Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jæger: Robuste og sikre systemer INF150 Programmering torsdag 14.9 Ulike måter for å lese inn og skrive ut data. Kap. 3.5 mer om if – setninger Ferdige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jæger: Robuste og sikre systemer INF150 Programmering torsdag 14.9 Ulike måter for å lese inn og skrive ut data. Kap. 3.5 mer om if – setninger Ferdige."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jæger: Robuste og sikre systemer INF150 Programmering torsdag 14.9 Ulike måter for å lese inn og skrive ut data. Kap. 3.5 mer om if – setninger Ferdige funksjoner: Math.PI

2 Jæger: Robuste og sikre systemer Husker fra første forelesning: Alle dataprogrammer har tre ting felles: 1. Får data inn 2. Gjør noe med dataene 3. Gir data ut

3 Jæger: Robuste og sikre systemer INN/UT Det finnes mange måter å få data inn på og gi data ut på! Hittil: –Vi har skrevet kode for å hente data INN fra tastatur/mus via elementer på skjermen (TextBox, RadioButton, etc..) –UT via elementer på skjermen (TextBox, ListBox, etc.) Nå: Kode for å få data INN på en disk og UT disk –Det finnes mange typer disker. Vet du om noen? (harddisk, USB-pen, floppy,...

4 Jæger: Robuste og sikre systemer...forts Vi bruker samme programkode uansett disktype. –Å lese fra disk og skrive til disk varierer fra disktype til disktype (og for hver produsent av disk!) –Egne programmer for hver disktype: såkalte ”drivere” –Dette skjules for oss i VB: vi bruker samme kode uansett disktype. Vi må bare passe på å oppgi riktig navn på disken. E.g.: C:\, eller annen bokstav. K:\ er kursinfo-disken C:\minFil.txt

5 Jæger: Robuste og sikre systemer Fil – kodeeksempel LESER FRA FIL: Dim sr As IO.StreamReader Dim forsteLinje As String sr = IO.File.OpenText("minFil.txt") forsteLinje = sr.ReadLine sr.Close() lstBox.Items.Add(forsteLinje) Vi ser nå på detaljer i eksemplet

6 Jæger: Robuste og sikre systemer Må gi beskjed til VB at vi ønsker å bruke de ferdig lagde IO programmene KODE:Dim sr As IO.StreamReader IO: Input Output Class –Mange ferdig lagde program-deler som brukes for å hente INN data og sende UT data er samlet et sted: i IO-klassen. IO.StreamReader –StreamReader er en spesifikk programdel som brukes for å lese fra eller skrive til en disk (m.m.) sr: er en variabel av type StreamReader. –Variabelen kan senere lagre en referanse til en spesifikk fil som vi oppgir. – når vi er ferdig med filen kan variabelen brukes til å referere til en annen fil. I.e. varierer. ANALOGI MED det vi har sett før: Dim etTall As Double Double er en ferdig laget program-del som sørger for at vi kan bruke reelle tall.

7 Jæger: Robuste og sikre systemer sr = IO.File.OpenText("PAYROLL.txt") Kode: sr = IO.File.OpenText("minFil.txt") StreamReader variabelen sr refererer til den spesifikke filen med navn ”minFil.txt” IO.File.OpenText er en ferdig laget program- del som gir beskjed til operativsystemet Windows XP om at vårt program ønsker å sende INN tekst eller hente UT tekst til/fra navngitt fil.

8 Jæger: Robuste og sikre systemer strName = sr.ReadLine Les en linje fra filen. VB holder rede på hvor mange linjer som er lest.

9 Jæger: Robuste og sikre systemer sr.Close() Ber operativsystemet om å lukke forbindelsen til filen.

10 Jæger: Robuste og sikre systemer Fin utskrift: formattering Hittil: Konvertering til tekst: CStr(etTall) –Eks: txtBox.Text = CStr(150.7) viser 150,7 Nå: Kan bestemme hvordan tallene skal se ut ved å bruke FormatNumber istedenfor CStr –Eks: txtBox.Text = FormatNumber(150.7, 3) viser 150,700 –Eksempler fra boken side 105: FormatNumber(12345.628, 1) viser 12 345,6 FormatCurrency(12345.628, 2) viser kr 12 345,63 FormatPercent(12345.628, 2) viser 1 234 562,80% MERK: Nasjonale regler er lagt inn i VB (kr i Norge, $ i USA, I Norge brukes blank som separator for tusen, osv.)

11 Jæger: Robuste og sikre systemer fin utskrift i ListBox Data kan vises på tabellform i en ListBox ved å angi detaljet plassering av tekst på hver linje. For å få dette til deles linjen opp i mange mindre delområder kalt felt nummerert fra 0 og videre Eks: 2 felt med nummer 0 og 1 felt 0 har 10 plasser og felt 12 har 12 plasser, tekst er høyrejustert: Dim miLinje As String = “{0,10}{1,12}“ lstBox.Items.Add(String.Format(miLinje, "Fag", "kode")) lstBox.Items.Add(String.Format(miLinje, "INF", "150"))... flere linjer Prøv dette i event-prosedyren til en knapp.

12 Jæger: Robuste og sikre systemer Neste forelesning Mandag 18. september 1215-1400 På rom B136 + lab på 076


Laste ned ppt "Jæger: Robuste og sikre systemer INF150 Programmering torsdag 14.9 Ulike måter for å lese inn og skrive ut data. Kap. 3.5 mer om if – setninger Ferdige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google