Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jugoslavia fra samling til oppløsning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jugoslavia fra samling til oppløsning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jugoslavia fra samling til oppløsning

2 ”Ett land, to alfabeter, tre religioner, fire kulturer, fem språk og seks republikker”

3 Ett land og seks republikker
Jugoslavia Slovenia, Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Montenegro, Makedonia + Vojvodina, Kosovo. Jugoslavia 1918: Det første Jugoslavia

4 Første Balkan-krig 1912

5 Det første Jugoslavia Skapt for å løse nasjonalitetsproblemer etter oppløsningen av habsburgske monarki og det ottomanske imperium. Basis i den sør-jugslaviske bevegelsen med utspring i Kroatia Problemet var Serbias dominans etter to balkankriger og 1. v.k.

6 Hva binder sammen det tredje Jugoslavia?
Felles historie Geografisk enhet Den pan-slaviske bevegelse (Jugoslavia=sør-slavere). Russland et samlende element her. Skiftende, men vedvarende ytre press: Det osmanske rike, Frankrike, Østerrike-Ungarn, Russland, Bulgaria, Hellas, Italia, Hitler-Tyskland, Sovjet-unionen Serbia som katalysator – ulike opprør, ulike samlinger Dominerende språk i serbokroatisk Første og Annen verdenskrig Føderalismen Tito – både politikk og person Jugoslavias relative suksess med blandningsøkonomi: Avansert industri, alliansefri, turisme, åpenhet, gjestearbeidere Bygging av infra-struktur: sammenbindende og skapt avhengighet Lite demokratisk

7 2. Verdenskrig i Jugoslavia
"As a matter of fact, it's a bit hush hush - I've been in touch with Tito"

8 Mellom øst og vest?

9 Språkene og alfabetene
To alfabeter Fem språk

10 Tre religioner Tre religioner:
Mønnesland: Det ottomanske rike organiserte området etter religion Kart>>

11

12 Folkegruppene Et etnisk lappeteppe
Ortodokse serbere (36 %) , katolske kroater 19%, slaviske muslimer (10%), ortodokse makedonere (6%), montenegrinere (2,5%), pluss en del minoriteter , bl.a. albanere.

13 Albanerne hadde sin egen stat og ble definert som minoritet, et ikke sørslavisk folk. Ungarere, Romani Ikke alle serbere er ortodokse osv, men hovedskillelinjene gikk mellom disse tre gruppene: ortodokse serbere, katolske kroater og bosniske muslimer.

14 Titos prosjekt: Skape jugoslaver
Jugoslavisk identitet ? 1991: bare tre prosent av befolkning oppgir sin primærnasjonalitet som jugoslavisk, flest blant serberne

15 Hva er egentlig grunnlaget for nasjonstilhørighet i det tidligere Jugoslavia ?
Det religiøse (Østerud og Mønnesland). Språk (stor betydning i Vest-Europa, ex. N) ikke så stor betydning på Balkan. Eller varierer fra område til område

16 Kulturene. Kulturelle forskjeller: alltid mer enn språklige forskjeller. Alpin kultur Habsburgsk Wienerkultur i det vestlige Balkan Østlige (Bysants) Det sentral-europeiske, tyskdominerte området i vest: autoritært, men ikke tilbakestående: Det opplyste eneveldet Alle måtte lære å lese og skrive. Påvirket av opplysningstid og den franske revolusjon: De illyriske provinser. Øst: mer lukket Ikke åpen strid mellom pave/kirkemakt og verdslig makt som bakgrunn. Mye lavere utdanningsnivå i øst Pan-slavismen

17 Hva slags krig ? Krig mellom stater: serbisk angrepskrig med stor-serbiske ambisjoner Legger vekt på serbere/Milocovic som hovedaktør/er. Talen 28. juni 1989

18 Borgerkrig mellom unionister og separatister:
Unionistene (serberne) motsetter seg at slovenerne og kroatene ønsket selvstendig (og stemmer for det i de første frie valg i 1991)

19 Løsrivelseskrig: ”Etnisk” krig/ stammekrig: konfliktene utløste gamle spenninger mellom folkegrupper, spenninger som ble vakt til live under nye betingelser.

20 Gamle kommunistiske politikere søker nytt liv etter kommunismens sammenbrudd. Bruker nasjonale ideologier og myter som middel til egne mål (maktposisjoner).

21 Sivilisasjonskamp i et historisk kollisjonsområde:
kirkeordninger, verdensanskuelser og imperier - den romersk katolske, den ortodokse og den islamske verden. Serbere og kroater hevdet at det muslimske lederskapet i Bosnia var et bru-hode for anti-vestlig islamisme i Europa.

22 Kamp om økonomisk makt og ressurser i mellom ulikt utviklede regioner i et moderniserings-prosjekt
Nordvest rikere enn sydøst.

23 Kamp om økonomisk makt og ressurser i en knapphetstid
Kamp om økonomisk makt og ressurser i en knapphetstid. Vedvarende økonomiske kriser

24 Ulike forklaringsmodeller

25 Historisk forklaring:
Beskriver hvordan et hendelsesforløp fører til et neste. Ordnende prinsipp: kronologi Går i dybden på enkelttilfelle

26 Samfunnsvitenskapelig forklaring:
Ser bort fra tidsaspektet: Et samfunn er et sosialt system bygget opp av ulike deler som samspiller. Går ikke i dybden på enkelttilfelle. Forstå/forklare hendelser ut fra generelle begreper, ideer. Ordnende prinsipp: Generelle forestillinger om hva som har betydning som forklaring En standard inndeling av forklaringsmåter (analytisk) her vil være:

27 Politiske: - Har Beograd/sentralregjeringen for mye makt? - Kosovo–provinsens ønske om mer selvstendighet

28 Økonomiske: - Rike og fattige republikker i Jugoslavia - Uenigheter om omfordeling fra rike til fattige områder - Uenighet om Beograds sentrale funksjon

29 Kulturelle: - ”Mellom øst og vest” Demografiske: Serbernes bekymring over albanernes fødselsrate i Kosovo

30 Endringer

31 Hva bryter ned Jugoslavia?
Hva river Jugoslavia fra hverandre? Øst-vest aksen – ulike kulturer To religioner To konfesjoner Svært mange folk og ingen klar dominans (36% serbere, 19% kroater, 9% bosnjakker og 9% slovenere) Serbokroatisk et konstruert språk: Fem språk og to alfabeter. Middelalderstorhet hos flere folk: nasjonalisme Moderne nasjonalisme – hvert folk, sitt land Flere deler hadde vært egne land eller deler av andre land med delvis selvstendighet og utvikling Serbias suksess en fare for indre selvstendighet Stor-serbisme, stor-kroatisme, stor-albanisme: egne ambisjoner Pan-slavisme – støter vekk de som ikke regner seg som slavere Mangel på demokratisk tradisjon Slovenias forhold (innbilte?) til vest Gradvis frafall av ytre press: Sovjetimperiet det siste truende faller endelig i 1991 Stor økonomisk ulikhet: Slovenia rikest, Kosovo fattigst Beograds dominerende stilling Blandingsøkonomien – verken regulert eller fritt Stalinistisk – anti-demokratisk Titos bortgang Økonomisk sammenbrudd: Gjeld, arbeidsløshet og inflasjon Milosevic politikk Borgerkrigene/frigjøringskrigene. NATOs bombing. Nasjonalistisk bølge – mange Milosovic’er Kamp mellom eliter i ulike land

32 Fem kriger Slovenia Kroatia Bosnia i Herzegovina Kosovo Makedonia

33 Brudd med tidl. NATO-politikk. NATO er en forsvarsorganisasjon

34 NATO bomber i 1999


Laste ned ppt "Jugoslavia fra samling til oppløsning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google