Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De yngste barna i barnehagen – En marginalisert befolkningsgruppe?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De yngste barna i barnehagen – En marginalisert befolkningsgruppe?"— Utskrift av presentasjonen:

1 De yngste barna i barnehagen – En marginalisert befolkningsgruppe?
- Om forskning politikk og pedagogisk utviklngsarbeid Morten Solheim. Bidrag til konferansen "Små barns livsverdener". Høgskolen i Østfold, 2. desember 2009.

2 Pedagogisk utviklings-arbeid
Hva skal jeg snakke om? Pedagogisk utviklings-arbeid Politikk Forskning Eksempeldokument; STM 41, ”Kvalitetsmeldingen”

3 Nyere pedagogisk (småbarns)forskning
Kun kvalitative studier Ca tyve-tredve mennesker utgjør dette forskningsfeltet. Sentrale temaer: Relasjoner Voksen/barn Barn/barn Medvirkning Forståelser av medvirkningsbegrepet Fra barns synsvinkel Lyttende pedagogikk Læring Didaktikk Struktur Pedagogisk innhold Morten Solheim. Bidrag til konferansen "Små barns livsverdener". Høgskolen i Østfold, 2. desember 2009.

4 Forskning som politisk påvirker
Noen påstander: Fortsatt kvantitativ forskning som har mest påvirkningskraft Forskning bestilles gjerne fra politisk hold Bestilt forskning brukes og misbrukes som grunnlag for politisk argumentasjon

5 Forskning i Kvalitetsmeldingen
Velferdsforskning (16/103) NOVA (11/72) FAFO (2/15) UNESCO (1/8) Andre (2/8) Evalueringer og statistikker (14/103) Alle teller mer Østrem m.fl. (1/33) TNS Gallup (2/16) Statistisk Sentralbyrå (3/15) Rambøll Management (3/28) SINTEF (2/6) ECON (1/4) Andre (2/2)

6 Forskning i Kvalitetsmeldingen
Samfunnsøkonomisk forskning (8/54) OECD (2/26) Fordelingsutvalget (2/19) EAECA (1/6) James Heckman (2/2) Andre (1/1) Pedagogisk forskning (23/34) Barnehage (19/29) Skole (4/5) Effektforskning (2/5) Psykologiske effektstudier (2/5)

7 Forskning i Kvalitetsmeldingen
”De siste årene har det dessuten vært en økning i antall studier som fokuserer på de yngste barna i barnehagen (..). Til tross for denne økningen er det fortsatt en lav interesse for forskning der barn, og særlig de yngste, er studieobjekter.” (Kunnskapsdepartementet 2009, s. 42) Pedagogisk forskning om de yngste barna: (Av 30 forskningspublikasjoner de siste 10 årene) Greve (1/1) Løkken (1/1)

8 Stortingsmelding 41 Eksempler på hvordan Kvalitetsmeldingen marginaliserer de yngste barna: Formålsrasjonaliserer leken Snevrer inn forståelsen av små barns uttrykksformer Formålsrasjonaliserer barndommen

9 Formåls- og verdirasjonalitet
”Formålsrasjonelle handlinger er slike som tar i bruk velegnede midler for å nå bestemte mål. Handlingen er rettet mot et resultat som ligger utenfor handlingen selv” “Verdirasjonelle handlinger handler ut fra at oppfatningen om at en bestemt handlemåte har ubetinga egenverdi” (Løvlie i Jensen (red.) 1990 s. 49 og 50).

10 To syn på lek, fra Stortingsmelding 41:
Formålsrasjonell tilnærming til lek Verdirasjonell tilnærming til lek Lek og allsidig fysisk aktivitet er nødvendig for barn og unges normale vekst og utvikling og for å fremme utvikling av grunnleggende motoriske fer­ digheter. Leken har egenverdi og er en grunnleggende livs­ og læringsform som barn og voksne kan uttrykke seg gjennom. Lek kjennetegnes ved bl.a. fantasi og spenning, hengivenhet, kreativitet og engasje­ ment.

11 Anne Greve om de yngste cleID=1336

12

13 Pedagogisk dokumentasjon
Tradisjonelt vært en måte å synliggjøre arbeidet i barnehagen Pedagogisk dokumentasjon skiller seg fra denne tradisjonelle framstillingen ved måten den brukes på. Dersom dokumentasjonen blir gjenstand for kritisk refleksjon over egen praksis vil den kunne kalles pedagogisk dokumentasjon. ”(…)..en reflekterende holdning til praksis forutsetter et verktøy, pedagogisk dokumentasjon er et slikt verktøy” (Åberg og Taguchi 2006 s.22). Rammeplanen beskriver dokumentasjon som ”et middel for å få fram ulike oppfattninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis.” (Rammeplanen, s. 49) Meningen med pedagogisk dokumentasjon er ikke å finne en sannhet, men å få fram flere ulike måter å oppfatte på, og bruke de ulike oppfattningene i arbeid med barna.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Anbefalt pensum å lese til neste fagseminar (86 sider):
Komp.: Sørlundsengen m.fl: Om å skape kultur for pedagogisk dokumentasjon, del 1 og 2 Bok: Fennefoss og Jansen: Innledning + kapittel 1 (om praksisfortellinger) Bok: Dalberg, Moss og Pence: Kapittel 1 (om å stille kritiske spørsmål, og forholdet mellom teori og praksis) Bok: Greve: Kapittel 1 (om ulike syn på de yngste barna) Bok: Johannesen og Sandvik: Kapittel 1 (om åpnende og lukkende diskurser)


Laste ned ppt "De yngste barna i barnehagen – En marginalisert befolkningsgruppe?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google