Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inger Straume Epland Pedagogisk pleieplan /sjukepleieprosessoppgåve hausten 2008 Læringsmålet er at studenten kan gjera greie for kunnskapar i grunnleggende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inger Straume Epland Pedagogisk pleieplan /sjukepleieprosessoppgåve hausten 2008 Læringsmålet er at studenten kan gjera greie for kunnskapar i grunnleggende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inger Straume Epland Pedagogisk pleieplan /sjukepleieprosessoppgåve hausten 2008 Læringsmålet er at studenten kan gjera greie for kunnskapar i grunnleggende sjukepleie, anatomi/fysiologi og microbiologi/hygiene, etikk og kommunikasjon Kunna bruka sjukepleieprosessen som metode for oppgaveløsning

2 Inger Straume Epland Forside (navn på oppgava/case) Kullnummer Studieår, semester Evt.Gruppenummer og namn på gruppemedlemmer Navn på vegleiar Navn på studiestad

3 Inger Straume Epland Pedagogisk pleieplan Inholdsliste 1.0 Innledning………………………….side 1 2.0 Datadel (datasamlingog analyse av data) 3.0 Problemliste /Ressursliste 4.0 Val av pasientproblem. 4.1 Problem 1 : sj.pleiefagl.vurdering, mål, sjukepleietiltak, evaluering. 5.0 Konklusjon 6.0 Litteraturliste

4 Inger Straume Epland Innleiing Mål for oppgåva Presentasjon av pasient/situasjon Evt. tidsperiode/avgrensing Sykepleieprosessen som metode Menneskesyn Sykepleieteori

5 Inger Straume Epland datasamling Data Evt. Utifrå V.Henderson sine 14 (15) funksjonsområde på grunnleggjande behov Datasamlingsguiden frå Kristoffersen (1995) (Evt.andre, eks. Orem)

6 Inger Straume Epland Datasamling utifrå V. Henderson ”sine” grunnleggande behov 1.blodomløp 2.pust 3.bevissthet/sanser 4.smerte/ubehag 5.ernæring/væske 6.urin/avføring 7.hud/stell/hygiene 8.livssyn/verdier 9.informasjon (10.misbruk) 11.boforhold/økonomi 12.psykisk 13.sosial fungering 14.aktivitet/interesser 15.søvn/kvile/velvære

7 Inger Straume Epland Formulering av pasientproblem/ressursar Problemoversikt – liste Pasientens ressurser- liste Problemprioriteringer

8 Inger Straume Epland Valg av pasientproblem Val av problem 1, 2, 3 med grunngjeving. Helst to (eller treledda) problemstilling på valgte problem. Sjukepleiefaglige vurderinger (nødvendige fagkunnskaper, data om pas, årsak til problemet, konsekvensar/komplikasjonar til problemet, Mål (notid, pasientsentrert, konkret og tidfesta) Tiltak (visa til konkret sjukepleiehandling)

9 Inger Straume Epland Evaluering Evaluera om tiltaka har ført til målet Om målet er nådd – behovet dekket/problemet løst/ eventuelt ikkje Om tiltak er utført på rett måte til rett tid Evt. Formulera nye mål/setja i verk nye tiltak

10 Inger Straume Epland Konklusjon Vurdering av faglig og personlig (studentens) utbytte av oppgåva. Evt. og om gruppesamarbeidet

11 Inger Straume Epland Litteraturliste Eksempel: Kristoffersen N. J. (1996) Generell sykepleie 3. Universitetsforlaget AS. Oslo Alfabetisk orden


Laste ned ppt "Inger Straume Epland Pedagogisk pleieplan /sjukepleieprosessoppgåve hausten 2008 Læringsmålet er at studenten kan gjera greie for kunnskapar i grunnleggende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google