Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

25.06.2015 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.1 Sykepleieprosessen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "25.06.2015 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.1 Sykepleieprosessen."— Utskrift av presentasjonen:

1 25.06.2015 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.1 Sykepleieprosessen

2 25.06.2015 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.2 Spørreundersøkelse av Kirsti Kvåle. Hvilke handlinger utført av sykepleiere er viktigst for opplevelse av god omsorg? 1.Teknisk dyktig, nok medisinsk kunnskap til å vite når lege må tilkalles. 2. God til å lytte og snakke med pasienten.

3 25.06.2015 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.3 Den problemløsende prosess. Framgangsmåten ved problemløsning er den samme uansett fagområde. (JK, bind 1.)

4 25.06.2015 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.4 1. Nåværende situasjon. 2. Ønsket situasjon (Mål.) 3. Riktig problemdefinisjon. 4. Vurdere ulike løsninger. 5. Valg av løsning. 6. Oppfølging og evaluering. Den problemløsende prosess: Mer om dette: Førsteamanuensis Øystein D. Fjeldstad og professor Charles B. Stabell.

5 25.06.2015 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.5 Sykepleieprosessen: 1. Datasamling - kartlegging 2. Sykepleieproblem / sykepleiediagnose 3. Vurdering av problemet 4. Mål 5. Sykepleietiltak 6. Evaluering

6 25.06.2015 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.6 Hildegard Peplau (1952/1964) Introduserte begrepet ”the nursing process”: ”Alt som skjer mellom pasient og sykepleier.” Fokus: Relasjon og samhandling.

7 25.06.2015 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.7 Yura og Walsh (1973): SYKEPLEIEPROSESSEN: ”en regelfast, systematisk måte å bestemme klientens problem på. Den omfatter en plan for å løse problemene, sette planen i verk, og vurdere i hvilken grad planen var effektiv i problemløsningen.”

8 25.06.2015 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.8 Sykepleieprosessens to deler: Den problemløsende delen Den mellommenneskelige delen Litteratur: Jahren Kristoffersen, ”Grunnleggende sykepleie” Bind 1, kap. 6, Bind 4, kap. 24.

9 25.06.2015 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.9 Den problemløsende delen. Adekvate sykepleietiltak Sykepleieprosedyrer Teknikk (også samtaleteknikk) Bruk av instrumenter I stor grad naturvitenskapelig basert (http://home.hia.no/~gberge)

10 25.06.2015 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.10 Travelbee: ”Interpersonal Aspects of Nursing”, 1966: Sykepleie (def.) er en mellommenneskelig prosess der den profesjonelle sykepleiepraktiker hjelpe et individ, en familie eller et samfunn i å forebygge eller mestre erfaringer med sykdom og lidelse, og om nødvendig, å finne mening i disse erfaringene. Den mellommenneskelige delen Representert ved Joyce Travelbee (1926 – 1973)

11 25.06.2015 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.11 Joyce Travelbee. En persons opplevelse av sykdom og lidelse er viktigere for syke- pleieren å forholde seg til enn den diagnose pasienten har, eller den objektive vurdering som sykepleieren foretar.

12 25.06.2015 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.12 Joyce Travelbee Hvert menneske er unikt og uerstattelig. Hvert menneske har en spesiell oppgave i livet som bare dette mennesket kan utføre. Hvert menneske er ansvarlig for å utføre sine spesielle livsoppgaver. Ingen andre kan utføre dem.

13 25.06.2015 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.13 Joyce Travelbee Målet er at den syke skal føle seg nyttig i forhold til å fullføre de livsoppgaver som bare han / hun kan gjennomføre. Å takle sykdom og lidelse kan være en slik livsoppgave.

14 25.06.2015 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.14 Joyce Travelbee Sykepleieren skal hjelpe mennesker med å finne mening med sykdom og lidelse. Dette gjøres ved etablere et ”menneske til menneskeforhold”. 1. Det innledende møtet.

15 25.06.2015 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.15 Joyce Travelbee 2. Framvekst av identiteter. 3. Empatifasen. 4. Sympati og medfølelse. 5. Gjensidig forståelse og kontakt. En har nå oppnådd gjensidig forståelse og kontakt, og etablert et menneske-til-menneske-forhold.


Laste ned ppt "25.06.2015 Dag Eggesvik, høgskolelektor Høyskolen i Oslo.1 Sykepleieprosessen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google