Utfordring at vinden er ustabil, og relativt lite effektiv som energibærer Krever store arealer

21 Bølgekraft Mange ulike tekniske løsninger (over 1000!), men få eller ingen er foreløpig kommersialisert(?)

22 Bioenergi Framstilling av energi fra biomasse i ulike former
I prinsippet enkel teknologi (forbrenning av brensler) Satsingsområde bl a i EU og Norge

23 Brenselceller Konverterer kjemisk energi til elektrisk energi direkte i en oksydasjonsprosess uten normal forbrenning

24 Jordvarme (geotermisk energi)
Mest effektivt der en har betydelig jordvarme nær overflaten (f eks Island)

25 Kjernefysikken ”Tradisjonell” kjernekraft??
Thoriumreaktor – fusjon drevet av protonakselerator, langt tryggere enn uranbasert(?) Fusjonsreaktor – enorme tekniske utfordringer, men satsing i EU


Laste ned ppt "Alternativ og ikke riktig så alternativ energi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google