Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læringsteori for gruppe 1 Linn Reidun, Irene og May Britt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læringsteori for gruppe 1 Linn Reidun, Irene og May Britt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Læringsteori for gruppe 1 Linn Reidun, Irene og May Britt

2 Vår definisjon av læringsteoriene
Behavorismen: Læring ved belønning/straff, (hedonisme). Læring ved assosiasjon. Kognitivismen: Læring ved egne opplevelser, oppfattninger og erfaringer. Sosiokulturelt: Læring ved samspill med andre. Språket er viktig.

3 Vårt pedagogiske grunnsyn
I småbarnsalderen konstruerer barna selv det meste av sine kunnskaper, men dette blir litt mindre etter hvert som de blir eldre. Vi har stor tro på den proksimale utviklingssonen. Legge opp undervisningen slik at eleven selv må bygge egen lærdom, men læreren blir en veileder. Det er viktig med tilpasset opplæring, her bygger vi litt på VAKT - prinsippet. Varierte aktiviteter gir god læring. Barn lærer mye av hverandre og omgivelsene.

4 Læring er en prosess, må ha en drivkraft og motivasjon.
Viktig med ros og belønning som motiverende drivkraft. I tilfeller der ”straff” må gis må det være samsvar mellom hendelsen og ”straff” Må være konsekvente. Pugging er en nødvendighet til tider. Diskusjoner er en god måte å lære på, hvis alle er engasjerte og deltar. Bør ha hatt litt forarbeide. Må legge listen litt høyt, men innen rekkevidde, slik at eleven har noe å strekke seg etter. Både det sosiale og det biologiske har noe å si for læring

5 Vi mener at livet består av mange faser, som igjen krever hver sine læringsmetoder og teorier.

6 Læringsfasene 0-4 år 3-6 år 1.-4.klasse 4.-7.klasse 7.-10.klasse

7 0-4 år Utforskende, ta på, smake på, spørrende Egosentriske
Lager/bygger sin egen lærdom, ape etter, observere Læring gjennom lek Gjennom handling får barnet erfaring Assosiativ innlæring, straff, belønning

8 3-6 år Blir etter hvert litt mer sosiale
Egosentriske og bygger mye av sin læredom på egne erfaringer og opplevelser Lek en viktig lærings arena

9 1.-4.klasse Læring i samspill med andre ”kunnskapssvamper”
Gjennom lek det meste blir innlært Enormt behov for voksen oppmerksomhet I denne alderen fungerer det veldig godt med belønning som motivasjon

10 4.-7.klasse Læring ved egne oppfattelser, opplevelser og erfaringer
Positivt å utmerke seg Trenger mer ro enn tidligere, mindre gruppearbeider Atferdsvansker blir synligere

11 7.-10.klasse Læring i samspill med andre, spesielt på det sosiale
Panikk for å være annerledes Spredning i gruppa, noen vil også ha inn det å bygge egen lærdom

12 10.Klasse  Her ligger hovedvekt på å bygge egen lærdom
Blitt sikrere på hvem man er som person Mennesker er sosiale, og det sosiale perspektivet vil alltid være gjeldende


Laste ned ppt "Læringsteori for gruppe 1 Linn Reidun, Irene og May Britt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google