Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åshild Havnerås sept. 2006 EKG Bygger på pensum i PPS Sjå òg Klinisk sjukepleie bind I, s. 418 - 419.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åshild Havnerås sept. 2006 EKG Bygger på pensum i PPS Sjå òg Klinisk sjukepleie bind I, s. 418 - 419."— Utskrift av presentasjonen:

1 Åshild Havnerås sept. 2006 EKG Bygger på pensum i PPS Sjå òg Klinisk sjukepleie bind I, s. 418 - 419

2 Mål for undervisninga At studenten: skal få oversikt over kva tid det er relevant å gjennomføre EKG undersøking. kjenner seg trygg på prosedyren slik at ein kan øve på medstudent /dokke veit kva som er sjukepleiaren sine oppgåver i forbindelse med EKG u.s.

3 EKG Måling av den elektriske aktiviteten i hjerta  Elektriske impulser i hjerta blir overført gjennom kroppsvevet og kan registreras på hudoverflata ved hjelp av EKG - elektrodane Eit hjelpemiddel til å diagnostisera hjartelidelse

4 Ulike registreringsformer Vanlig EKG med papirutskrift 24 t. EKG registrering Kontinuerlig overvaking v/hjelp av monitor Telemetri Arbeids - EKG

5 Avledningar Ekstremitetsavledningar  Avledning I, II, III  Avledning aVR, aVL, aVF Brystavledningar  V1,V2,V3,V4,V5,V6

6 Indikasjon og formål Forordning av lege, etter rutine eller etter sjukepleiar si vurdering Bidra til ein tilfredstillande undersøking  For tolking av EKG  For mulighet til å samanlike med andre EKG  For velvære og tryggleiken til pasienten

7 Forholdsregler Informasjon til pasienten Klargjer utstyret – fylg bruksanvisninga  Bruk jorda kontakt  Ta ut kontakt dersom senga har elektrisk tilkobling  Sjekk papir og papirhastigheten (50mm/s)  Apparatet skal stå tilkopla strøm når det ikkje er i bruk.

8 Forholdsregler forts. Reduser eller eliminer forstyrrande moment:  Muskelstrammingar  Elektrisk støy  Kontakt med metall  Dårleg hudkontakt for elektrodane, t.d. pga hår, urein hud, klam hud  Lause elektrodar  Feilplasserte elektrodar  Berøring av pas. under kjøring av avledninger

9 Utstyr og framgongsmåte Sjå PPS  For dokumentasjon : husk å dokumenter dato og kl. slett på EKG utskrifta og i pasient kurve.

10 Tolkning av EKG Kven tolkar EKG ? Kva vert tolka ?  Hjerterytme  Hjertefrekvens  Endring i impulsutslaga  Relevant å samanlikne EKG med tidlegare registrering frå same pasient Anbefaler illustrasjonane i PPS vedr. aktiviteten i hjarta og samanhangen med utslaga på EKG.

11 PQ - tid Norm. : PQ – tid : 0,12 – 0,22 sek. PQ – tid over 0.22 sek : AV blokk grad I  Grad II : bortfall av QRS – kompleks  Grad III : komplett blokkering over lengre perioder QRS over 0.12 sek - greinblokkmønster


Laste ned ppt "Åshild Havnerås sept. 2006 EKG Bygger på pensum i PPS Sjå òg Klinisk sjukepleie bind I, s. 418 - 419."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google