Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bærekraftig matproduksjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bærekraftig matproduksjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bærekraftig matproduksjon
21.Oktober 2008 Daniel Bødtker-Lund Høgskolen i Vestfold

2 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund
Læringsmål Mat og kultur: Bruke sanseapparatet bevisst i matlaging og måltider Ha kunnskap om mat som markør for identitet Ha kunnskap om mat og historikk Mat og teknologi: Ha prinsipiell kunnskap om matkjeden fra jord til bord Ha kunnskap om økologisk og bærekraftig matproduksjon Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

3 Kilde: Stiftelsen idebanken
Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

4 Holdninger til etisk handel
”Den politiske forbruker” 33% har boikottet enkeltvarer det siste året 25% har unnlatt å kjøpe av politiske grunner 50% av befolkningen mener den enkelte kan bidra til å løse miljøproblemer 63% er villig til å gi avkall på varer og tjenester hvis det kan bidra til å bevare våre naturressurser Kilde: Forbrukerombudet Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

5 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund
Salg av Fairtrade produkter økte med 46% i Storbritannia i 2006 ( Kilde: Fairtrade) I Norge steg det med 12% (Kilde: Fairtrade) 72% sier det er ganske eller meget viktig for dem at matvarene er produsert på en etisk og ansvarlig måte ( Kilde: Norad) Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

6 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund
16% har sist måned kjøpt rettferdig-handel-varer 53% har kjøpt miljømerket mat 37% har kjøpt økologiske varer ( Kilde: Lisbeth Berg, Sifo, Kompetente forbrukere, 2005 og Sifo-survey 2005) Ergo; det finnes vilje hos forbrukerne Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

7 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund
Hvor godt er forbrukerne orientert om rettferdig handel og miljøvennlig forbruk? Rettferdig handel: 12% svært bra 21% bra 28% middels 17% dårlig 23% svært dårlig Miljøvennlig forbruk: 8% svært bra 27% bra 43% middels 16% dårlig 7% svært dårlig Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

8 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund
Kvinner har bedre kompetanse enn menn De med høyere utdanning har bedre kompetanse om miljøvennlig forbruk, mens det for bærekraftig handel er motsatt Jo eldre man er, jo mer kompetent anser man seg Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

9 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund
Hvorfor er det så å få tak i etisk produserte/bærekraftige varer? Når ”alle” driver etisk handel? Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

10 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund
Norgesgruppen Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

11 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund
Bama Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

12 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund
Coop Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

13 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund
Coop Änglamark Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

14 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund
Ica Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

15 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund
Rema 1000 Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

16 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund
Meny Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

17 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund
Findus Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

18 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund

19 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund
Kan være vanskelig for den etisk bevisste og politiske kunde å finne denne typen produkter Men det finnes også aktivisme hos forbrukerene Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

20 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund
Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

21 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund
Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

22 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund
Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

23 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund
Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

24 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund
Hva sier så dette oss? Etiske holdninger hos forbrukerne er sterkt økende Men kunnskapsnivået er relativt dårlig Det er vanskelig å orientere seg i markedet Kan man stole på de næringsdrivende? Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

25 Bendit mer etisk enn andre bananer?
Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

26 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund

27 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund

28 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund
Hva kan gjøres? Det må bli lettere å velge bærekraftig/etisk Merkeordninger Hjemmesider (for eksempel: etiskforbruk.no) Informasjon fra organisasjoner Offentlig informasjon Redaksjonell omtale Og selvsagt – de må være å finne i butikkene Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

29 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund
Slå ned på ulovlig bruk av etikk/miljøpåstander Mobilisere forbruker-aktivismen – forbrukerpress Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

30 Aktuelt: Verdens matvaredag 16.10
Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

31 Nødvendig med lavere totalt ressursforbruk
”I følge UNEPs Global Environmental Outlook 2000 må ressursforbruket i industrialiserte land ned til en tiendedel av dagens forbruk dersom tilstrekkelige ressurser skal kunne anvendes til å dekke behovene i fattige land.” (St.meld. nr. 19 ( ) En verden av muligheter (globaliseringsmeldingen)) Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

32 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund
Dette betyr at hvis de som forbruker for lite skal få nok, må de som forbruker for mye forbruke mindre. Hvis det å få mindre oppfattes som å få det verre, er det neppe mulig å få støtte for en slik politikk på demokratisk vis. Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

33 Høyere livskvalitet med lavere forbruk?
”…befolkningene i industrilandene [må] forberedes på at fremtidig økning i deres livskvalitet kan og må skje med et betydelig lavere ressursforbruk. Dette krever at barn og unge tidlig må læres opp i hva et bærekraftig forbruksmønster innebærer, og det setter krav til samfunnets formidling av verdier.” St.meld. nr. 19 ( ) En verden av muligheter (Utenriksdepartementet, Globaliseringsmeldingen) Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

34 Økt livskvalitet må gå foran økt materiell levestandard
”Industrilandenes materielle ressursforbruk er jevnt over for høyt og må reduseres. Økt livskvalitet må erstatte materiell levestandard som overordnet mål for samfunnsutviklingen.” (St.meld.nr. 40 ( ) Om forbrukerpolitikk og organisering av forbrukerapparatet) Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

35 Definisjon av begrepet ”BÆREKRAFTIG FORBRUKSMØNSTER”
”En bærekraftig utvikling forutsetter enn holdningsendring som oppmuntrer til et forbruksmønster som ligger innenfor det økologisk mulige og som vi alle kan oppnå.” (Brundtland-kommisjonens rapport ”Vår felles framtid” 1987) Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

36 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund
”Det er nok i verden til alles behov, men ikke til alles begjær.” Mahatma Gandhi Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

37 Globalt forbruk- skjev fordeling
Ressursforbruk pr innbygger Norge Kina Sierra Leone Korn (kg)* 131 158 105 Kjøtt (kg) 63 55 6 Melk (l)** 265 17 8 Fisk og sjømat (kg)*** 54 25 15 Energiforbruk (kg oljeekv.) 5611 687 32 Kilder: :Mat-tall 2003 (FAO 2006) Energitall 2002 (Globalis 2007) *Inkluderer ikke korn til dyrefôr eller ølbrygging ** Målt i kg (ca lik samme tall i liter). Inkl. bruk til ost, men ikke smør *** Fisken regnet etter rund vekt, altså før sløying Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

38 Økologisk vs kortreist mat
Hva er mest bærekraftig? å spise mat som er produsert økologisk i en annen verdensdel lokalprodusert og kortreist mat? Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

39 Klimagassutslipp fra matvarer
Kg CO2-ekvivalenter pr kg vare Storfekjøtt 15,8 (25,3*) kg Fårekjøtt 17,4 kg Svinekjøtt 6,4 kg Kylling 4,6 kg Fiskefilet 0,5 – 4,1 kg Ost 10,6 kg Poteter 0,211 kg * 25,3 kilo gjelder for kjøttfé uten melkeproduksjon. ** Oppdrettsfisk har generelt høyere klimautslipp enn villfisk. I tillegg vil fangstmetode, fangststed og bearbeiding bety en del i forhold til utslippet. Kilde: Framtiden i våre hender Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

40 Råd for bærekraftige måltid (Kilde: www.etiskforbruk.no)
Spis opp Spis lavt Velg mat med merke Tenk global fordeling Tenk transport Spis ferskt. Spis sesongens varer Bruk hagen Spis fra naturen Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

41 Flere ressurser: www.miljolare.no
Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

42 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund
Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

43 Mat og Helse 2 Daniel Bødtker-Lund
Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

44 YouthXchange http://www.nilu.no/nml/yxc/
Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund

45 Oppgave for praktisk økt:
Tilberede ulike måltid. Hver gruppe velger hver sin vinkling: Økologisk Kortreist Lavt klimautslipp Ikke bærekraftig Gruppene presenterer sitt måltid før vi spiser i fellesskap Mat og Helse Daniel Bødtker-Lund


Laste ned ppt "Bærekraftig matproduksjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google