Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.
Sykepleieprosessen Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo. Dag Eggesvik, HiO.

2 Spørreundersøkelse av Kirsti Kvåle.
Hvilke handlinger utført av sykepleiere er viktigst for opplevelse av god omsorg? Teknisk dyktig, nok medisinsk kunnskap til å vite når lege må tilkalles. 2. God til å lytte og snakke med pasienten. Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.

3 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.
Den problemløsende prosess. Framgangsmåten ved problemløsning er den samme uansett fagområde. (JK, bind 1.) Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.

4 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.
Den problemløsende prosess: 1. Nåværende situasjon. 2. Ønsket situasjon (Mål.) 3. Riktig problemdefinisjon. 4. Vurdere ulike løsninger. 5. Valg av løsning. 6. Oppfølging og evaluering. Mer om dette: Førsteamanuensis Øystein D. Fjeldstad og professor Charles B. Stabell. Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.

5 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.
Sykepleieprosessen: 1. Datasamling - kartlegging 2. Sykepleieproblem / sykepleiediagnose 3. Vurdering av problemet 4. Mål 5. Sykepleietiltak 6. Evaluering Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.

6 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.
Hildegard Peplau (1952/1964) Introduserte begrepet ”the nursing process”: ”Alt som skjer mellom pasient og sykepleier.” Fokus: Relasjon og samhandling. Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.

7 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.
Yura og Walsh (1973): SYKEPLEIEPROSESSEN: ”en regelfast, systematisk måte å bestemme klientens problem på. Den omfatter en plan for å løse problemene, sette planen i verk, og vurdere i hvilken grad planen var effektiv i problemløsningen.” Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.

8 Sykepleieprosessens to deler:
Den problemløsende delen Den mellommenneskelige delen Litteratur: Jahren Kristoffersen, ”Grunnleggende sykepleie” Bind 1, kap. 6, Bind 4, kap. 24. Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.

9 Den problemløsende delen.
Adekvate sykepleietiltak Sykepleieprosedyrer Teknikk (også samtaleteknikk) Bruk av instrumenter I stor grad naturvitenskapelig basert (http://home.hia.no/~gberge) Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.

10 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.
Den mellommenneskelige delen Representert ved Joyce Travelbee (1926 – 1973) Travelbee: ”Interpersonal Aspects of Nursing”, 1966: Sykepleie (def.) er en mellommenneskelig prosess der den profesjonelle sykepleiepraktiker hjelpe et individ, en familie eller et samfunn i å forebygge eller mestre erfaringer med sykdom og lidelse, og om nødvendig, å finne mening i disse erfaringene. Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.

11 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.
Joyce Travelbee. En persons opplevelse av sykdom og lidelse er viktigere for syke- pleieren å forholde seg til enn den diagnose pasienten har, eller den objektive vurdering som sykepleieren foretar. Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.

12 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.
Joyce Travelbee Hvert menneske er unikt og uerstattelig. Hvert menneske har en spesiell oppgave i livet som bare dette mennesket kan utføre. Hvert menneske er ansvarlig for å utføre sine spesielle livsoppgaver. Ingen andre kan utføre dem. Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.

13 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.
Joyce Travelbee Målet er at den syke skal føle seg nyttig i forhold til å fullføre de livsoppgaver som bare han / hun kan gjennomføre. Å takle sykdom og lidelse kan være en slik livsoppgave. Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.

14 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.
Joyce Travelbee Sykepleieren skal hjelpe mennesker med å finne mening med sykdom og lidelse. Dette gjøres ved etablere et ”menneske til menneskeforhold”. 1. Det innledende møtet. Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.

15 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.
Joyce Travelbee 2. Framvekst av identiteter. 3. Empatifasen. 4. Sympati og medfølelse. 5. Gjensidig forståelse og kontakt. En har nå oppnådd gjensidig forståelse og kontakt, og etablert et menneske-til-menneske-forhold. Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.


Laste ned ppt "Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google