Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 7 Array (lister og tabellar). 7.1 Arrayelement Array (lister, tabellar) er kjent frå VB Blir brukt til å organisere data når vi har mange dataelement.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 7 Array (lister og tabellar). 7.1 Arrayelement Array (lister, tabellar) er kjent frå VB Blir brukt til å organisere data når vi har mange dataelement."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 7 Array (lister og tabellar)

2 7.1 Arrayelement Array (lister, tabellar) er kjent frå VB Blir brukt til å organisere data når vi har mange dataelement av same sort I Java startar indekseringa alltid på 0 Indeks står i klammeparentes: [indeks] Indeksen er alltid eit ikkje-negativt heiltal, vi kan bruke matematiske uttrykk som indeks så lenge resultatet blir eit heiltal

3 7.2 Deklarering og bruk Array er objekt, blir laga med new() int[] height = new int[17]; Her får vi eit array med plass til 17 heiltal Indeksane vil vere frå 0 til 16 Alle verdiar er i utgangspunktet 0 Alle Java array er iteratorar, så vi kan bruke foreach – versjonen av for-loop [] operatoren sjekkar indeksgrenser Vi bør likevel sjekke dette sjølve for å unngå feil Størrelsen til eit array er konstant

4 Deklarering og bruk Alternativ syntaks bør ikkje brukast int[] grades viser tydeleg at vi skal ha eit array av integers int grades[] viser mindre tydeleg kva vi skal ha Bruk av initialiseringsliste Vi kan initialisere med {verdi1, verdi2,..., verdiN} når arrayet blir deklarert, ikkje for å endre verdiar seinare Array som parameter Merk at eit array er eit objekt, så ein kopi av referansen (adressa) blir sendt som parameter Metoden som får ein slik parameter kan endre element i arrayet

5 7.3 Array av objekt Vi kan bruke array til å samle objekt på same måte som primitive typer Vi får i så fall eit array av objektreferanser Tunes -eksemplet CDCollection som eigen klasse Inneheld eit array CD[] Har metoder for å administrere samlinga I Java har vi også “ferdigsydde” collection-klasser CD-klassen representerer ein enkelt CD

6 7.4 Kommandolinjeargument Vi kan no avsløre kva ‘ String[] args ’ betyr! Array av String -referanser som er sendt til main() metoden ved oppstart Blir vanlegvis kalla args, men namnet er valfritt Ved kjøring via kommandolinja vil dei to første argumenta (java klassenamn) ikkje bli med I NetBeans må vi spesifisere eventuelle kommandolinjeargument spesielt Ofte brukt når vi kjører eit program mange ganger med ulike argument Bruk args.length for å sjekke talet på argument

7 7.5 Parameterlister med variabel lengde Vi kan bruke... mellom type og namn for å tillate eit vilkårleg tal parameter til ein metode public double average(int... list) Desse parametra blir automatisk kopiert inn i eit array Maks eit slikt sett av parameter pr metode Alltid til slutt i parameterlista

8 7.6 Todimensjonale array Eit todimensjonalt array tilsvarer rader og kolonner i ein tabell To indeksar int[][] tabell = new int[antRader][antKol]; tabell[rad][kolonne] = verdi; Kvar rad er å betrakte som eit separat array Vi kan ha fleire dimensjonar etter behov

9 7.7 ArrayList klassen Dette er eit eksempel på ein collection-klasse Finst i java.util – pakken Fungerer som eit array med tilleggstenester Størrelsen blir automatisk regulert Legge til eller fjerne element automatisk, sjå liste over metoder i figur 7.6 Vi kan spesifisere elementtype ArrayList band; Typesjekking inkludert, vi kan ikkje legge til anna enn String -objekt Vi treng ikkje caste objekt vi hentar ut Effektivitet ved ulike operasjonar

10 7.8 Mangekanter Vi kan bruke array til å tegne komplekse former Metoder i Graphics -klassen drawPolygon() Array eller objekt av Polygon -klassen som parameter drawPolyline()

11 7.9 Mouse events Ulike events (hendingar) med mus Vi deler opp i Mouse Events Pressed Released Clicked Entered Exited og Mouse Motion Events Moved Dragged

12 Mouse events To ulike interface vi kan implementere for å reagere på bruk av mus MouseListener MouseMotionListener Vi går gjennom Dots og RubberLines Dots – vi må tegne alt på nytt om vi vil ta vare på “gammal” informasjon RubberLines – tegne som respons på at musa flyttar seg

13 7.10 Tastetrykk Vi kan også reagere på tastetrykk Implementere KeyListener Felles for listener-interfaces er at vi må implementere tomme metoder for det vi ikkje bryr oss om å reagere på


Laste ned ppt "Kapittel 7 Array (lister og tabellar). 7.1 Arrayelement Array (lister, tabellar) er kjent frå VB Blir brukt til å organisere data når vi har mange dataelement."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google