Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Engelsk for dyslektikere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Engelsk for dyslektikere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Engelsk for dyslektikere
4.Februar 2008 Sogndal

2 Begynneropplæringen Være talespråkbasert Ha innhold fra hverdagen
Ha mye billedstøtte Ha korte sekvenser Bygge på overinnlæring og gjentagelse Lytte før vi snakker Imitasjon før produksjon Snakke før vi leser Lese før vi skriver Bygge på læring av grammatikk i bruk (funksjonell grammatikk)

3 Ghoti f i sh tough women nation

4 Erfaringer fra kurs i England
Intensivt skrivekurs over 5 dager 6 timer pr dag Grupper på12-3 fra 12 ½ til 17 ½ To engelske lærere som ikke kunne norsk

5 Timeplan Læringsstiler Avslapningsøvelser Hjernegymnastikk Grammatikk
Staving Skriving Lesing av bok

6 Læringsstiler Det ble foretatt en enkel kartlegging av elevenes læringsstil Formålet med kartleggingen var å bevisstgjøre elevene på hvilken måte de lærte Elevene fikk beskjed om både å benytte seg av sine sterke sider og å jobbe med de læringsstilene som var vanskelige

7 Motivasjon for å bruke flere innlæringskanaler
Vi husker 20% av hva vi leser 30% av hva vi hører 40% av hva vi ser 50 % av hva vi sier 60% av hva vi gjør Og 90% av hva vi ser, hører, sier og gjør!!

8 Hvorfor er det fornuftig å lære seg avslapningsøvelser?
Første dagen ble elevene forklart hvordan stress og angst hindrer læring Elevene ble vist bilder av aktiviteten i ulike deler av hjernen under stress og under læring Elevene øvet en ny avslapningsøvelse hver dag

9 Hjernegym Hver dag trente elevene en hjernegymøvelse
Bakgrunnen for øvelsene er en teori om at visse fysiske øvelser gjør hjernen mer mottagelig for læring

10 Dyslektikere har nytte av å lære seg oppbyggingen av språket I
NB! Dysleksi er en språkvanske. Hvis elevene ikke har fått med seg sentrale begreper når det gjelder språk må læreren drive begrepsinnlæring på nytt. Eleven blir hengende etter i engelsk hvis han ikke har fått med seg grunnleggende grammatikk fra norsken. Legge nivået opp i stedet for ned når vi driver med grammatikkinnlæring

11 Dyslektikere har nytte av å lære seg oppbyggingen av språket II
Grammatikkundervisningen settes i en sammenheng Hvilken funksjon har et substantiv i en setning. Hva kan jeg uttrykke ved å bruke substantiv? Adjektivets plass i setningen – bruke adjektiv til å spisse den informasjonen jeg ønsker å gi

12 Grammatikk Flere av elevene hadde store hull i grammatikkkunskapene
En økt med grunnleggende grammatikk hver dag Substantiv – verb – adverb – adjektiv All innlæring ble gjort for å forbrede til skriving

13 Eksempel med substantiv
Vi kan få skrivingen vår til å bli levende og presis når vi velger det riktige substantivet storm – tempest- gale –downpour- thunderstorm-cloudburst-hailstorm-monsoon-hurricane Alt går ut på å få eleven til å se hvilke muligheter språket har til formidling

14 Staving Vanskelige ord: Aktiv bruk av ulike innlæringsmåter
Ulik farge på ulike lyder i ordet Tegne ordet som en form Visualisere ordet

15 VAKT-metoden som grunnlag for å lære staving
Læreren skriver ordet og leser det høyt Eleven ser nøye på ordet og uttaler det Eleven sier lydene på bokstavene mens han føler formen til hver bokstav Papiret snus og eleven skriver ordet Eleven leser ordet på nytt Eleven bruker det n Nylærte ordet i en setning

16 Staving Bokstavenes egenskaper Navn ”a” Lyd /a/ som i ”ant ”
en form (symbol) A,a En følelse av hvordan vi skriver A,a Elevene må lære seg alle egenskapene

17 Alfabetet +Vokaler og konsonanter
Det er 26 bokstaver i alfabetet Det er 44 lyder A, e, i, o ,u er vokale + y er noen ganger en vokal og andre ganger et konsonant. Korte vokaler sier lyden sin Apple, elephant, indian,orange, umbrella Lange vokaler sier navnet sitt Acorn,emu, iron,open, uniform

18 Vi skaffer oss oversikt
En undersøkelse av engelske ord, viste at 84% av ordene ble stavet etter regulær stavemåte. Lær elevene hovedreglene først Words with a short wovel ending in f,l,s or z double the final konsonant.

19 Eksempler på nyttige staveregler
When two vowels are out walking the first one does the talking No words in english ends with v exept spiv. There is always an e after v at the end of the word. When e is added at the end of the word it makes the directly preceding vowel into a long wovel which says its name. Can – cane cod – code

20 Bruk mnemonics til vanskelige ord
Are : Are rhinos elegant? Because: Baby eats cake and uncle sells eggs. Come: Come on my elephants! Should: Should old uncle lay down?

21 Staving ved hjelp av stavelser
Motiverende – når vi brekker ned ordet til stavelser – hver stavelse er overkommelig å stave. Lære eleven stavelsesdeling En stavelse er et ord eller en del av et ord Alle stavelser må inneholde en vokal

22 Mer om stavelser Vi har åpen og lukkede stavelser.
Åpne stavelser ender på en konsonant og gjemmer bokstavnavnet inne i seg, det er bokstavlyden kort vokal som høres ship, hip, cat, mac, Åpne stavelser ender på en vokal og vokalen er lang. go, so,hi, Jobbe med stavelser: com-bat

23 Hjelp jeg må skrive Essayplanlegging f.eks
Mind maps, linjær plan, the ”wh” plan Starthjelp til første ordet Ordbanker på ulike felt

24 There are other ways of saying ” then”
Presently Shortly afterwards As it happened On the way to From that moment At once Suddenly Out of nowhere Before I knew it In a flash Finally Next After Afterwords A second later Instantly Later When As soon as It wasn`t long before At the sound of That evening The next day Before long Summer School 2006 Helen Arkell Dyslexia Centre

25 Praktisk hjelp til å variere språket

26 Alternativer til ”went”

27 Skriving Bygg opp teksten ved å svare på noen grunnleggende spørsmål
Hvor ? Når? Hvem? Hva? Hvorfor? Hvordan ? Svar på disse spørsmålene i hele setninger så er du i gang med skrivingen

28 Lesing av bok som aktiv skrivestøtte
Elevene leste Boka ”The Shadow on the Stairs” Elevene gjenfortalte etter hvert avsnitt med egne ord Elevene ble gjort oppmerksom på forfatterens bruk av språket og oppbygning av teksten. Sammenheng mellom kappitteloverskrifter og tekst osv. Variasjon substantiv, adjektiv, adverb

29 Suksessfaktorer Struktur – struktur - struktur Kunnskap om dysleksi
Gi elevene hjelpemidler som staveregler, ulike ordbanker, skriveresepter, synonymordbøker, stavekontroller, pc osv. Tro på at eleven kan lære seg engelsk!


Laste ned ppt "Engelsk for dyslektikere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google