Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Naturfag 3 2009 Alternativ og ikke riktig så alternativ energi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Naturfag 3 2009 Alternativ og ikke riktig så alternativ energi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Naturfag 3 2009 Alternativ og ikke riktig så alternativ energi

2 Læreplanmål i LK06 Teknologi&design 7. trinn: –Gjøre greie for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse til å utnytte energi i luft og vann Fenomener og stoffer 10. trinn: –forklare hvordan vi kan produsere energi fra fornybare og ikke- fornybare energikilder Energi for framtiden, VG 1 –Gjøre forsøk med solceller og solfangere og forklare virkemåten –Gjøre rede for fysiske prinsipper for hvordan varmepumper virker, og i hvilken sammenheng varmepumper brukes –Gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energibærer –Gjøre rede for hydrogen som energibærer http://www.bouvet.no/default.aspx?ChannelID=1007&DocumentID=10583

3 Tradisjonell energi? Fossile brennstoff, vannkraft, kjernekraft?? http://www.forskning.no/Artikler/2004/september/1095065339.81

4 Alternativ energi – viktigste teknologier Solenergi Vindkraft Bølgekraft Bioenergi Brenselceller Varmepumper Jordvarme (geotermisk energi) ”Tradisjonell” kjernekraft?? Thoriumreaktor Fusjonsreaktor http://www.forskning.no/temaer/alternativ_energi

5 Isaac Newton (1643 – 1727)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Varmepumper Bruker elektrisk energi til å ”pumpe” varme fra et kaldt sted (ute) til et varmere sted (stua) Mest effektive i varmt klima(!) Samme prinsipp som i kjøleskap og air condition 1)Kondensator 2)Reduksjonsventil 3)Fordamper 4)Kompressor http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_pump

19 Solenergi Solceller – konverterer fotoner til strøm –http://no.wikipedia.org/wiki/Solcellepanelhttp://no.wikipedia.org/wiki/Solcellepanel –http://www.forskning.no/Artikler/2004/august/1 092225639.22http://www.forskning.no/Artikler/2004/august/1 092225639.22 Solvarme

20 Vindkraft Utfordring at vinden er ustabil, og relativt lite effektiv som energibærer Krever store arealer http://www.forskning.no/Artikler/2006/oktober/kraft_fra_havet

21 Bølgekraft Mange ulike tekniske løsninger (over 1000!), men få eller ingen er foreløpig kommersialisert(?) www.home.no/vannenergi/bolgekraft.html http://www.forskning.no/Artikler/2004/november/1098707791.44 http://en.wikipedia.org/wiki/Wave_power

22 Bioenergi Framstilling av energi fra biomasse i ulike former I prinsippet enkel teknologi (forbrenning av brensler) Satsingsområde bl a i EU og Norge http://www.forskning.no/Artikler/2007/januar/1169550577.99

23 Brenselceller Konverterer kjemisk energi til elektrisk energi direkte i en oksydasjonsprosess uten normal forbrenning http://no.wikipedia.org/wiki/Brenselcelle http://no.wikipedia.org/wiki/Brenselcelle

24 Jordvarme (geotermisk energi) Mest effektivt der en har betydelig jordvarme nær overflaten (f eks Island) http://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_power

25 Kjernefysikken ”Tradisjonell” kjernekraft?? Thoriumreaktor – fusjon drevet av protonakselerator, langt tryggere enn uranbasert(?) –http://www.forskning.no/Artikler/2006/november/1162459085.68http://www.forskning.no/Artikler/2006/november/1162459085.68 Fusjonsreaktor – enorme tekniske utfordringer, men satsing i EU –http://www.forskning.no/Artikler/2006/november/1164032358.29http://www.forskning.no/Artikler/2006/november/1164032358.29


Laste ned ppt "Naturfag 3 2009 Alternativ og ikke riktig så alternativ energi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google