Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgjevarseminaret 14.desember 2005 Gunnar Stave Utfordringar til UH-sektoren i dag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgjevarseminaret 14.desember 2005 Gunnar Stave Utfordringar til UH-sektoren i dag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgjevarseminaret 14.desember 2005 Gunnar Stave Utfordringar til UH-sektoren i dag

2 UTFORDINGAR PÅ MANGE NIVÅ Det internasjonale biletet er eit bakteppe Utfordringane er på ulike nivå Det nasjonale Det regionale For heile sektoren For undergrupper For den einskilde institusjon.

3 EIT TIDSSKILJE? Forfall og McDonaldisering Reform, fornying og ei ljos framtid Kva blir institusjonane si rolle?

4 KUNNSKAPSAMFUNNET OG INSTITUSJONANE SI ROLLE Kompetanse viktigaste produksjonsfaktoren Kompetansen i befolkninga må utnyttast betre UH-sektoren kjernesektor i verdiskapinga Hovudvekt på nytte og relevans Ny kontrakt mellom institusjonar og samfunn

5 FORSKING – BREIDDE OG SPISS Noreg skal bli ein leiande kunnskapsnasjon Satsingar Strukturelle satsingar Internasjonalisering Grunnforsking med vekt på kvalitet og realfag Forskingsbasert nyskaping og innovasjon Tematiske satsingar : energi og miljø, IKT, mat, helse Teknologiske satsingar IKT Nye materiale og nanoteknologi Bioteknologi

6 FORSKING – BREIDDE OG SPISS Utfordringar for sektoren Profilering – breidde og spiss Arbeidsdeling Bygge miljø med tilstrekkeleg styrke – kritisk masse Samarbeid om landslag Spesielle utfordingar for høgskulesektoren – kompetanse og storleik på forskingsmiljøa Rekruttering Internasjonalisering av forsking

7 j Utfordingar for institusjonane Samarbeid med nærings- og samfunnslivet Kommersialisering av forsking Regional utviklingsaktør Profesjonsretta FoU og fornying av offentleg sektor Internasjonalisering INNOVASJON OG KOMMERSIALISERING

8 j U tfordringar for institusjonane Krav om kvalitet Krav om kompetanse Relevanskrav Auka konkurranse om studentane – inntakskvalitet Økonomimodellen – resultatkomponent basert på studiepoengsproduksjon Masseutdanning – eliteutdanning YRKESORIENTERING OG RELEVANS

9 STYRING OG LEIING - NPB Større vekt på marknaden som styringsmekanisme Entreprenøraktig leiing (omstillingsevne) Delegering av ansvar og autonomi Måling av resultat framfor styring av input og kontroll av prosessen Brukarorientering Forbetra økonomistyring Rapportering

10 STYRING OG LEIING Utfordring for institusjonane Nullstilling av organisasjonen Sterkare styring – fagleg og administrativt Føremålstenlege styringsmodellar Legitimitet i organisasjonen Kunnskapsorganisasjon – servicebedrift

11 KVA ER UH-INSTITUSJONANE SI SJEL? Ei servicebedrift? Eit instrument for den nasjonale politiske agenda? Sjølvstyrt kollegafellesskap? Uavhengig kritisk instans i samfunnet?

12 VISDOMSORD Jamvel iver er ganglaus når det vantar vit, og den som har hastverk trør feil. ( Ordtøka19,2)


Laste ned ppt "Rådgjevarseminaret 14.desember 2005 Gunnar Stave Utfordringar til UH-sektoren i dag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google