Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om å skrive fordypningsoppgave i pedagogikk Berit Bratholm: 20.09.04.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om å skrive fordypningsoppgave i pedagogikk Berit Bratholm: 20.09.04."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om å skrive fordypningsoppgave i pedagogikk Berit Bratholm: 20.09.04

2 DISPOSISJON 1. Hva er en fordypningsoppgave ? 2. Hvordan kan en fordypningsoppgave bli,være ? 3. Arbeidsgangen med fordypningsoppgave i gruppe. 4. Modell av elementene i et forskningsopplegg 5. Hva sier fagplanen ? 6. Formelle rammer: retningslinjer og mappeinstruks 7. Et eksempel på et forsknings- og utviklingsarbeid, bredbåndsprosjektet (bredband.prosjekt.hive.no)bredband.prosjekt.hive.no

3 1. Hva er en fordypningsoppgave? MÅL: bidra til faglig fordypning og refleksjon gi innsikt i allmenne prinsipper for forsknings-, forsøks- og utviklingsarbeid

4 1. Hva er en fordypningsoppgave? INNHOLD: Fordypningsoppgaven skal være studierelevant, dvs. tema, områder som er sentrale i fagplanen Oppgaven skal være deltakerrelevant, dvs. gruppen velger selv tema, problemstillinger ut fra interesse Oppgaven skal være praksisrelevant,dvs den omfatter problemstillinger som har med ped. arbeid med barn og ungdom å gjøre

5 Arbeidsgangen med fordypningsoppgave i gruppe 1. Forarbeid (klargjøre gruppens regler, valg av tema, disposisjon, kilder, metoder) 2. Planlegging (fordeling av arbeidsoppgaver, tidsfrister++) NB: Obligatorisk veiledning 3. Gjennomføring (gruppenorm, innsamling, bearbeiding, ferdigstillelse) 4. Vurdering. Se retningslinjer

6 Kriterier for vurdering En relevant og avgrenset problemstilling som blir besvart og drøftet. Innsikt i relevant lærestoff. En reflektert drøfting. Innsikt i aktuell samfunnsdebatt og relevante eksempler fra skolevirkeligheten. Besvarelsen skal gi et helhetlig inntrykk av å være en gruppeoppgave Anvendte kilder skal oppgis underveis og legges ved litteraturlisten. Direkte sitater må begrenses og skal oppgis med nøyaktige sidehenvisninger i teksten. Avskrift uten oppgivelse av kilder tillates ikke. (se mappeinstruks http://www.hive.no/adm/stud/in struks/hovedsideinstruks.html ). Litteraturliste: Listen ordnes alfabetisk etter forfatters etternavn.

7 Modell av elementene i et forskningsopplegg (Kalleberg 1994) begreper erfaringsmaterialesvar spørsmål

8 Trinnene i forskningsprosessen: 1.Skaffe seg kunnskap 2.Bestemme seg for hva: presisering av problemet) 3.Bestemme seg for hvordan: a. undersøkelsesgruppe b. undersøkelsesopplegg c. metoder for innsamling 4.Gjennomføre 5.Bearbeide 6.Analysere

9 Fagplan i pedagogikk Målområde 1: Læreren, eleven og opplæringen Målområde 2: Læreren og eleven i organisasjonen Målområde 3: Læreren og eleven i samfunnet http://www- lu.hive.no/team/t03ac/ped04/index.htmlhttp://www- lu.hive.no/team/t03ac/ped04/index.html

10 Fagplan i pedagogikk-2. studieår 1.ulike didaktiske perspektiv og forståelsesmåter 2.real – idealdimensjon i pedagogisk arbeid 3.læreplaner, elevforutsetninger og praktiske dilemmaer i skolehverdagen 4.elevvurdering, egen vurdering, vurdering av 1.klasse studenter i faget pedagogikk i lærerutdanningen (peer assesment) 5.skolevurdering, lærervurdering, og skoleutvikling 6.Klasseledelse 7.tilpasset opplæring 8.flerkulturalitet

11 Fagplan i pedagogikk …praksisrelatert fordypningsoppgave som et felles gruppearbeid der gruppen består av 4-5 studenter. Frist for levering av fordypningsoppgaven avtales i teamet. Vurdering: Foretas av faglærer med karakteren bestått, ikke bestått. Oppgaven må være bestått for at studentene kan fremstille seg til eksamen. I henhold til eksamensforskrifter kan det gis individuelle karakterer på fordypningsoppgaven utarbeidet i gruppe.

12 Retningslinjer for fordypningsoppgave Se lenke på fagsider i pedagogikk: http://www- lu.hive.no/team/t03ac/ped04/plan04ped.ht mhttp://www- lu.hive.no/team/t03ac/ped04/plan04ped.ht m Mappeinstruks: http://www.hive.no/adm/stud/instruks/hove dsideinstruks.htmlhttp://www.hive.no/adm/stud/instruks/hove dsideinstruks.html


Laste ned ppt "Om å skrive fordypningsoppgave i pedagogikk Berit Bratholm: 20.09.04."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google