Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsreformer i et historisk perspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsreformer i et historisk perspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsreformer i et historisk perspektiv
Berit Bratholm:

2 Student veileder student.
Mappeoppgave 3 Student veileder student. Tema: Utdanningsreformer, læring og kommunikasjon Oppgaven: Gjør rede for et sosiokulturelt læringsperspektiv og se dette perspektivet i lys av din ped. profesjonspraksis Individuell oppgave max 5 min 4 sider. Fremlegg:

3 DISPOSISJON Sentrale begreper Historisk bakgrunn Nivå for analyse
Utdanningsstatistikk Skolens oppgave og funksjon Lover og læreplaner (N 39,M74, ) Til ettertanke

4 Dysthe: Sosiokulturelt læringsperspektiv
1. Læring er grunnleggende sosial 2. Læring er situert 3. Læring er distribuert 4. Læring er mediert 5. Språket er sentralt i læringsprosessen 6. Læring er deltaking i læringsfellesskap 

5 Utdanningsreform Hva er utdanning? Hva er reform?

6 Utdanningsreform Reform- endring regulert i lov, læreplan, forskrift Skolens målsetting, innhold, organisering, struktur og arbeidsmåter

7 Nivåer for analyse Individ- (kjønn, klasse, etnisitet)
Klasse/basisgruppe/team Skole Lokalsamfunn Stat

8 Intensjon- virkelighet
Sentrale begrep i studier av utdanningsreformer er formulering og realisering Formuleringsarena: intensjonene (lov+ læreplan) Realiseringsarena: det som skjer i den praktiske gjennomføringen Kunnskap om historisk utvikling sentralt for å forstå dagens skoleutvikling

9 Kort historisk bakgrunn
Klassedelt samfunn på 1700-tallet Venstre og arbeiderbevegelsen initierer debatt om skolens funksjon i samf. Politisk debatt om utdanning som en demokratisk rettighet Klassedelt skoletilbud 1700-tallet Mål: Likt skoletilbud for alle uavhengig av økonomisk evne : Enhetsskolen- en felles skole ALLE blir et felles mål: utdanning- et samfunnsgode

10 Historisk utdannings-statistikk

11 Utvikling realskoleeksamen 1896-1975

12

13

14 Skolens oppgave og funksjon (Imsen LV)

15 Etnisk bakgrunn-urbefolkning
Fornorskningspolitikk frem til 1960-tallet Makropolitikk- utdanningspolitikk Samisk læreplan

16 Utdanningsreform Reform- endring regulert i lov, læreplan, forskrift. Skolens målsetting, innhold, organisering, struktur og arbeidsmåter.

17 Læreplaner for grunnskolen og vg skole
N-39 -folkeskolen M-74- grunnskolen L -78-vg.skole M-87-grunnskolen L-97- vg.sk og grsk (L93) LK vg. sk og grsk

18 Innføring av 9-årig skole for alle: Mønsterplanen 1974 :
Mønsterplanen fra 1974 Innføring av 9-årig skole for alle: Mønsterplanen 1974 : 1. kristne og humanistiske verdier 2. demokratiske idealer 3. norsk tradisjon, kunst og litteratur 4. vitenskapelige kunnskaper, tenkemåter og arbeidsmåter 5. den første læreplan med omtale av språklige minoriteter (samer)

19 Spørsmål til ettertanke
Hvordan kan kunnskaper om utdanningsreformer kaste lys over dagens utdanningspolitikk? I hvilken grad har skolen vært preget av elementene fra et sosiokulturelt læringsperspektiv?


Laste ned ppt "Utdanningsreformer i et historisk perspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google