Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jugoslavia fra samling til oppløsning. ► ”Ett land, to alfabeter, tre religioner, fire kulturer, fem språk og seks republikker”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jugoslavia fra samling til oppløsning. ► ”Ett land, to alfabeter, tre religioner, fire kulturer, fem språk og seks republikker”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jugoslavia fra samling til oppløsning

2 ► ”Ett land, to alfabeter, tre religioner, fire kulturer, fem språk og seks republikker”

3 Ett land og seks republikker ► Jugoslavia 1945-91 Slovenia, Kroatia, Bosnia- Hercegovina, Serbia, Montenegro, Makedonia + Vojvodina, Kosovo. ► Jugoslavia 1918: Det første Jugoslavia Det første Jugoslavia

4 Første Balkan-krig 1912

5 Det første Jugoslavia ► Skapt for å løse nasjonalitetsproblemer etter oppløsningen av habsburgske monarki og det ottomanske imperium. ► Basis i den sør- jugslaviske bevegelsen med utspring i Kroatia ► Problemet var Serbias dominans etter to balkankriger og 1. v.k.

6 Hva binder sammen det tredje Jugoslavia? ► Felles historie ► Geografisk enhet ► Den pan-slaviske bevegelse (Jugoslavia=sør-slavere). Russland et samlende element her. ► Skiftende, men vedvarende ytre press: Det osmanske rike, Frankrike, Østerrike-Ungarn, Russland, Bulgaria, Hellas, Italia, Hitler-Tyskland, Sovjet- unionen ► Serbia som katalysator – ulike opprør, ulike samlinger ► Dominerende språk i serbokroatisk ► Første og Annen verdenskrig ► Føderalismen ► Tito – både politikk og person ► Jugoslavias relative suksess med blandningsøkonomi: Avansert industri, alliansefri, turisme, åpenhet, gjestearbeidere ► Bygging av infra-struktur: sammenbindende og skapt avhengighet ► Lite demokratisk

7 2. Verdenskrig i Jugoslavia ► "As a matter of fact, it's a bit hush hush - I've been in touch with Tito"

8 Mellom øst og vest?

9 Språkene og alfabetene ► To alfabeter ► Fem språk

10 Tre religioner ► Tre religioner: ► Mønnesland: Det ottomanske rike organiserte området etter religion ► Kart>>

11

12 Folkegruppene ► Et etnisk lappeteppe ► Ortodokse serbere (36 %), katolske kroater 19%, slaviske muslimer (10%), ortodokse makedonere (6%), montenegrinere (2,5%), pluss en del minoriteter, bl.a. albanere.

13 ► Albanerne hadde sin egen stat og ble definert som minoritet, et ikke sørslavisk folk. Ungarere, Romani ► Ikke alle serbere er ortodokse osv, men hovedskillelinjene gikk mellom disse tre gruppene: ortodokse serbere, katolske kroater og bosniske muslimer.

14 Titos prosjekt: Skape jugoslaver ► Jugoslavisk identitet ? ► 1991: bare tre prosent av befolkning oppgir sin primærnasjonalitet som jugoslavisk, flest blant serberne

15 Hva er egentlig grunnlaget for nasjonstilhørighet i det tidligere Jugoslavia ? ► Det religiøse (Østerud og Mønnesland). ► Språk (stor betydning i Vest-Europa, ex. N) ikke så stor betydning på Balkan. ► Eller varierer fra område til område

16 Kulturene. ► Kulturelle forskjeller: alltid mer enn språklige forskjeller. ► Alpin kultur ► Habsburgsk Wienerkultur i det vestlige Balkan ► Østlige (Bysants) ► Det sentral-europeiske, tyskdominerte området i vest: autoritært, men ikke tilbakestående: Det opplyste eneveldet autoritært, men ikke tilbakestående: Det opplyste eneveldet Alle måtte lære å lese og skrive. Alle måtte lære å lese og skrive. ► Påvirket av opplysningstid og den franske revolusjon: De illyriske provinser. De illyriske provinser. ► Øst: mer lukket ► Ikke åpen strid mellom pave/kirkemakt og verdslig makt som bakgrunn. og verdslig makt som bakgrunn. ► Mye lavere utdanningsnivå i øst ► Pan-slavismen

17 Hva slags krig ? ► Krig mellom stater: serbisk angrepskrig med stor-serbiske ambisjoner ► Legger vekt på serbere/Milocovic som hovedaktør/er. ► Talen 28. juni 1989

18 ► Borgerkrig mellom unionister og separatister: ► Unionistene (serberne) motsetter seg at slovenerne og kroatene ønsket selvstendig ► (og stemmer for det i de første frie valg i 1991)

19 ► Løsrivelseskrig: ”Etnisk” krig/ stammekrig: konfliktene utløste gamle spenninger mellom folkegrupper, spenninger som ble vakt til live under nye betingelser.

20 ► Gamle kommunistiske politikere søker nytt liv etter kommunismens sammenbrudd. Bruker nasjonale ideologier og myter som middel til egne mål (maktposisjoner).

21 ► Sivilisasjonskamp i et historisk kollisjonsområde: ► kirkeordninger, verdensanskuelser og imperier - den romersk katolske, den ortodokse og den islamske verden. ► Serbere og kroater hevdet at det muslimske lederskapet i Bosnia var et bru-hode for anti-vestlig islamisme i Europa.

22 ► Kamp om økonomisk makt og ressurser i mellom ulikt utviklede regioner i et moderniserings- prosjekt ► Nordvest rikere enn sydøst.

23 ► Kamp om økonomisk makt og ressurser i en knapphetstid. Vedvarende økonomiske kriser

24 Ulike forklaringsmodeller

25 ► Historisk forklaring: ► Beskriver hvordan et hendelsesforløp fører til et neste. ► Ordnende prinsipp: kronologi ► Går i dybden på enkelttilfelle

26 ► Samfunnsvitenskapelig forklaring: ► Ser bort fra tidsaspektet: ► Et samfunn er et sosialt system bygget opp av ulike deler som samspiller. ► Går ikke i dybden på enkelttilfelle. ► Forstå/forklare hendelser ut fra generelle begreper, ideer. ► Ordnende prinsipp: ► Generelle forestillinger om hva som har betydning som forklaring ► En standard inndeling av forklaringsmåter (analytisk) her vil være:

27 ► Politiske: ► - Har Beograd/sentralregjeringen for mye makt? ► - Kosovo–provinsens ønske om mer selvstendighet

28 ► Økonomiske: ► - Rike og fattige republikker i Jugoslavia ► - Uenigheter om omfordeling fra rike til fattige områder ► - Uenighet om Beograds sentrale funksjon

29 ► Kulturelle: ► - ”Mellom øst og vest” ► Demografiske: ► Serbernes bekymring over albanernes fødselsrate i Kosovo

30 Endringer

31 Hva bryter ned Jugoslavia? ► Hva river Jugoslavia fra hverandre? ► Øst-vest aksen – ulike kulturer ► To religioner ► To konfesjoner ► Svært mange folk og ingen klar dominans (36% serbere, 19% kroater, 9% bosnjakker og 9% slovenere) ► Serbokroatisk et konstruert språk: Fem språk og to alfabeter. ► Middelalderstorhet hos flere folk: nasjonalisme ► Moderne nasjonalisme – hvert folk, sitt land ► Flere deler hadde vært egne land eller deler av andre land med delvis selvstendighet og utvikling ► Serbias suksess en fare for indre selvstendighet ► Stor-serbisme, stor-kroatisme, stor-albanisme: egne ambisjoner ► Pan-slavisme – støter vekk de som ikke regner seg som slavere ► Mangel på demokratisk tradisjon ► Slovenias forhold (innbilte?) til vest ► Gradvis frafall av ytre press: Sovjetimperiet det siste truende faller endelig i 1991 ► Stor økonomisk ulikhet: Slovenia rikest, Kosovo fattigst ► Beograds dominerende stilling ► Blandingsøkonomien – verken regulert eller fritt ► Stalinistisk – anti-demokratisk ► Titos bortgang ► Økonomisk sammenbrudd: Gjeld, arbeidsløshet og inflasjon ► Milosevic politikk ► Borgerkrigene/frigjøringskrigene. ► NATOs bombing. ► Nasjonalistisk bølge – mange Milosovic’er ► Kamp mellom eliter i ulike land

32 Fem kriger ► Slovenia ► Kroatia ► Bosnia i Herzegovina ► Kosovo ► Makedonia

33 Brudd med tidl. NATO-politikk. NATO er en forsvarsorganisasjon

34 NATO bomber i 1999


Laste ned ppt "Jugoslavia fra samling til oppløsning. ► ”Ett land, to alfabeter, tre religioner, fire kulturer, fem språk og seks republikker”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google