Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bærekraftig matproduksjon 21.Oktober 2008 Daniel Bødtker-Lund Høgskolen i Vestfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bærekraftig matproduksjon 21.Oktober 2008 Daniel Bødtker-Lund Høgskolen i Vestfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bærekraftig matproduksjon 21.Oktober 2008 Daniel Bødtker-Lund Høgskolen i Vestfold

2 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund Læringsmål  Mat og kultur: Bruke sanseapparatet bevisst i matlaging og måltider Ha kunnskap om mat som markør for identitet Ha kunnskap om mat og historikk  Mat og teknologi: Ha prinsipiell kunnskap om matkjeden fra jord til bord Ha kunnskap om økologisk og bærekraftig matproduksjon

3 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund Kilde: Stiftelsen idebanken

4 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund Holdninger til etisk handel  ”Den politiske forbruker” 33% har boikottet enkeltvarer det siste året 25% har unnlatt å kjøpe av politiske grunner 50% av befolkningen mener den enkelte kan bidra til å løse miljøproblemer 63% er villig til å gi avkall på varer og tjenester hvis det kan bidra til å bevare våre naturressurser Kilde: Forbrukerombudet

5 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund  Salg av Fairtrade produkter økte med 46% i Storbritannia i 2006 ( Kilde: Fairtrade)  I Norge steg det med 12% (Kilde: Fairtrade)  72% sier det er ganske eller meget viktig for dem at matvarene er produsert på en etisk og ansvarlig måte ( Kilde: Norad)

6 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund  16% har sist måned kjøpt rettferdig-handel-varer  53% har kjøpt miljømerket mat  37% har kjøpt økologiske varer  ( Kilde: Lisbeth Berg, Sifo, Kompetente forbrukere, 2005 og Sifo-survey 2005)  Ergo; det finnes vilje hos forbrukerne

7 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund Hvor godt er forbrukerne orientert om rettferdig handel og miljøvennlig forbruk? Rettferdig handel: 12% svært bra 21% bra 28% middels 17% dårlig 23% svært dårlig Miljøvennlig forbruk: 8% svært bra 27% bra 43% middels 16% dårlig 7% svært dårlig

8 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund  Kvinner har bedre kompetanse enn menn  De med høyere utdanning har bedre kompetanse om miljøvennlig forbruk, mens det for bærekraftig handel er motsatt  Jo eldre man er, jo mer kompetent anser man seg

9 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund  Hvorfor er det så å få tak i etisk produserte/bærekraftige varer?  Når ”alle” driver etisk handel?

10 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund Norgesgruppen

11 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund Bama

12 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund Coop

13 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund Coop Änglamark

14 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund Ica

15 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund Rema 1000

16 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund Meny

17 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund Findus

18 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund

19  Kan være vanskelig for den etisk bevisste og politiske kunde å finne denne typen produkter  Men det finnes også aktivisme hos forbrukerene

20 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund www.etiskforbruk.no

21 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund www.slowfood.no

22 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund www.wwf.no

23 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund www.gronnhverdag.no

24 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund Hva sier så dette oss?  Etiske holdninger hos forbrukerne er sterkt økende  Men kunnskapsnivået er relativt dårlig  Det er vanskelig å orientere seg i markedet  Kan man stole på de næringsdrivende?

25 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund Bendit mer etisk enn andre bananer?

26 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund

27

28 Hva kan gjøres?  Det må bli lettere å velge bærekraftig/etisk Merkeordninger Hjemmesider (for eksempel: etiskforbruk.no) Informasjon fra organisasjoner Offentlig informasjon Redaksjonell omtale Og selvsagt – de må være å finne i butikkene

29 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund  Slå ned på ulovlig bruk av etikk/miljøpåstander  Mobilisere forbruker-aktivismen – forbrukerpress

30 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund Aktuelt: Verdens matvaredag 16.10

31 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund Nødvendig med lavere totalt ressursforbruk ”I følge UNEPs Global Environmental Outlook 2000 må ressursforbruket i industrialiserte land ned til en tiendedel av dagens forbruk dersom tilstrekkelige ressurser skal kunne anvendes til å dekke behovene i fattige land.” (St.meld. nr. 19 (2002-2003) En verden av muligheter (globaliseringsmeldingen))

32 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund  Dette betyr at hvis de som forbruker for lite skal få nok, må de som forbruker for mye forbruke mindre.  Hvis det å få mindre oppfattes som å få det verre, er det neppe mulig å få støtte for en slik politikk på demokratisk vis.

33 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund Høyere livskvalitet med lavere forbruk? o ”…befolkningene i industrilandene [må] forberedes på at fremtidig økning i deres livskvalitet kan og må skje med et betydelig lavere ressursforbruk. Dette krever at barn og unge tidlig må læres opp i hva et bærekraftig forbruksmønster innebærer, og det setter krav til samfunnets formidling av verdier.” St.meld. nr. 19 (2002-2003) En verden av muligheter (Utenriksdepartementet, Globaliseringsmeldingen)

34 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund Økt livskvalitet må gå foran økt materiell levestandard o ”Industrilandenes materielle ressursforbruk er jevnt over for høyt og må reduseres. Økt livskvalitet må erstatte materiell levestandard som overordnet mål for samfunnsutviklingen.” (St.meld.nr. 40 (1998-99) Om forbrukerpolitikk og organisering av forbrukerapparatet)

35 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund Definisjon av begrepet ”BÆREKRAFTIG FORBRUKSMØNSTER” o ”En bærekraftig utvikling forutsetter enn holdningsendring som oppmuntrer til et forbruksmønster som ligger innenfor det økologisk mulige og som vi alle kan oppnå.” (Brundtland-kommisjonens rapport ”Vår felles framtid” 1987)

36 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund ”Det er nok i verden til alles behov, men ikke til alles begjær.” Mahatma Gandhi

37 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund Globalt forbruk- skjev fordeling Ressursforbruk pr innbygger NorgeKinaSierra Leone Korn (kg)*131158105 Kjøtt (kg)63556 Melk (l)**265178 Fisk og sjømat (kg)*** 542515 Energiforbruk (kg oljeekv.) 561168732 Kilder: http://www.framtiden.no/200801232140/faktaark/forbruk/forbruk.htmlhttp://www.framtiden.no/200801232140/faktaark/forbruk/forbruk.html :Mat-tall 2003 (FAO 2006) Energitall 2002 (Globalis 2007) *Inkluderer ikke korn til dyrefôr eller ølbrygging ** Målt i kg (ca lik samme tall i liter). Inkl. bruk til ost, men ikke smør *** Fisken regnet etter rund vekt, altså før sløying

38 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund Økologisk vs kortreist mat  Hva er mest bærekraftig? å spise mat som er produsert økologisk i en annen verdensdel lokalprodusert og kortreist mat?

39 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund Klimagassutslipp fra matvarer VareKg CO2-ekvivalenter pr kg vare Storfekjøtt15,8 (25,3*) kg Fårekjøtt17,4 kg Svinekjøtt6,4 kg Kylling4,6 kg Fiskefilet0,5 – 4,1 kg Ost10,6 kg Poteter0,211 kg * 25,3 kilo gjelder for kjøttfé uten melkeproduksjon. ** Oppdrettsfisk har generelt høyere klimautslipp enn villfisk. I tillegg vil fangstmetode, fangststed og bearbeiding bety en del i forhold til utslippet. Kilde: Framtiden i våre henderFramtiden i våre hender

40 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund Råd for bærekraftige måltid (Kilde: www.etiskforbruk.no)www.etiskforbruk.no  Spis opp  Spis lavt  Velg mat med merke  Tenk global fordeling  Tenk transport  Spis ferskt. Spis sesongens varer  Bruk hagen  Spis fra naturen

41 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund Flere ressurser: www.miljolare.nowww.miljolare.no

42 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund www.oikos.no

43 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund www.idebanken.no

44 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund YouthXchange http://www.nilu.no/nml/yxc / http://www.nilu.no/nml/yxc /

45 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund Oppgave for praktisk økt:  Tilberede ulike måltid. Hver gruppe velger hver sin vinkling: Økologisk Kortreist Lavt klimautslipp Ikke bærekraftig  Gruppene presenterer sitt måltid før vi spiser i fellesskap


Laste ned ppt "Bærekraftig matproduksjon 21.Oktober 2008 Daniel Bødtker-Lund Høgskolen i Vestfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google