Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. 2 Kan forsking leiast i praksis? Korleis kan leiarar sikre god FOU? Torstein Hole Medisinsk avdeling Ålesund sjukehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. 2 Kan forsking leiast i praksis? Korleis kan leiarar sikre god FOU? Torstein Hole Medisinsk avdeling Ålesund sjukehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 2 Kan forsking leiast i praksis? Korleis kan leiarar sikre god FOU? Torstein Hole Medisinsk avdeling Ålesund sjukehus

3 3 Svar: 1. Nei 2. Veit ikkje

4 4 Leiing-administrering Management is about coping with complexity. Leadership, by contrast, is about coping with change Leaders don’t make plans; they don’t even organize people. What leaders really do is prepare organizations for change and help them cope as they struggle through it. John B kotter (Like vel betre med god administrasjon og dårleg leiing enn god leiing og dårleg administrasjon?)

5 5 Leiing av forsking Universiteta lang erfaring i å leie forsking og undervisning Med vekslande hell (konferer ymse evalueringsrapportar) Heilt andre rammetilhøve Sjukehusa/føretaka ingen erfaring (utanom Universitetssjukehusa) i å leie forsking Heilt andre rammetilhøve Aukande aktivitet gir særlege utfordringar for leiarar/foretaka Strategisk leiing? Administrering?

6 6 Oppgåver i foretaka Pasientbehandling Opplæring pasientar og pårørande/brukarar Undervisning Forsking <1% av økonomiske ressursar Større del av personellressurser innan visse personellgrupper som td legar Mange av oss meiner at aktiviteten har større verdi for organisasjonen enn delen av økonomiske ressurser tilseier

7 7 Utviklingstrekk Stor auke i aktiviteten i regionen ute i foretaka Vellykka samarbeid NTNU-HMN Vellukka strategi?? Revidert FOU plan med nye satsingar Også forskarstillingar ute i foretaka Tydeleg auke av interesse for forsking hjå tilsette

8 8 Døme medisinsk avdeling Siste 6 år har vi fått: 4 PhD stipendiater 3 overlegar i deltidsstilling 2 levere 2009 2 andre starta å publisere >10 forskjellige legar har vore med på publikasjonar ”Venteliste” for PhD søknadar: 4 overlegar og 1 assistentlege Kva har vi kapasitet til? Kva vil ein prioritere?

9 9 Kva er jobben min som leiar? Definere klare strategiske mål Verdi for avdelinga, fag og kvalitet, arbeidsmiljø Godkjenning utdanningsinstitusjon etc Klargjere verdiar Er forsking/FOU aktivitet likeverdig? Tilrettelegge Produksjon-klinikk-permisjon-økonomi-etc Prioritere Kor mange-kvar-når? Ta det ein har og støtte det! Administrere Rekke nye problemstillingar med sprengkraft innad i avdelinga

10 10 Kan eg leie forskinga? Nei, men Kan som leiar vere leiar også for forskinga/forskingsaktiviteten NTNU/HMN rolle i leiinga av forskinga? StO?? Som leiar bør eg ha unik posisjon til å gjere nokon strategiske val ! Kan derimot ikkje velge/avgjere Kva skal forske på Kven som skal forske

11 11 T Hole Den sanne oppdagelsesreise består ikke i å finne nye landskap, men å se med nye øyne. Marcel Proust

12 12

13 13 Korleis kan leiarar sikre god FOU? FOU utval:mislykka i eigen avd FOU plan:mislykka i eigen avd Kan struktur bidra noko? Naudsynt for å understøtte gode prosessar: Administrative ressursar Vegleiing Prosjektkunnskap

14 14 FOU verktøy for å nå måla! Kva mål har du for eininga di? Kva strategi nyttar du får å nå desse måla? Korleis er FOU eit verktøy for å nå desse måla? Eller Kan god FOU vere strategi for å nå måla? Korleis sikrar ein då god FOU?

15 15 Dei 6 dyraste orda i ein organisasjon er: ”Vi har alltid gjort det slik”

16 16 God FOU= kulturbygging Endringskultur Omstillingsvilje Omstillingsevne Kvalitetskultur Omfatter alle aktiviteter i avdeling/foretak! Sikkerheitskultur Pasientsikkerheit=kvalitet Fagkvalitet Organisasjonskvalitet Samhandling/samarbeidskultur

17 17 Leiaroppgåver Klargjere mål Klargjere verdiar Eksplisitte prioriteringar Tilrettelegge Administrere

18 18

19 19

20 20 Administrering Konflikter rundt løn Permisjonspraksis Bruk av fond Belastning på andre deler av organisasjonen ”Rettferd” Ingen grenser for kva som kan kome opp som problem (løysingsorientert kultur?) Oppfølging av prosjekt/økonomi etc

21 21 Leiarspørsmål Arbeider du mot andre leiarar eller einskildmedarbeidarar? Korleis får du opp dei gode ideane? Korleis får du gode prosjekt ut av ideane Korleis får du gjennomført dei? Korleis får du varig endring?

22 22 Verktøy som leiar Prosjektkunnskap Vegleiingsressursar Økonomiske ressursar Søknadskompetanse Ressurspersonar Interne eller eksterne ressursar?

23 23 FOU aktivitet Forsking og utviklingsarbeid vil ofte vere 2 prosessar i eininga Kan vere samanfallande/etterfølgande, men Oftast vesentlege skilnader Mål Prosess/leiaroppgåver Resultat for avdelinga Involvering av einiga som organisasjon Potensiale for direkte kulturpåverknad

24 24 Konklusjon FOU aktivitet må ha leiarfokus Som leiar har du klare oppgåver å ivareta FOU kan vere strategisk viktig verktøy for å nå måla i eininga Må ha eller rå over naudsynt kompetanse og nytte det verktøy som må til for å lukkast Medarbeidarane er som alltid største ressursen!

25 25 T Hole Folk grøssa over slikt uvettigt snakk, for dei hadde just tenkt det same sjølv Olav Duun


Laste ned ppt "1. 2 Kan forsking leiast i praksis? Korleis kan leiarar sikre god FOU? Torstein Hole Medisinsk avdeling Ålesund sjukehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google