Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LIKESTILLINGSUTVALGET opprettet ved kgl.res. 12. februar 2010 Likestillingspolitikk i lys av livsløp, klasse og etnisitet Struktur for likestilling Leder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LIKESTILLINGSUTVALGET opprettet ved kgl.res. 12. februar 2010 Likestillingspolitikk i lys av livsløp, klasse og etnisitet Struktur for likestilling Leder."— Utskrift av presentasjonen:

1 LIKESTILLINGSUTVALGET opprettet ved kgl.res. 12. februar 2010 Likestillingspolitikk i lys av livsløp, klasse og etnisitet Struktur for likestilling Leder for likestillingsutvalget Hege Skjeie 15. 11.2011

2 Likestillingsutvalget Mandatet for NOU 2011: 18 Vurdere eksisterende organisatoriske rammer for likestillingsarbeid i offentlig regi på sentralt, regionalt og lokalt nivå Vurdere forhold ved Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda særskilt Vurdere ulike modeller for samarbeid mellom myndighetene og sivilt samfunn, og samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet Fremme forslag til tiltak som kan styrke den offentlige innsatsen 15.11.2011Struktur for likestilling2

3 Likestillingsutvalget Gjennomførte kartlegginger Kartlegging av LDOs klagesaker ved LDO Kartlegging av LDOs konvensjonstilsyn ved Anne Hellum og Else McClimans, Universitetet i Oslo Kartlegging av kommunalt og regionalt likestillingsarbeid ved Ingrid Guldvik mfl., Likestilingssenteret og Østlandsforskning Kartlegging av arbeidet med kjønnslikestilling i departementene ved Likestillingsutvalget Kartlegging av likestillingsapparatet i Danmark, Finland og Sverige 15.11.2011Struktur for likestilling3

4 Likestillingsutvalget Integreringsstrategien Likestilling skal: integreres i det daglige arbeidet i virksomhetene, på alle forvaltningsområder og nivåer, i alle steg av prosessen og av de som normalt deltar i arbeidet med å fatte beslutninger. 15.11.2011Struktur for likestilling4

5 Likestillingsutvalget Likestillingssatsning i Sverige Totalt er det bevilget 1,6 milliarder i 2007 – 2010 til en særskilt satsning for kjønnslikestilling Svenske kommuners og landsting har for perioden 2008 – 2013 fått 225 mill. til prosjektet Hållbar Jämställdhet 15. 11.2011Struktur for likestilling5

6 Likestillingsutvalget Hållbar Jämställdhet i regi av Sveriges kommuners og landsting (SKL) 2008 – 2010: 87 utviklingsarbeid i 46 kommuner og 13 landsting/regioner. I 2011 er 37 prosjekter bevilget midler 66 000 politikere, ledere, tjenestemenn og medborgere har gjennomgått opplæring i likestilling og likestillingsintegrering Utviklingsprosjektene har ført til konkrete forbedringer på virksomhetsnivå Erfaringene spres blant annet på webportalen www. Jämställ.nu 15.11.2011Struktur for likestilling6

7 Likestillingsutvalget Konkretisering av aktivitetsplikten for arbeidsgivere Arbeidsgiver skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor sin virksomhet. Utvalget foreslår at aktivitetsplikten skal omfatte: Rekruttering Lønns- og arbeidsvilkår Arbeidstid (ufrivillig deltid) Individuell tilrettelegging Utviklingsmuligheter Beskyttelse mot seksuell trakassering og trakassering på grunn av kjønn 15.11.2011Struktur for likestilling7

8 Likestillingsutvalget Utvalgets hovedforslag Et direktorat for likestilling med fem regionkontor Et 10-årig utviklingsprogram for lokalt likestillingsarbeid En konkretisering av aktivitetsplikten i likestillingsloven både for offentlige myndigheter og arbeidsgivere Likestillings- og diskrimineringsnemnda gis myndighet til å tilkjenne oppreisning ved brudd på diskrimineringslovene 15.11.2011Struktur for likestilling8


Laste ned ppt "LIKESTILLINGSUTVALGET opprettet ved kgl.res. 12. februar 2010 Likestillingspolitikk i lys av livsløp, klasse og etnisitet Struktur for likestilling Leder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google