Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AID standard Statssekretær Jan-Erik Støstad ILO-komitémøte 4. desember 2009 Regjeringens strategi for et anstendig arbeidsliv – globale arbeidsstandarder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AID standard Statssekretær Jan-Erik Støstad ILO-komitémøte 4. desember 2009 Regjeringens strategi for et anstendig arbeidsliv – globale arbeidsstandarder."— Utskrift av presentasjonen:

1 AID standard Statssekretær Jan-Erik Støstad ILO-komitémøte 4. desember 2009 Regjeringens strategi for et anstendig arbeidsliv – globale arbeidsstandarder

2 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard Regjeringens strategi for anstendig arbeidsliv i andre land 1.Norge skal styrke innsatsen for arbeidstakerrettigheter globalt 2.Norges politikk overfor ILO gis et løft 3.Opprioriteres i utenriks- og bistandspolitikken 4.Norge pådriver også innenfor handelspolitikken 5.Arbeidstakerrettigheter viktig element i nærings- og samfunnsansvarspolitikken 6.Særlig innsats for bedre kontroll med lover og regler – bruke det norske Arbeidstilsynet 7.Norske erfaringer utnyttes for bedre overvåkning av arbeidsmiljø i andre land

3 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard Strategipunkt 1: Norge skal styrke innsatsen for arbeidstakerrettigheter globalt. Dette skal skje både gjennom vår politikk overfor ILO og gjennom blant annet utenrikspolitikken, bistandspolitikken, handelspolitikken, eierskapspolitikken og arbeidslivspolitikken. Politikken på dette området skal dessuten samordnes bedre.

4 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard Et konkret initiativ: Regjeringens India-strategi

5 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard Strategipunkt 2: Norges politikk overfor ILO gis et løft. Dette kan skje både ved at det norske økonomiske bidraget til ILO økes, ved at norsk kompetanse om ILO og ILOs arbeid heves, og ved at det legges opp til forsterket kontakt og samarbeid med ILO.

6 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard Oppfølging: 30 millioner ekstra bevilget til ILO i revidert nasjonalbudsjett Midlene skal gå til to nye prosjekter: Styrke arbeidstilsyn Bedre kvinners tilgang til anstendig arbeid Ny programavtale for prosjekter skal forhandles fram innen høsten 2010

7 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard Strategipunkt 3 Arbeidet med arbeidstakerrettigheter i andre land opprioriteres i utenrikspolitikken og bistandspolitikken. Respekt for arbeidstakernes rettigheter, særlig ILOs åtte kjernekonvensjoner, skal gjøres til et kriterium ved vurdering av hvordan norske bistandsmidler skal prioriteres brukt. Alle som utfører arbeid i forbindelse med bistandsprosjekter bør ha arbeidsvilkår minst i henhold til ILOs åtte kjernekonvensjoner.

8 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard Strategipunkt 4 Norge skal være en pådriver for å fremme betydningen av anstendige arbeidsvilkår (”Decent Work”) også i handelspolitikken, herunder i bilaterale handelsavtaler og i avtaler mellom flere land og regioner.

9 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard Oppfølging: EFTAs-arbeidsgruppe om arbeidstakerrettigheter og handelsavtaler kommet i gang Krevende arbeid, det er for tidlig å si noe om hva EFTA-arbeidsgruppen vil konkludere med Tettere samarbeid mellom NHD, AID og UD om handel og arbeidstakerrettigheter Seminar om sammenhengen mellom arbeidstakerrettigheter og handel i februar 2010

10 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard Strategipunkt 5 Ivaretakelse av arbeidstakerrettigheter i andre land skal være et viktig element i regjeringens næringspolitikk og i politikken for å bidra til at norske selskaper tar samfunnsansvar. Staten som eier forventer at selskapene tar samfunnsansvar. Selskapenes virksomhet må utføres i samsvar med grunnleggende menneskerettigheter, og det må stilles krav til forretningspartnere og leverandører om det samme. Regjeringen forventer at norske selskaper legger ILOs åtte kjernekonvensjoner til grunn for sin virksomhet og har gode HMS-standarder som ivaretar arbeidstakernes sikkerhet og helse. De må også ha oppfølgningssystemer for å følge opp dette i praksis.

11 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard Oppfølging: Stortingsmeldingen har fått bred oppslutning i næringsliv Mediefokus på bedrifters samfunnsansvar (CSR) Soria Moria II følger opp og framholder at Regjeringen vil samarbeide med norsk næringsliv om investeringer i fattige land, men også stille krav om respekt for ILOs kjernekonvensjoner Norske investeringer skal bidra til positiv utvikling

12 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard Strategipunkt 6 Det settes inn en særlig innsats for å styrke kontroll med og håndheving av lover og regler for arbeidslivsstandarder. Dette kan skje blant annet gjennom utviklingspolitikken, ved innsatsen gjennom ILO og ved at Arbeidstilsynet samarbeider med arbeidstilsyn i andre land.

13 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard Oppfølging: Tilleggsmidler til ILO-prosjekt om arbeidstilsyn Samarbeid mellom norsk og kinesisk arbeidstilsyn: Jobbes mot signering av en Memorandum of Understanding (MoU) mellom Norge og Kina om erfaring- og kompetanseutveksling i mars 2010 Implementering av eksisterende regelverk

14 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard Strategipunkt 7 Norske erfaringer utnyttes for å forbedre arbeidsmiljøovervåkningen i andre land. Kompetansen i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), med det nyopprettede Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø – og helse (NOA), tas i bruk i dette arbeidet.

15 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard Oppfølging: STAMI positive til å bidra til strategien Metodiske utfordringer, men STAMI har erfaring fra forskningsprosjekter i land med lavere arbeidsmiljøstandarder enn Norge

16 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard Veien videre Hva er status for strategien i dag? Hva er realistiske målsetninger for strategien?


Laste ned ppt "AID standard Statssekretær Jan-Erik Støstad ILO-komitémøte 4. desember 2009 Regjeringens strategi for et anstendig arbeidsliv – globale arbeidsstandarder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google