Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedre vurderingspraksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedre vurderingspraksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedre vurderingspraksis

2 Arbeidet vårt så langt:
Oppstartsamling for hele skolen på Gjøvik august 2007 Vi hadde ikke samme forståelse og motivasjon for piloteringsprosjektet Brukte noe tid på å definere oppdraget, og på å finne hensiktsmessig organisasjonsform I starten jobbet vi for å finne tolkningsfellesskapet i fagseksjoner på tvers av trinn, men nå gjennomfører vi prosjektet på 10.trinn i alle fag unntatt kroppsøving.

3 Det har ført til: Vi jobber på tvers av fag innenfor trinnet. Vi kan tilpasse kjennetegnene noe til hverandre, slik at det vi gjør kan brukes i flere fag Vi har flyttet mye av arbeidsmengden vår til forberedelsestiden Bruker mer tid enn tidligere på samarbeid Opplever at vurderingsarbeidet i etterkant av oppgaver er mindre krevende enn tidligere

4 Derfor: Det må settes av tid til arbeidet. Det tar mye tid i begynnelsen, mindre etter hvert som man får rutinene på plass. Vi trengte å sette av faste tidspunkter for å få gjennomført arbeidsøktene våre.

5 Derfor: Har vi etter hvert utviklet et tolkningsfellesskap
Blitt mer bevisste på ord og uttrykk vi har brukt i både fagplaner, arbeidsplaner og kjennetegnsoversikt til enkelt oppgaver Forenkler det vurderingsarbeidet, fordi vi allerede har tenkt nøye igjennom hva vi ser etter.

6 VURDERINGS-KRITERIER
Mal for fagplan Høst 2007 Fag: Tema: Periode: MÅL FRA L-06 VURDERINGS-KRITERIER MINE MÅL ARBEIDSMÅTER VURDERINGSFORMER HUSK:

7 VURDERINGS-KRITERIER
Utgangspunktet: Fag: Norsk Tema: MIN FRAMTID Periode: Uke MÅL FRA L-06 VURDERINGS-KRITERIER MINE MÅL ARBEIDSMÅTE VURDERINGSFORMER -uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon - vurdere egne og andres muntlige framføringer - gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere - formidle skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon - bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid - bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder - bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster - vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder - gjøre rede for prinsipper for opphavsrett og personvern Du skal kunne: Sette deg inn i skriftlig materiell, reflektere over innholdet og gi uttrykk for din personlige mening om temaet Skrive og holde en tale Følge med på, vurdere og gi tilbakemelding på andres taler Skrive referat fra en debatt Vite om virkemidler som brukes for å påvirke Kjenne igjen og vurdere virkemidlene partiene bruker for å overbevise velgerne Skrive en tekst i selvvalgt sjanger som illustrerer en aktuell sak Lærergjennomgang Klasseaktiviteter Individuelt arbeid Samarbeid i grupper Uke 39: Du skal holde en tale. Denne vurderes med karakter (muntlig). Få tilbakemelding fra medelever på talen Uke 37: Du skal skrive en tekst i selvvalgt sjanger. Vurderes med karakter (skriftlig) Før høstferien (husk å avtale tid med norsklærer): Du skal sammenligne tekster om en person/et tema. Du velger selv om du vil presentere skriftlig eller muntlig. Vurderes uten karakter.

8 En nærmere titt på vurderingskriteriene:
Du skal kunne: Sette deg inn i skriftlig materiell, reflektere over innholdet og gi uttrykk for din personlige mening om temaet Skrive og holde en tale Følge med på, vurdere og gi tilbakemelding på andres taler Skrive referat fra en debatt Vite om virkemidler som brukes for å påvirke Kjenne igjen og vurdere virkemidlene partiene bruker for å overbevise velgerne Skrive en tekst i selvvalgt sjanger som illustrerer en aktuell sak

9 KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE
Neste trinn: Fag: Norsk Tema: MIN FRAMTID Periode: Uke MÅL FRA L-06 KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Arbeidsmåter VURDERINGSFORMER - uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon - vurdere egne og andres muntlige framføringer -gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere - formidle skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon - bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid - bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder - bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster - vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder - gjøre rede for prinsipper for opphavsrett og personvern 2: -Du skal vite hva en tale er -du skal kunne bruke kilder for å finne informasjon -du skal kunne framføre din egen tekst 3/4: -Du skal kunne skrive en tale -du skal kunne bruke kilder på en nokså selvstendig måte -du skal kunne vurdere kildene (mene noe om dem) -du skal kunne fylle grunnleggende sjangerkrav -du skal kunne framføre teksten delvis frigjort fra manuset ditt 5/6: -Du skal ha funnet relevant kildestoff og gjort en god research -du skal kunne velge bort unyttig/irrelevant stoff -du skal kunne dokumentere kilder -du skal kunne tolke og vurdere kildestoff og sette det i sammenheng med andre kilder, og vise at du reflekterer over det du leser og lærer -Du skal kunne arbeide selvstendig -du skal fylle sjangerkravene -du skal kunne framføre teksten din godt frigjort fra manus -du skal kunne vise god presentasjonsteknikk (pusteteknikk, snakke tydelig, kontakt med publikum) -du skal gjennom framføringen vise at du kan stoffet ditt skikkelig - Lærergjennomgang - Klasseaktiviteter - Individuelt arbeid - Samarbeid i grupper Uke 39: Du skal holde en tale. Denne vurderes med karakter (muntlig). Få tilbakemelding fra medelever på talen Uke 37: Du skal skrive en tekst i selvvalgt sjanger. Vurderes med karakter (skriftlig) Før høstferien (husk å avtale tid med norsklærer): Du skal sammenligne tekster om en person/et tema. Du velger selv om du vil presentere skriftlig eller muntlig. Vurderes uten karakter.

10 En nærmere kikk kjennetegnene:
2 -Du skal vite hva en tale er -du skal kunne bruke kilder for å finne informasjon -du skal kunne framføre din egen tekst 3 eller 4 -Du skal kunne skrive en tale -du skal kunne bruke kilder på en nokså selvstendig måte -du skal kunne vurdere kildene (mene noe om dem) -du skal kunne fylle grunnleggende sjangerkrav -du skal kunne framføre teksten delvis frigjort fra manuset ditt

11 En nærmere kikk kjennetegnene:
5 eller 6 -Du skal ha funnet relevant kildestoff og gjort en god research -du skal kunne velge bort unyttig/irrelevant stoff -du skal kunne dokumentere kilder -du skal kunne tolke og vurdere kildestoff og sette det i sammenheng med andre kilder, og vise at du reflekterer over det du leser og lærer -Du skal kunne arbeide selvstendig -du skal fylle sjangerkravene -du skal kunne framføre teksten din godt frigjort fra manus -du skal kunne vise god presentasjonsteknikk (pusteteknikk, snakke tydelig, kontakt med publikum) -du skal gjennom framføringen vise at du kan stoffet ditt skikkelig

12 Eksempel på kjennetegn for konkrete oppgaver/prøver
Kjennetegn på måloppnåelse: Matt (Tor Åge Bringsværd) 2: Du kan gjenfortelle novellen. Kan peke ut hovedpersoner. 3-4: Du kan finne tema i novellen. Fortelle hvilken synsvinkel som er brukt. Beskrive hovedpersoner og bipersoner. Gjenkjenne virkemidler som er brukt i novellen. 5-6: Du kan skildre/forstå hovedpersonene. Gi uttrykk for egne meninger om temaet, vise noe om temaets aktualitet da det ble skrevet og i dag. Vise hvordan virkemidlene er brukt og hva det betyr for historien.

13 Flere eksempler:

14 Flere eksempler:

15 Flere eksempler:

16 Flere fag Vi har tatt i bruk denne måten å jobbe på i flere fag enn de fire som er med i prosjektet. Alle lærerne på trinnet var på en eller annen måte involvert i ett eller flere av fagene som gikk inn i pilotprosjektet, og siden vi opplever arbeidsmåten som veldig nyttig, bestemte vi oss for å gjennomføre denne vurderingsmåten i alle fag, bortsett fra kroppsøving.

17 Fordi: Vi får avklart mange uklarheter og uenigheter gjennom samarbeidet i oppkjøring til periodene Vi kan uten store problemer dekke opp for hverandre, enten i timer eller i vurderingsarbeid Lærerne vurderer mer likt, og det oppfattes dermed som mer ”rettferdig” Elevene etterspurte kjennetegn i de andre fagene Elever og foreldre forstår bedre begrunnelsen for gitte karakterer, og vi får dermed færre spørsmål/klager.

18 Eksempel fra engelsk, kjennetegn for bokrapport februar 2008
KARAKTER INNHOLD SPRÅK 2 Du kan gjengi innholdet. Du kan si noe hovedpersonen(e) Du kan si noe om hva du synes om boka. Kan ha skrivefeil. Vi forstår hva du mener. 3-4 Du kan referere handlingen. Du kan skildre/ beskrive hovedpersonen(e). Du kan fortelle hva du mener om boka. Kan ha noen skrivefeil Kunne verbets tider, og samsvarsbøying. 5-6 Du kan finne virkemidler. Du kan gjøre rede for temaet, og hva du tror forfatteren ønsker å fortelle oss. Du kan gi uttrykk for/begrunne egen mening godt. Bortimot feilfri grammatikk. Lite eller ingen skrivefeil. Ordforråd.

19 Veien videre På 10. trinn føler vi oss nå komfortable med denne måten å jobbe på. Vi føler at samarbeidet lærerne imellom er blitt både tettere og mer nødvendig, og vi føler at vi har mye igjen for den investeringen i tid som dette er. I tiden framover er det en utfordring for oss å dra med 8. og 9. trinn for å få hele skolen med på denne måten å jobbe på. Det er viktig at de har sin egen prosess og kommer fram til sine egne metoder. Men vi kan bruke våre erfaringer til å veilede dem.

20 Samarbeid I tiden framover skal vi også samarbeide med andre ungdomsskoler i fylket vårt. Det er en utfordring å få til møter med lærere på andre skoler Vi må få til et tolkningsfellesskap hvis vi skal kunne samarbeide på en ”matnyttig” måte Vi må ha verktøy for å dele opplegg og gi tilbakemeldinger til hverandre.

21 Behov for kompetanseheving?
I startfasen: En som kunne svare på spørsmål om hva oppdraget gikk ut på Underveis: En som lyttet og stilte spørsmål om hvorfor vi jobbet på vår måte Fortalte oss hva de andre skolene gjorde, og formidlet videre hvordan vi gjorde det. Bindeledd mellom skolene. Nå: En uten i fra som kan stille de ”riktige” spørsmålene, slik at vi ikke blir ”blinde” av eget arbeid. Trigge oss, slik at vi utvikler oss videre. Veilede oss i forhold til hvordan vi kan trekke inn elevene

22 Vi gleder oss til fortsettelsen!

23

24


Laste ned ppt "Bedre vurderingspraksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google