Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om å skrive fordypningsoppgave i pedagogikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om å skrive fordypningsoppgave i pedagogikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om å skrive fordypningsoppgave i pedagogikk
Berit Bratholm:

2 DISPOSISJON 1. Hva er en fordypningsoppgave ?
2. Hvordan kan en fordypningsoppgave bli,være ? 3. Arbeidsgangen med fordypningsoppgave i gruppe. 4. Modell av elementene i et forskningsopplegg 5. Hva sier fagplanen ? 6. Formelle rammer: retningslinjer og mappeinstruks 7. Et eksempel på et forsknings- og utviklingsarbeid, bredbåndsprosjektet (bredband.prosjekt.hive.no)

3 1. Hva er en fordypningsoppgave?
MÅL: bidra til faglig fordypning og refleksjon gi innsikt i allmenne prinsipper for forsknings- , forsøks- og utviklingsarbeid

4 1. Hva er en fordypningsoppgave?
INNHOLD: Fordypningsoppgaven skal være studierelevant, dvs. tema, områder som er sentrale i fagplanen Oppgaven skal være deltakerrelevant, dvs. gruppen velger selv tema, problemstillinger ut fra interesse Oppgaven skal være praksisrelevant,dvs den omfatter problemstillinger som har med ped. arbeid med barn og ungdom å gjøre

5 Arbeidsgangen med fordypningsoppgave i gruppe
1. Forarbeid (klargjøre gruppens regler, valg av tema, disposisjon, kilder, metoder) 2. Planlegging (fordeling av arbeidsoppgaver, tidsfrister++) NB: Obligatorisk veiledning 3. Gjennomføring (gruppenorm, innsamling, bearbeiding, ferdigstillelse) 4. Vurdering. Se retningslinjer

6 Kriterier for vurdering
En relevant og avgrenset problemstilling som blir besvart og drøftet. Innsikt i relevant lærestoff. En reflektert drøfting. Innsikt i aktuell samfunnsdebatt og relevante eksempler fra skolevirkeligheten. Besvarelsen skal gi et helhetlig inntrykk av å være en gruppeoppgave Anvendte kilder skal oppgis underveis og legges ved litteraturlisten. Direkte sitater må begrenses og skal oppgis med nøyaktige sidehenvisninger i teksten. Avskrift uten oppgivelse av kilder tillates ikke. (se mappeinstruks ) . Litteraturliste: Listen ordnes alfabetisk etter forfatters etternavn.

7 Modell av elementene i et forskningsopplegg (Kalleberg 1994)

8 Trinnene i forskningsprosessen:
1.Skaffe seg kunnskap 2.Bestemme seg for hva: presisering av problemet) 3.Bestemme seg for hvordan: a. undersøkelsesgruppe b. undersøkelsesopplegg c. metoder for innsamling 4.Gjennomføre 5.Bearbeide 6.Analysere

9 Fagplan i pedagogikk Målområde 1: Læreren, eleven og opplæringen Målområde 2: Læreren og eleven i organisasjonen Målområde 3: Læreren og eleven i samfunnet

10 Fagplan i pedagogikk-2. studieår
1.ulike didaktiske perspektiv og forståelsesmåter 2.real – idealdimensjon i pedagogisk arbeid            3.læreplaner, elevforutsetninger og praktiske dilemmaer i skolehverdagen  4.elevvurdering, egen vurdering, vurdering av 1.klasse studenter i faget pedagogikk i lærerutdanningen (peer assesment) 5.skolevurdering, lærervurdering, og skoleutvikling 6.Klasseledelse 7.tilpasset opplæring 8.flerkulturalitet 

11 Fagplan i pedagogikk …praksisrelatert fordypningsoppgave som et felles gruppearbeid der gruppen består av 4-5 studenter. Frist for levering av fordypningsoppgaven avtales i teamet. Vurdering: Foretas av faglærer med karakteren bestått, ikke bestått. Oppgaven må være bestått for at studentene kan fremstille seg til eksamen. I henhold til eksamensforskrifter kan det gis individuelle karakterer på fordypningsoppgaven utarbeidet i gruppe.

12 Retningslinjer for fordypningsoppgave
Se lenke på fagsider i pedagogikk: Mappeinstruks:


Laste ned ppt "Om å skrive fordypningsoppgave i pedagogikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google