Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barn som medforskere Komme i gang- prosjektbasert utviklingsprosjekt i barnehagen med faget samfunnsfag som fordypningsemne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barn som medforskere Komme i gang- prosjektbasert utviklingsprosjekt i barnehagen med faget samfunnsfag som fordypningsemne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barn som medforskere Komme i gang- prosjektbasert utviklingsprosjekt i barnehagen med faget samfunnsfag som fordypningsemne

2 Litteratur Bae B (2005) ” Å se barnet som subjekt – noen konsekvenser for pedagogisk arbeid i barnehage” i Klar ferdig gå. Tyngre satsing på de små. Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesktoren BFD. Bae B (2005) ” Å se barnet som subjekt – noen konsekvenser for pedagogisk arbeid i barnehage” i Klar ferdig gå. Tyngre satsing på de små. Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesktoren BFD. Bae. B (1996) ”Observasjon i barnehagesammenheng – en problematisering” i Det interessante i det alminnelige: en artikkelsamling. Pedagogisk Forum Bae. B (1996) ”Observasjon i barnehagesammenheng – en problematisering” i Det interessante i det alminnelige: en artikkelsamling. Pedagogisk Forum Birkeland L (1998) Pedagogiske erobringer. Pedagogisk Forum Birkeland L (1998) Pedagogiske erobringer. Pedagogisk Forum Dahlberg G., Moss P., Pence A (2002) Fra kvalitet til meningsskaping – morgendagens barnehage. Oslo: Kommuneforlaget kap.1-5 og 7 Dahlberg G., Moss P., Pence A (2002) Fra kvalitet til meningsskaping – morgendagens barnehage. Oslo: Kommuneforlaget kap.1-5 og 7 Eide B, og Winger N (2003) Fra barns synsvinkel: intervju med barn - metodiske og etiske refleksjoner. Oslo: Cappelen akademisk forlag, kap1-4 Eide B, og Winger N (2003) Fra barns synsvinkel: intervju med barn - metodiske og etiske refleksjoner. Oslo: Cappelen akademisk forlag, kap1-4 Kennedy, B. (2000) Glassfugler i skyene. Temaarbeid sett fra praktikerens perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget Kennedy, B. (2000) Glassfugler i skyene. Temaarbeid sett fra praktikerens perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget Kvistad,K og Søbstad,F. (2005) Kvalitetsarbeid i barnehagen. Oslo: Cappelen akademisk forlag Kvistad,K og Søbstad,F. (2005) Kvalitetsarbeid i barnehagen. Oslo: Cappelen akademisk forlag Klausen S og Grangård H (2000) Vis hva vi gør! En bok om dokumentasjon og rummets betydning i pædagogisk arbejde. Forlaget Børn og Unge Klausen S og Grangård H (2000) Vis hva vi gør! En bok om dokumentasjon og rummets betydning i pædagogisk arbejde. Forlaget Børn og Unge Løkken G (2005) ”Økende andel småbarn i barnehagen ” i Klar ferdig gå. Tyngre satsing på de små. Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesktoren BFD. Løkken G (2005) ”Økende andel småbarn i barnehagen ” i Klar ferdig gå. Tyngre satsing på de små. Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesktoren BFD. Løkken, G. og Søbstad. F (1999) Observasjon og intervju i barnehagen. Oslo, Tano Løkken, G. og Søbstad. F (1999) Observasjon og intervju i barnehagen. Oslo, Tano Tiller, T.(1999) Aksjonslæring. Forskende partnerskap i skolen. Kristiansand: Høyskoleforlaget Tiller, T.(1999) Aksjonslæring. Forskende partnerskap i skolen. Kristiansand: Høyskoleforlaget Taguchi, H. og Åberg, A. (2005) Lyssnades pedagogikk- etikk och demokrati i pedaogisk arbete. Stockholm. Liber Taguchi, H. og Åberg, A. (2005) Lyssnades pedagogikk- etikk och demokrati i pedaogisk arbete. Stockholm. Liber

3 Hvilke metoder finnes: Praksisfortellingen (Birkeland) Praksisfortellingen (Birkeland) - Praksis og refleksjon over praksis - Praksisfortellinger fra barn og voksne - Skriv ned – la de voksne skrive selv eller skriv ned for dem. La barna fortelle om det tema du er opptatt: - Eks. Hva de gjør i de ulike rommene- hva de har lyst til å gjøre i de ulike rommene. Konfronter de voksene med fortellingene

4 Ekspriment De minste barna De minste barna Ulike fokus på barn og bevegelse inne og ute. Hvordan de bruker rommene? Ulike fokus på barn og bevegelse inne og ute. Hvordan de bruker rommene? Ansiktsarbeid inntrykk og uttrykk Ansiktsarbeid inntrykk og uttrykk Sanse den andre Sanse den andre Åberg og Taguschi – Møteplasser Åberg og Taguschi – Møteplasser Eks. sett opp et speil på veggen i barnas høyde. Hva skjer? Eks. sett opp et speil på veggen i barnas høyde. Hva skjer? Dans – bruk musikk – se hva som skjer. Dans – bruk musikk – se hva som skjer. Aking-basing i snøen- hva gjør barna og hvordan møter den voksne barnet som et subjekt. Hva betyr det i praksis? Aking-basing i snøen- hva gjør barna og hvordan møter den voksne barnet som et subjekt. Hva betyr det i praksis?

5 Å se barnet som et subjekt Nordin- Hultman og Bae Nordin- Hultman og Bae Styrke blikket vårt Styrke blikket vårt Se på organiseringen av tid og rom Se på organiseringen av tid og rom Miljøet bør være preget av flere og varierte handlings og arbeidsmuligheter Miljøet bør være preget av flere og varierte handlings og arbeidsmuligheter Handlingsrom: Handlingene er avhengig av tingene (Heidegger) Handlingsrom: Handlingene er avhengig av tingene (Heidegger) Relasjoner – å inngå i eksprimentelle aktiviteter med materialet. Relasjoner – å inngå i eksprimentelle aktiviteter med materialet. Subjektskaping- Barnet skaper seg selv i relasjon til andre subjekter. Subjektskaping- Barnet skaper seg selv i relasjon til andre subjekter.

6 Kvalitetsarbeid Meningsskapende prosesser. Hva er kvalitet ut fra et barns perspektiv? Meningsskapende prosesser. Hva er kvalitet ut fra et barns perspektiv? Mitt prosjekt: Barn -4-5år fikk et engangskamera. 4 barn på 2 avdelinger. Mitt prosjekt: Barn -4-5år fikk et engangskamera. 4 barn på 2 avdelinger. Målet med prosjektet: Barna skulle få ta bilder av det de ville. Vi skulle snakke om bildene etterpå. De skulle forske på sin egen hverdag. Målet med prosjektet: Barna skulle få ta bilder av det de ville. Vi skulle snakke om bildene etterpå. De skulle forske på sin egen hverdag. Hva som er kvalitet er et verdispørsmål. Verdier skifter utfra hvor barna er, hvem de er sammen med og hvordan de har det. (i likhet med voksne) Hva som er kvalitet er et verdispørsmål. Verdier skifter utfra hvor barna er, hvem de er sammen med og hvordan de har det. (i likhet med voksne) Vi skrev en kontrakt med barna. Vi skrev en kontrakt med barna.

7 Forskeren som en guide KLARER DE VOKSNE Å LYTTE OG SE BARNAS ØNSKER? Å myndiggjøre barnet – hva betyr det? Å myndiggjøre barnet – hva betyr det? Vi la bildene ut på gulvet – 2 og 2 kunne komme inn og plukke ut hvilke bilder de ville henge opp på veggen. Vi la bildene ut på gulvet – 2 og 2 kunne komme inn og plukke ut hvilke bilder de ville henge opp på veggen. Vi var 2 voksne- kontroll- vi bestemte??? Vi var 2 voksne- kontroll- vi bestemte??? Hvem sitt prosjekt var dette egentlig sitt? Hvem sitt prosjekt var dette egentlig sitt?

8 Tvang eller lyst eller noe annet Adult: Do you want to be in this Ali? Adult: Do you want to be in this Ali? Ali: Hm Ali: Hm Adult: Don’t you want to be in it (take some photos) Adult: Don’t you want to be in it (take some photos) Boy: No Boy: No Adult: Don’t you want to talk about the pictures and look at them? Adult: Don’t you want to talk about the pictures and look at them? Boy: Yes Boy: Yes Adult: Ok Adult: Ok Girl: After you have written your name …(looking at Ali). Girl: After you have written your name …(looking at Ali).

9 Maktrelasjoner Mellom voksne og barn. Vi spurte: Hvilke maktrelasjoner utøvde vi som voksne? Mellom voksne og barn. Vi spurte: Hvilke maktrelasjoner utøvde vi som voksne? Hvilke følelser utvikles hos Ali? Hvilke følelser utvikles hos Ali? Der det er makt er det motmakt (Foucault) Der det er makt er det motmakt (Foucault)

10 Kropp og kjønn Kroppslig regulering og femininitet Kroppslig regulering og femininitet Hvilke diskurser gir mening? Hvilke diskurser gir mening? Normalisering gjennom kroppen som kjønn – se paper s.8 Diskursen om femininitet blir utfordret av jenters og gutters egne diskurser. Normalisering gjennom kroppen som kjønn – se paper s.8 Diskursen om femininitet blir utfordret av jenters og gutters egne diskurser.

11 DELEUZE OG FOUCAULT Deleuze: Lyst Deleuze: Lyst Foucault: Kontroll Foucault: Kontroll Lysten til å bruke kroppen- kontroll over kroppen og våre bevegelser Lysten til å bruke kroppen- kontroll over kroppen og våre bevegelser Hva skjer i barnehagen Hva skjer i barnehagen Spør, se og spør om igjen, barna og den voksne Spør, se og spør om igjen, barna og den voksne


Laste ned ppt "Barn som medforskere Komme i gang- prosjektbasert utviklingsprosjekt i barnehagen med faget samfunnsfag som fordypningsemne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google