Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Benny Huser HSH 1 Sjukepleierstudenter sin taushetsplikt Norske lover Yrkesetiske retningslinjer Kull 2005 høst 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Benny Huser HSH 1 Sjukepleierstudenter sin taushetsplikt Norske lover Yrkesetiske retningslinjer Kull 2005 høst 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Benny Huser HSH 1 Sjukepleierstudenter sin taushetsplikt Norske lover Yrkesetiske retningslinjer Kull 2005 høst 2005.

2 Benny Huser HSH2 Hvilke lover og bestemmelser regulerer taushetsplikten?  Lov om Universiteter og Høgskoler § 41  Lov om helsepersonell §§ 3 og 21  www.lovdata.no www.lovdata.no  Yrkesetiske retningslinjer  Pasientrettigheter, strafferegler, offentlighetsregler, m.m.

3 Benny Huser HSH3 Helsepersonelloven  § 21 Hovedregel for taushetsplikt  Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell

4 Benny Huser HSH4 Helsepersonelloven  Lovens definisjon av helsepersonell (§ 3)  Pleie og behandlingspersonell som har autorisasjon/lisens; sjukepleier  Personell som har andre tjenestefunksjoner  Studenter/elever som i forbindelse med helsefaglig opplæring utfører helsehjelp til personer;  helsehjelp er enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål og som utføres av helsepersonell

5 Benny Huser HSH5 Lov om universiteter og høgskoler § 41. En student som i studiesammenheng får kjennskap om noens personlige forhold, har taushetsplikt etter regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetserklæring som må underskrives av studenter dette er aktuelt for.

6 Benny Huser HSH6 Hvorfor finnes lover og regler om taushetsplikt?  Verne om privatlivet ved personers henvendelse til det offentlige (helsevesenet)  Strafferegler for å verne personer involvert  Personen som søker hjelp / pasienten  Sykepleieren / studenten  Arbeidsplassen

7 Benny Huser HSH7 Hva er innholdet i studentens taushetsplikt  Hva er ”personlige forhold”?  Hvem gjelder taushetsplikten overfor?  Hva skjer når en bryter taushetsplikten?  Hva innebærer det å undertegne taushetserklæringen?

8 Benny Huser HSH8 Hvilke unntak gir lovverket fra taushetsplikten?  Samtykke (gitt av pasienten)  Opplysningsrett (overfor samarbeidende helsepersonell)  Opplysningsplikt (overfor myndighetene)  Meldeplikt (overfor myndighetene)  Vitneplikt (i rettssaker)

9 Benny Huser HSH9 Forsvarlighet  Sykepleie skal gis som forsvarlig helsehjelp  Skjønn, prinsipp, regler  Innebærer både å overholde taushetsplikten, og å informere, rapportere og melde fra etter loven og i tråd med faglige krav og yrkesetikk


Laste ned ppt "Benny Huser HSH 1 Sjukepleierstudenter sin taushetsplikt Norske lover Yrkesetiske retningslinjer Kull 2005 høst 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google