Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pedagogisk pleieplan /sjukepleieprosessoppgåve hausten 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pedagogisk pleieplan /sjukepleieprosessoppgåve hausten 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pedagogisk pleieplan /sjukepleieprosessoppgåve hausten 2008
Læringsmålet er at studenten kan gjera greie for kunnskapar i grunnleggende sjukepleie, anatomi/fysiologi og microbiologi/hygiene, etikk og kommunikasjon Kunna bruka sjukepleieprosessen som metode for oppgaveløsning Inger Straume Epland

2 Forside (navn på oppgava/case)
Kullnummer Studieår, semester Evt.Gruppenummer og namn på gruppemedlemmer Navn på vegleiar Navn på studiestad Inger Straume Epland

3 Pedagogisk pleieplan Inholdsliste
1.0 Innledning………………………….side 1 2.0 Datadel (datasamlingog analyse av data) 3.0 Problemliste /Ressursliste 4.0 Val av pasientproblem. 4.1 Problem 1 : sj.pleiefagl.vurdering , mål, sjukepleietiltak, evaluering. 5.0 Konklusjon 6.0 Litteraturliste Inger Straume Epland

4 Innleiing Mål for oppgåva Presentasjon av pasient/situasjon
Evt. tidsperiode/avgrensing Sykepleieprosessen som metode Menneskesyn Sykepleieteori Inger Straume Epland

5 datasamling Data Evt. Utifrå V.Henderson sine 14 (15) funksjonsområde på grunnleggjande behov Datasamlingsguiden frå Kristoffersen (1995) (Evt .andre, eks. Orem) Inger Straume Epland

6 Datasamling utifrå V. Henderson ”sine” grunnleggande behov
1.blodomløp 2.pust 3.bevissthet/sanser 4.smerte/ubehag 5.ernæring/væske 6.urin/avføring 7.hud/stell/hygiene 8.livssyn/verdier 9.informasjon (10.misbruk) 11.boforhold/økonomi 12.psykisk 13.sosial fungering 14.aktivitet/interesser 15.søvn/kvile/velvære Inger Straume Epland

7 Formulering av pasientproblem/ressursar
Problemoversikt – liste Pasientens ressurser- liste Problemprioriteringer Inger Straume Epland

8 Valg av pasientproblem
Val av problem 1, 2, 3 med grunngjeving. Helst to (eller treledda) problemstilling på valgte problem. Sjukepleiefaglige vurderinger (nødvendige fagkunnskaper, data om pas, årsak til problemet, konsekvensar/komplikasjonar til problemet, Mål (notid, pasientsentrert, konkret og tidfesta) Tiltak (visa til konkret sjukepleiehandling) Inger Straume Epland

9 Evaluering Evaluera om tiltaka har ført til målet
Om målet er nådd – behovet dekket/problemet løst/ eventuelt ikkje Om tiltak er utført på rett måte til rett tid Evt. Formulera nye mål/setja i verk nye tiltak Inger Straume Epland

10 Konklusjon Vurdering av faglig og personlig (studentens) utbytte av oppgåva. Evt. og om gruppesamarbeidet Inger Straume Epland

11 Litteraturliste Eksempel:
Kristoffersen N. J. (1996) Generell sykepleie 3. Universitetsforlaget AS. Oslo Alfabetisk orden Inger Straume Epland


Laste ned ppt "Pedagogisk pleieplan /sjukepleieprosessoppgåve hausten 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google