Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.etikk.net Veiledning og rådgivning Lars Gunnar Lingås fil dr.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.etikk.net Veiledning og rådgivning Lars Gunnar Lingås fil dr."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.etikk.net Veiledning og rådgivning Lars Gunnar Lingås fil dr

2 www.etikk.net Hva veiledning er Veiledning skal stimulere til egen læring og fagutvikling gjennom prosesser i et læringsklima som Virker motiverende Utvikler kunnskapsforståelse og omsetter kunnskap til handling Setter erfaringer i perspektiv Øker innsikt og klokskap I slekt med den sokratiske dialog.. ”dialogen er tankenes jordmor”

3 www.etikk.net – og hva det ikke er Veiledning er ikke Terapi Undervisning Ledelse

4 www.etikk.net Hva er rådgivning? I større grad overføring av kunnskaper og spesialkompetanse Tilbakemeldinger Konsultasjon Rådgiveren er ansvarlig for sine råd - men den som søker råd er ansvarlig for å følge dem

5 www.etikk.net Historiske utviklingstrekk Fra 500 f Kr Den antikke filosofi – den sokratiske dialog Fra 100 e Kr Den kirkelige, religiøse oppdragelse Fra 500 e Kr Håndverkertradisjonens mesterlære Fra 1700 e Kr Veiledning i formell utdannelse (dannelsesidealene tar form) Fra 1880 e Kr Den terapeutiske tradisjon Fra 1900 e Kr Veiledning i yrkesutøvelse – profesjonalisering og metodegjøring av veiledning

6 www.etikk.net Ulike retninger (etter Kaare Skagen) Handlings- og refleksjonsmodellen Gestaltveiledning og konfluent pedagogikk NLP som veiledning Konstruktivistisk veiledning LØFT Coaching Mesterlære Filosofisk veiledning Mentoring Zen-filosofisk veiledning

7 www.etikk.net Handlings og refleksjonsmodellen ”det var en god samtale” Klassikere: Kadushin, Handal og Lauvås Teori & begreper: Praktisk yrkesteori Veilednings- dokument Metode: Samtale Veileders rolle: Indirekte Metodekompeta nse Saksforhold: Yrkes- utøvelse Kontekst: Profesjons- utdannelse Mål: Refleksjon Fagutvik- ling Annet: Mot behaviourisme Forhold til praksis Akademisering

8 www.etikk.net Veiledning–strategi mot hindringer Veiledning skal bearbeide og møte hindringer for læring og fagutvikling hindringer i yrkesutøvelsen  frustrasjoner over yrkesrolle/rollekonflikter  uløste lojalitets og mål-middelkonflikter hindringer i selve veiledningen:  når veileder og veisøker har ulik virkelighetsoppfatning  når de har personlige spenninger  når veiledningen blir terapi  når veiledningen blir instruksjonspreget

9 www.etikk.net Gestaltveiledning ”danse med gestalter” Klassikere: Perls Bue Teori & begreper: Gestalt Konfluent pedagogikk Årvåkenhet Metode: Samtale Varierte metoder Veileders rolle: Indirekte Metode- kompetanse Saksforhold: Yrkes- utøvelse Personlige forhold Kontekst: Profesjons- utdannelse Livsveiledning Mål: Opplevelse Bevissthet Annet: Symmetri mulig? Plass for analyse og kritikk?

10 www.etikk.net NLP ”det står skrevet i dine øyne” Klassikere: Bandler Grinder Teori & begreper: Sansning Fortolkning Metode: Atferds- terapi Samtale Veileders rolle: Styrende Handlingsorient ert Saksforhold: Alle livs- problemer Kontekst: Alle Mål: Forandre atferd Annet: Autoritær ”Mål helliger middel”

11 www.etikk.net Konstruktivistisk veiledning ”alt rakner før jul” Klassikere: Peavy Bakhtin Konstrukt- ivisme Teori & begreper: Sosiodynamisk Postmodern- isme Metaforbruk Metode: Samtale Variert reportoar Veileders rolle: Indirekte Metode- kompetanse Saksforhold: Yrkes- utøvelse Karriere- valg Kontekst: Karriere- rådgivning Mål: Problem- løsning Annet: Metaforbruk Fortelle/vise Virkelighets- relasjonen

12 www.etikk.net LØFT og systemisk veiledning ”løsningen er nær” Klassikere: Bateson Bakhtin Gjems Teori & begreper: Sirkularitet Relasjoner Metode: Samtale Spørre- teknikker Veileders rolle: Indirekte Metodekompeta nse Saksforhold: Yrkes- utøvelse Kontekst: Profesjons- utdannelse Ledelse Mål: Refleksjon Problem- løsning Annet: Overoptimisme Falsk symmetri

13 www.etikk.net Coaching ”du vet svaret selv” Klassikere: Gallwey Teori & begreper: Psykologi Flyt Metode: Instruere Demonstrere Spørre Veileders rolle: Fagekspert Metode- kompetanse Saksforhold: Yrkes- utøvelse Ferdighets- læring Kontekst: Idrett Ledelse Mål: Prestasjon Refleksjon Annet: Forhold til rådgivning

14 www.etikk.net Mesterlære ”du skal gjøre det slik” Klassikere: Lave og Wenger Kvale Teori & begreper: Sosial- antropoloigi Filsosofi Metode: Instruere Demonstrere Korrigere Veileders rolle: Fagekspert Mester Direkte Saksforhold: Yrkes- utøvelse Ferdighets- læring Kontekst: Håndverk Kunst Forskning Mål: Produkt- orientert Annet: Forhold til rådgivning

15 www.etikk.net Filosofisk veiledning ”tankens jordmor” Klassikere: Aschenbach Teori & begreper: Filosofi Metode: Metodefrihet Veileders rolle: Symmetrisk Saksforhold: Eksistens- ielle spørsmål Kontekst: Alle Mål: Skape klarhet Annet: Forhold til rådgivning

16 www.etikk.net Mentoring ”jeg har mest erfaring” Klassikere: Homer Teori & begreper: Historiske variasjoner Metode: Samtale Veileders rolle: Personlig lederskap Saksforhold: Personlige forhold Kontekst: Yrke Privatliv Mål: Personlig vekst Annet: Forhold til rådgivning

17 www.etikk.net Zen-filosofisk veiledning ”den fulle tekoppen” Klassikere: Buddhistiske skrifter Teori & begreper: Paradoksal pedagogikk Metode: Trening Motivasjon Veileders rolle: Varierer Saksforhold: Alle Kontekst: Alle Mål: Beherske helhet Ubesværlig mestring Annet: Annen type selvutvikling

18 www.etikk.net En advarsel På vakt mot lettvinte løsninger På vakt mot kjappe metodegrep På vakt mot uetiske relasjoner Så hvilken retning passer deg?

19 www.etikk.net Veiledningsfora Veiledning som læringsforum Å kunne, mestre Veiledning som modellforum Å se sammenhenger og relasjoner Veiledning som diskursforum Å forstå, forholde seg kritisk og analystisk

20 www.etikk.net Veiledning som læringsforum  utgangpunkt i motivasjon og interesse  fastholde problemstillinger/ problemkonfrontasjon  systematisk refleksjon gjennom spørsmål  komme med motforestillinger/kritiske spørsmål  fremme kognitiv bevissthet om verdier, verdikonflikter, inngrodde forestillinger

21 www.etikk.net Veiledning som modellforum  overføringer: veileder projiserer egne etiske konflikter på veisøker og omvendt  parallellprosesser: veiledningens etikk påvirker yrkesutøvelsens etikk  modellfunksjonen: veisøker ser forbilder i veileders etikk  speilfunksjonen: veisøker bevisstgjøres om egen etikk ved å gjenkjenne prosesser (på godt og ondt)

22 www.etikk.net Veiledning som diskursforum Den gode, forløsende dialog Konsentrasjon om det rasjonelle Kritisk refleksjon Legitimerende forankring av normer

23 www.etikk.net Diskursens prinsipper Deltakelse fra alle berørte parter Tvangsfri/herredømmefri dialog Likeverdige relasjoner Med vekt på kraften i det gode argument (analyse og kritisk kunnskapsutvikling)

24 www.etikk.net Relasjonen veileder-veisøker asymmetri/ statusforskjell subjekt-objekt- relasjon fagautoritet symmetri, likeverdige parter subjekt-subjekt- relasjon likeverdighet


Laste ned ppt "Www.etikk.net Veiledning og rådgivning Lars Gunnar Lingås fil dr."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google