Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikkerhetsstyringssystem på Fiskefartøy Hvorfor og hva? Yngve Folven Bergesen Underdirektør Fiskefartøyavdelinga.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikkerhetsstyringssystem på Fiskefartøy Hvorfor og hva? Yngve Folven Bergesen Underdirektør Fiskefartøyavdelinga."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikkerhetsstyringssystem på Fiskefartøy Hvorfor og hva? Yngve Folven Bergesen Underdirektør Fiskefartøyavdelinga

2 Agenda Bakgrunn –Skipssikkerhetslov –Uanmeldte tilsyn Hva er et sikkerhetsstyringssystem Prosessen fremover

3 Bakgrunn Skipssikkerhetsloven –Trådte i kraft 1. juli 2007 –En fornyelse av eksisterende sjødyktighetslov av 1903 –Bygger i større grad på et prinsipp om ”overordnet kontroll” og internkontroll hos rederi og på fartøy –Tydeliggjør og presiserer ansvaret reder har Reder har det overordnede ”påse”-ansvaret for fartøyet Både i byggefasen og driftsfasen –Innfører krav om sikkerhetsstyringssystem på alle fartøy Fiskefartøy var gjennom forskrift unntatt fram til 1. april 2010

4 Uanmeldte tilsyn 4

5 Bakgrunn Uanmeldte tilsyn Gir et bilde av sikkerhetsstandarden på fartøy når det er i drift Kampanjer på alle fiskefartøy –Kontrollert over 1500 fartøy siden 2006 Resultat viser store mangler på mange områder –Manglende kontroll på utløpsdato på sertifikat og utstyr Utstyr som forsvinner eller blir ødelagt blir ikke erstattet Utstyr som blir utdatert blir ikke erstattet/fornyet –Mange fartøy har dårlig vedlikehold

6

7 Sikkerhetsstyringssystem Skipssikkerhetsloven § 7 –Rederiet skal sørge for å etablere, gjennomføre og videreutvikle et dokumenterbart og verifiserbart sikkerhetsstyringssystem i rederiets organisasjon og på det enkelte skip, for å kartlegge og kontrollere risiko samt sikre etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller i sikkerhetsstyringssystemet selv. Sikkerhetsstyringssystemets innhold, omfang og dokumentasjon skal være tilpasset behovet til rederiet og den aktiviteten det driver.

8 Sikkerhetsstyringssystem Etablere, gjennomføre og videreutvikle Dokumenterbart og verifiserbart –Må kunne framvisast på forespørsel I rederiets organisasjon og på det enkelte skip –Tilpasning til rederi- og fartøystørrelse

9 Sikkerhetsstyringsystem Kartlegge og kontrollere risiko –Risikovurderingar Også eit krav i ”ASH-forskriften” Sikre etterlevelse av krav –Sikre at forskriftskrav blir oppfylt Eksempel: –Fornye sertifikat –Service på redningsutstyr

10 Internasjonal norm for sikkerhetsstyringssystem –ISM-koden –Gjelder internasjonalt for lastefartøy over 500BT og passasjerfartøy med 100 passasjerer eller flere, samt for ”roro-ferger” med 12 eller flere passasjerer –Krav både for fartøy i nasjonal og internasjonal fart –DNV vil komme nærmere inn på innholdet i ISM-koden

11 Prosessen fremover Forslag om forskrift med krav til sikkerhetsstyring på fiskefartøy utarbeides og sendes på høring –Skille mellom fartøy over og under 500BT Sdir ønsker å innføre krav til ISM på fiskefartøy over 500BT Øvrige fiskefartøy vil få krav til eit sikkerhetsstyringssystem med blant annet: –Krav til system for vedlikehold –Krav til system for risikovurderinger –Krav til system for beskrivelse av ansvarsforhold/arbeidsoppgaver

12 Prosessen fremover Fartøy med BT over 500– forskriftsforslag på høring i høst. –Ca. 180 fartøy omfattet –Ikrafttredelse? –Tid for reder til å forberede seg –Tid for Sjøfartsdirektoratet og klasseselskap å forberede seg –2013?

13 Lykke til Sjøsikkerhetskonferansen –Åpen dag i Sjøfartsdirektoratet 27. september –Sjøsikkerhetskonferanse på Rica Maritim Hotel 28. og 29. september –Mer informasjon og påmelding på www.sjofartsdir.nowww.sjofartsdir.no

14 Steinar Dahl 18. august 2011 Solstrandseminaret 2011 ISM revisjon Forventninger til havfiskeflåten – erfaringer fra andre

15 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. Sikkerhetsstyringssystem Fiskefartøy 16 February 2010 15 Innhold  ISM kodens innhold  Revisjonsrollen  Erfaringer  Utfordringer for havfiskeflåten  Forventninger – diskusjon

16 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. Sikkerhetsstyringssystem Fiskefartøy 16 February 2010 16 ISM kodens innhold  12 paragrafer på 17 sider - ISM 1 – Generelle regler og målsetting - ISM 2 – Sikkerhets- og miljøpolicy - ISM 3 – Ansvar og myndighet - ISM 4 – Ansvarlig person - ISM 5 – Kapteinens ansvar og myndighet - ISM 6 – Ressurser og personell - ISM 7 – Fartøyoperasjoner - ISM 8 – Beredskap - ISM 9 – Rapporter, avvik, ulykker og uønskede hendelser - ISM 10 – Vedlikehold - ISM 11 – Dokumentasjon - ISM 12 – Rederiets verifikasjoner og revisjoner

17 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. Sikkerhetsstyringssystem Fiskefartøy 16 February 2010 17 Revisjonsrollen (ISM 13)  På vegne av Sjøfartsdirektoratet (flaggstat) - Verfisere at regler følges (Flaggstat, klasse og rederi) - Vurdere hvordan sikkerhets styringssystemet fungerer - Identifisere og korrigere eventuelle avvik - Identifisere kompetansebehov - Gi rederi ledelsen faktaopplysninger - Være grunnlag for ledelsens gjennomgang - Identifisere forbedringsområder

18 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. Sikkerhetsstyringssystem Fiskefartøy 16 February 2010 18 Revisjonsrollen  Rederikontoret: Årlig revisjon  Fartøy: Første gang – mellom – fornyelse innen 5 år.  Revisjon er en systematisk og uavhengig test på om sikkerhetsstyringsystemet, med tilhørende aktiviteter og resultateter, samsvarer med rederiets planer. og om rederiets planer er implementert og velfungerende til å nå rederiets mål.

19 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. Sikkerhetsstyringssystem Fiskefartøy 16 February 2010 19 Revisjonspraksis  Forberedelser  Åpningsmøte  Intervju, lesing av rapporter, dokumentgjennomgang osv…  Oppsummering  Registrere avvik og observasjoner  Avslutningsmøte  Rapportering  Korrigerende tiltak rederi  Lukke avvik  Verifisere at korrigerende tiltak er implementert

20 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. Sikkerhetsstyringssystem Fiskefartøy 16 February 2010 20 Erfaringer  Avvik oppdaget under revisjoner kystrederier i Norge  Avvik: Det finnes spesikt regelverk og regelverket er ikke oppfulgt og dette finnes det objektive bevis for.

21 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. Sikkerhetsstyringssystem Fiskefartøy 16 February 2010 21 Erfaringer Analysert avviksrapporter for fartøyer 25 fartøy 140 avvik

22 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. Sikkerhetsstyringssystem Fiskefartøy 16 February 2010 22 Erfaringer – avvik fartøyer Ressurser og personell (ISM 6) (33) Ikke gyldige sertifikater (3) Regelverksbrudd (3) Opplæring (5) Familiarisering og realkompetanse (12) Gjengangeren er at de ikke følger de prosedyrene de sier de skal følge. Stort forbedringspotensiale. Vise positiv utvikling over tid.

23 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. Sikkerhetsstyringssystem Fiskefartøy 16 February 2010 23 Erfaringer – avvik fartøyer Vedlikehold (ISM 10) (31) Ikke gyldige sertifikater (1) Vedlikeholdssystem – prosedyrer – etterlevelse (17) “Kritisk” utstyr (4) Gjengangeren er at det ikke er etablert gode nok vedlikeholds prosedyrer ombord. Stort forbedringspotensiale. Skippertak må til!

24 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. Sikkerhetsstyringssystem Fiskefartøy 16 February 2010 24 Erfaringer – avvik fartøyer Skipsoperasjoner (ISM 7) (19) Prosedyrer – mangelfulle (9) Prosedyrer – følges ikke (7) Eksempel:Ikke gjennomført risikovurdering for risikofylte operasjoner ombord Eksempel 2: Maskinromsprosedyre finnes ikke ombord. Eksempel 3: Sjekklister finnes ombord men brukes ikke. Samarbeid mellom rederi og mannskap – involvering!

25 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. Sikkerhetsstyringssystem Fiskefartøy 16 February 2010 25 Erfaringer - Avvik rederi Analysert avviksrapporter for rederikontorene 16 rederi 59 avvik

26 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. Sikkerhetsstyringssystem Fiskefartøy 16 February 2010 26 Erfaringer – avvik rederi Ressurser og personell (ISM 6) (12) Ikke gyldige sertifikater (2) Opplæring, familiarisering, kompetansestyring (6) Gjengangeren er at det må jobbes bedre med regelverkskrav og mannskapenes kompetansebehov. Stort forbedringspotensiale. Vise positiv utvikling over tid.

27 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. Sikkerhetsstyringssystem Fiskefartøy 16 February 2010 27 Erfaringer – avvik rederi Andre gjengangere: Internrevisjonene kan gjøres bedre. Tekniske inspeksjoner og besøk ombord må også følges opp. Stort forbedringspotensiale. Er dette ressurskrevende?

28 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. Sikkerhetsstyringssystem Fiskefartøy 16 February 2010 28 Utfordringer for havfiskeflåten  Administrasjonen – ressurser  Kompetansestyring – systematikk  Avviksrapportering – dynamikk  Vedlikeholdssystemer  Utvikle og etablere sikkerhetsstyringssystem

29 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. Sikkerhetsstyringssystem Fiskefartøy 16 February 2010 29 Forventninger  Skriftlig system  Ansvar og myndighet definert  Regler følges  Risikobasert tilnærming anvendes  Viser omstillingsevne og lærevilje

30 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. Sikkerhetsstyringssystem Fiskefartøy 16 February 2010 30 Safeguarding life, property and the environment www.dnv.com


Laste ned ppt "Sikkerhetsstyringssystem på Fiskefartøy Hvorfor og hva? Yngve Folven Bergesen Underdirektør Fiskefartøyavdelinga."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google