Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

M4 onsdag 22. okt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "M4 onsdag 22. okt."— Utskrift av presentasjonen:

1 M4 onsdag 22. okt

2 Dagsplan Tom tallinje, skrive, snakke, se video
Presentasjon læreplan Canada Stasjoner med konkreter, en med geometri, former, en med ..puslespill.. Lage plakat, Cuisinairestaver, klosser, perlesnorer.. Fra utedagen?? Gjesteforelesning 7. jan

3 Beskriv legemene , skriv hva det er og hvorfor det er det.
Arbeid i grupper Lever inn beskrivelsene.

4 Prisme, store norske leksikon
Av gresk ”saget i stykker” Et polyeder, begrenset av to parallelle og kongruente mangekanter (endeflatene) og med sidekanter som alle er parallellogrammer. Etter antallet av sidekanter i endeflatene betegnes et prisme som trekantet, firkantet osv. Et prisme kalles rett dersom alle sideflatene er rektangler, ellers skjevt. Et rett prisme kalles regulært dersom endeflatene er regulære mangekanter. Avstanden mellom endeflatene kalles høyden. Volumet av et prisme er lik produktet av enendeflates areal og høyden.

5 Pyramide, store norske leksikon
Latin/ gresk Legeme som begrenset av en mangekant (grunnflaten) og av trekantete sidekanter. Hver av sideflatene går ut fra en av grunnflatens sider, og alle løper sammen i ett hjørne (pyramidens toppunkt). Toppunktets avstand til grunnflaten kalles pyramidens høyde. Pyramiden sies å være regulær når grunnflaten er en regulær polygon og normalen i grunnflatens sentrum går gjennom toppunktet. Volumet av et prisme er lik produktet av endeflatens areal og høyden. Dersom G er grunnflatens høyde og h pyramidens høyde, er pyramidens kubikkinnhold lik 1/3 Gh. Hvis en pyramide avskjæres med et plan, kalles den resterende del en avkortet prisme.

6 Tom tallinje Skriv ned, noen punkter, noen spørsmål Hva lærte du?
Snakke Video oppsummering

7 Tom tallinje Som modell for telling, telle framover og med en, to, tre, fem og ti addisjon, telle bakover subtraksjon Starte med fingre, så perlestreng eller kuleramme, så tallinje så tom tallinje Arbeide innen ti og innen tyve Doble og ”nesten doble”

8 Stadier i arbeidet med den Tomme tallinjen
Finne tall på en tallinje (locating numbers) Fra skritt til hopp tre skritt eller et ”treerhopp” Å hoppe til og fra et tall Hva må du hoppe for å komme fra 7 til 10? Fra 17 til 20? (kan si til en annen hva den skal legge til på kalkulatoren for å få..) Broer over Ti eks fra 8 til 13 via 10 Hva må du legge til 40 for å få 47?

9 Hopp med ti. ”tierfanger” på perleraden (kuleraden)
Vanskeligere regning (Clever calculating) eks å legge til 50 og trekke fra 2 dette kalles ”Kompensering” Addere 9 addere 10 og subtrahere 1 (legge til ti og trekke fra en)

10 Multiplikasjon og divisjon
To ganger tre og tre ganger to Hoppe med to, hoppe med tre de møtes på 6 og 12 og …. Divisjon finn heller det nærmeste tallet som går opp og se på resten eks 19 : 3 du finner 18 : 3 det er ”naboen” til 19

11 For eksempel toerhopp og firerhopp Toerhopp og treerhopp
Making Connections knytte sammenhenger For eksempel toerhopp og firerhopp Toerhopp og treerhopp

12 Utvidelse av den Tomme tallinjen
Brøker, desimaltall prosent


Laste ned ppt "M4 onsdag 22. okt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google