Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EKG Bygger på pensum i PPS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EKG Bygger på pensum i PPS"— Utskrift av presentasjonen:

1 EKG Bygger på pensum i PPS
Sjå òg Klinisk sjukepleie bind I, s Åshild Havnerås sept. 2006

2 Mål for undervisninga At studenten:
skal få oversikt over kva tid det er relevant å gjennomføre EKG undersøking. kjenner seg trygg på prosedyren slik at ein kan øve på medstudent /dokke veit kva som er sjukepleiaren sine oppgåver i forbindelse med EKG u.s.

3 EKG Måling av den elektriske aktiviteten i hjerta
Elektriske impulser i hjerta blir overført gjennom kroppsvevet og kan registreras på hudoverflata ved hjelp av EKG - elektrodane Eit hjelpemiddel til å diagnostisera hjartelidelse

4 Ulike registreringsformer
Vanlig EKG med papirutskrift 24 t. EKG registrering Kontinuerlig overvaking v/hjelp av monitor Telemetri Arbeids - EKG

5 Avledningar Brystavledningar Ekstremitetsavledningar
Avledning I, II, III Avledning aVR, aVL, aVF Brystavledningar V1,V2,V3,V4,V5,V6

6 Indikasjon og formål Forordning av lege, etter rutine eller etter sjukepleiar si vurdering Bidra til ein tilfredstillande undersøking For tolking av EKG For mulighet til å samanlike med andre EKG For velvære og tryggleiken til pasienten

7 Forholdsregler Informasjon til pasienten
Klargjer utstyret – fylg bruksanvisninga Bruk jorda kontakt Ta ut kontakt dersom senga har elektrisk tilkobling Sjekk papir og papirhastigheten (50mm/s) Apparatet skal stå tilkopla strøm når det ikkje er i bruk.

8 Forholdsregler forts. Reduser eller eliminer forstyrrande moment:
Muskelstrammingar Elektrisk støy Kontakt med metall Dårleg hudkontakt for elektrodane, t.d. pga hår, urein hud, klam hud Lause elektrodar Feilplasserte elektrodar Berøring av pas. under kjøring av avledninger

9 Utstyr og framgongsmåte
Sjå PPS For dokumentasjon : husk å dokumenter dato og kl. slett på EKG utskrifta og i pasient kurve.

10 Tolkning av EKG Kven tolkar EKG ? Kva vert tolka ? Hjerterytme
Hjertefrekvens Endring i impulsutslaga Relevant å samanlikne EKG med tidlegare registrering frå same pasient Anbefaler illustrasjonane i PPS vedr. aktiviteten i hjarta og samanhangen med utslaga på EKG.

11 PQ - tid Norm. : PQ – tid : 0,12 – 0,22 sek.
PQ – tid over 0.22 sek : AV blokk grad I Grad II : bortfall av QRS – kompleks Grad III : komplett blokkering over lengre perioder QRS over 0.12 sek - greinblokkmønster


Laste ned ppt "EKG Bygger på pensum i PPS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google