Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helhetsbilde Fred Wenstøp 17/04/2017 Fred Wenstøp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helhetsbilde Fred Wenstøp 17/04/2017 Fred Wenstøp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helhetsbilde Fred Wenstøp 17/04/2017 Fred Wenstøp

2 Beslutningsalternativ
Oversikt Visjon Forretningsidé Strategisk målhierarki Problem- stilling Problemavhengig målhierarki Beslutnings- tager Resultatmål Beslutningsalternativ Ekstern analyse Konsekvens- analyse Intern analyse Beslutnings- tabell Beslutnings- analyse 17/04/2017 Fred Wenstøp

3 Visjon og forretningsidé
Del av bakgrunnsinformasjonen i prosjektoppgaven Informasjonen kan ofte finnes på nettsider Eller gjennom intervjuer Visjon: hvordan skal vi bli I fremtiden? Forretningsidé: Hvordan skaper vi verdier? Hvis du ikke liker eksisterende formuleringer, foreslå forbedringer og begrunn forslaget Formuleringene er ofte et godt utgangspunkt for å tegne et strategisk målhieraki Pass hele tiden på å gjøre det klart hva som er foretakets ord og hva som er dine egne. 17/04/2017 Fred Wenstøp

4 Strategisk målhierarki
Øverste strategiske nivå Viser de viktigste verdier som skapes Nyttig bakgrunn for enhver problemstilling Har målhierarkiet en interessentstruktur, sett interessentene på nivå 2, deretter følger en forklaring på hva interessene består i – hvilke verdier de er opptatt av – på lavere nivåer. 17/04/2017 Fred Wenstøp

5 Problemstilling En beskrivelse av en situasjon som krever handling
Pluss En indikasjon på hva slags type handlinger det vil være snakk om 17/04/2017 Fred Wenstøp

6 Beslutningstager Klargjør hvem som er beslutningstager:
En person eller forsamling med mandat til å ta avgjørelsen Daglig leder Styre Storting Minister Målene og preferansene i analysen må gjenspeile beslutningstagers verdier 17/04/2017 Fred Wenstøp

7 Problemavhengig målhierarki
Et målhierarki er en verdistruktur Hensikten er ikke å vise hvordan målene skal nås Men å tydeliggjøre hvilke verdier som står på spill Det har trestruktur En og samme verdi forekommer bare ett sted Selv om det samme resultatmål kan brukes som indikator for flere verdier Det inneholder som regel en monetær verdi Det skilles klart mellom goder og onder Goder vil man ha mest mulig av, onder minst mulig Det problemavhengige målhierarkiet Stemmer overens med det strategiske målhierakiet Inneholder mål som taler for og i mot alternativene Inneholder bare mål som blir påvirket av beslutningen 17/04/2017 Fred Wenstøp

8 Resultatmål Resulatmålene ligger på bunnen av det problemavhengige målhierarkiet Numerisk målbare størrelser Metrisk skala er å foretrekke Gjør det klart hvordan variablene skal måles og om det er bra med store eller små skårer 17/04/2017 Fred Wenstøp

9 Beslutningsalternativ
Visdomsord Forventninger om konsekvenser er et godt grunnlag for valg Når målene og resultatmålene er på plass, er det på tide å finpusse alternativene Lag en liste over alternative tiltak som beslutningstager kan sette i verk Listen må lages slik at ikke flere tiltak kan settes i verk samtidig Kan du gjøre A og B hver for seg, men også samtidig, må listen se slik ut: A men ikke B B men ikke A Både A og B 17/04/2017 Fred Wenstøp

10 Sjekk om alternativ og resultatmål henger i hop
Alternativene skal bedømmes ut i fra resultatmålene Spør: Hvis jeg velgeralternativ 1, Vil det være godt eller dårlig i henhold til resultatmål 1? Vil det være godt eller dårlig i henhold til resultatmål 2? Gjør dette for alle alternativ og gi begrunnelser Hvis et alternativ ikke påvirker et eneste resultatmål, er det åpenbart at du mangler resultatmål Hvis et resultatmål ikke påvirkes av noe alternativ, er resultatmålet overflødig Det må være grunner for og i mot hvert alternativ Res. 1 Res. 2 Res. 3 Res. 4 Res. 5 17/04/2017 Fred Wenstøp

11 Ekstern analyse Den eksterne analysen skal foretas på bakgrunn av
bevissthet om hvilke alternativer det er snakk om og resultatmålene som brukes Spørsmålet er: Hva betyr det jeg har funnet ut om industrien og markedet når det gjelder hvor gode de ulike alternativene er Forklar hvilke faktorer som taler for eller imot de ulike alternativene “Den forventede teknologiske utvikling gjør markedspenetrasjon mindre attraktivt fordi prisene og dermed nettoinntektene sannsynligvis vil synke” Etc. 17/04/2017 Fred Wenstøp

12 Internanalyse Analyse av interne ressurser og kompetanser gir informasjon om hvor gode de ulike alternativene er Prøv å etablere en forbindelse mellom interne ressurser og kompetanse og resultatmålene. “Vi har gode designere som kjenner markedet, men vi har høye produksjonskostnader. Å outsource produksjon vil dermed være kostnadsbesparende, mens å beholde designfunksjonen vil sikre god design” 17/04/2017 Fred Wenstøp

13 Beslutningsalternativ
Konsekvensanalyse Bruk informasjonen du har fått gjennom den strategiske anlysen og anslå skårer Hvis du mangler informasjon, gjør begrunnede antagelser Intern analyse Beslutningsalternativ Resultatmål Skårer Ekstern analyse Nøkkel- tall Budsjett etc 17/04/2017 Fred Wenstøp

14 Beslutningstabell Kvintessensen av all foregående analyse
Fokus for en leser av rapporten Grunnlaget for beslutningsanalysen God praksis hvis du bruker Pro&Con: Lag to ekstra kolonner, en for verste skårer og en for beste skårer. Dette lager rom for følsomhetsanalyse Vær oppmerksom på muligheten for dominans Hvis ett alternativ skårer bedre på alle resultatmål enn de andre, hadde du i utgangspunktet ikke noe interessant beslutningsproblem, eller så har du glemt viktige resultatmål 17/04/2017 Fred Wenstøp

15 Beslutningsanalyse Kan gjøres med Pro&Con Representer
risikoaversjon med konkave nyttefunksjoner subjektiv viktighet med vekter Beregn totalnytter av alternativene Sensitivitetsanalyse Scenario-analysis Anslå subjektive sannsynligheter Beregn forventede nytter 17/04/2017 Fred Wenstøp

16 Sensitivitetsanalyse
Det er to hovedkilder for usikkerhet Skårer Forventede skårer er usikre fordi vi ikke kjenner fremtiden Vekter Vektene er usikre fordi vi ikke kjenner beslutningstagers følelse for resultatmålenes viktighet, eller hun gjør ikke det selv For å foreta sensitivitetsanalyse, spør: Hvilke skårer eller vekter må endres for å bringe det nest beste alternativet opp på førsteplass – og i hvilken retning må endringene foretas? Er endringer innen rimelige grenser tilstrekkelig? 17/04/2017 Fred Wenstøp

17 Scenario 1 Alternativ Resultatmål u1 u2 u3 u4 p1 Scenario- analyse Hvis hendelser utenfor beslutningstagers kontroll vil ha avgjørende betydning for skårene i tabellen, bør du behandle disse hendelsene som scenarier. En ny teknologi dukker opp Revolusjon i Kina Klimaet skifter raskt Lag to beslutningstabeller – med og uten hendelsen, og beregn nyttene på vanlig måte for begge tabellene (samme vekter) Anslå sannsynligheten for hendelsen (p1) Beregn forventede nytter Scenario 2 Alternativ Resultatmål u1 u2 u3 u4 p2 17/04/2017 Fred Wenstøp

18 Generelt råd Prøv å gi leseren inntrykk av at du skjønner hva du skriver! Den beste strategi for å få til det er å skjønne hva man skriver. 17/04/2017 Fred Wenstøp


Laste ned ppt "Helhetsbilde Fred Wenstøp 17/04/2017 Fred Wenstøp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google