Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiske utfordringar for utdanning HVO Rektor Jørgen Amdam September 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiske utfordringar for utdanning HVO Rektor Jørgen Amdam September 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategiske utfordringar for utdanning HVO Rektor Jørgen Amdam September 2008

2 Disposisjon Kva er behova om 10 år – 20 år? Kva er vårt nedslagsfelt – geografisk.. ? Kva er vår utdanningsprofil? Korleis bør den vere om 10 – 20 år? Oppsummering

3

4 6 Folkemengde per 1. januar, etter fylke og kommune. Registrert 2008. Framskrevet 2009-2030, alternativ MMMM 2008200920102015202020252030 Hele landet4 737 1714 793 1754 850 7325 126 2375 381 5515 625 1115 848 411 01 Østfold 265 458 268 350 271 325 285 658 299 386 313 063 326 064 02 Akershus 518 567 528 221 537 875 582 108 622 116 660 700 696 604 03 Oslo 560 484 572 638 585 119 643 960 695 913 740 778 778 453 04 Hedmark 189 289 189 964 190 700 194 541 198 756 203 565 208 428 05 Oppland 183 637 184 174 184 793 187 960 191 184 194 934 198 790 06 Buskerud 251 220 254 265 257 381 272 079 285 875 299 490 312 175 07 Vestfold 226 433 228 970 231 549 243 452 254 534 265 551 275 989 08 Telemark 166 731 167 510 168 294 172 442 176 605 180 961 185 160 09 Aust-Agder 106 130 107 240 108 394 113 779 118 935 124 075 128 937 10 Vest-Agder 165 944 168 027 170 145 180 285 189 874 199 301 208 269 11 Rogaland 412 687 419 947 427 413 463 538 497 082 528 692 557 747 12 Hordaland 462 674 468 444 474 408 503 484 531 022 557 493 582 059 14 Sogn og Fjordane 106 259 106 450 106 661 108 058 109 391 110 860 112 336 15 Møre og Romsdal 246 772 248 082 249 493 256 250 262 603 268 996 275 021 16 Sør-Trøndelag 282 993 286 789 290 618 309 261 326 887 343 504 358 486 17 Nord-Trøndelag 129 856 130 659 131 510 135 634 139 699 143 803 147 642 18 Nordland 234 996 235 440 235 937 238 524 240 927 243 543 246 020 19 Troms Romsa 154 642 155 532 156 527 161 683 166 306 170 475 174 070 20 Finnmark 72 39972 47372 59073 54174 45675 32776 161

5 502 Molde24 29424 42924 56525 32326 05526 76027 366 1504 Ålesund41 83342 44243 06946 07148 83751 36553 595 1505 Kristians.22 66122 83523 01523 92824 76425 55226 242 1511 Vanylven3 5303 4933 4633 3013 1653 0462 942 1514 Sande2 5022 4882 4862 4322 3672 3132 260 1515 Herøy8 3538 3668 4118 5198 5778 6248 670 1516 Ulstein6 9467 0197 0717 3297 5387 7337 918 1517 Hareid4 7414 7774 7994 9004 9825 0635 137 1519 Volda8 4068 4768 5408 7899 0289 2809 521 1520 Ørsta10 16310 17110 19710 29210 36310 46910 576 1523 Ørskog2 1192 1272 1362 2002 2452 2962 342 1524 Norddal1 7611 7481 7361 6521 5881 5561 535 1525 Stranda4 5434 5244 5044 4094 3504 3304 324 1526 Stordal 979 985 981 9851 0001 0101 025 1528 Sykkylven7 4917 5107 5417 6967 8297 9668 112 1529 Skodje3 7503 8023 8644 0984 3194 5314 729 1531 Sula7 6267 7197 7918 1828 5508 9069 257 1532 Giske6 7776 8436 9097 2057 4877 7448 021 1534 Haram8 6178 5788 5688 4608 3638 3128 274 1535 Vestnes6 4346 4366 4296 4986 5706 6786 777

6 8712 8401

7 41827 45122

8 15-74 år 15-19 år 20-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 67-74 år 2310 Universitets/høyskolelektor er mv.26 7762 %7 %34 %28 %23 %7 % 2320 Lektorer/adjunkter vg. skole23 9471 %2 %27 %39 %31 %1 % 2340 Spesialpedagoger2 4280 %1 %23 %40 %32 %3 % 3310 Grunnskolelærere76 1510 %2 %38 %35 %24 %1 % 3320 Førskolelærere24 6590 %5 %60 %28 %5 %0 % 3460 Sosionomer ol.16 6670 %4 %45 %35 %15 %1 % 3491 Journalister ol.14 4434 %7 %47 %28 %13 %2 % NORGE 2007

9 Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring, kjønn, alder, tid Sysselsatte personer etter bosted 15 Møre og Romsdal2007 Undervisning Menn 15-74 år3 319 15-19 år 48 20-24 år 119 25-39 år 758 40-54 år1 040 55-66 år1 243 67-74 år 111 Kvinner 15-74 år6 025 15-19 år 55 20-24 år 142 25-39 år1 836 40-54 år2 389 55-66 år1 468 67-74 år 135 SNART 3000 ELLER 1/3 OVER 55 ÅR 2007 Sysselsatte personer etter bosted 15 Møre og Romsdal Helse- og sosialtjenester Menn 15-74 år3 691 15-19 år 131 20-24 år 272 25-39 år1 081 40-54 år1 289 55-66 år 787 67-74 år 131 Kvinner 15-74 år21 001 15-19 år 479 20-24 år 1 358 25-39 år 6 669 40-54 år 8 065 55-66 år 4 105 67-74 år 325 OVER 5000 OVER 55 ÅR – 20%

10 Behova framover Store behov for våre “regionale” profesjonsutdanningar, spesielt lærarar i M&R og i landet – minst 300 pr år i M&R Folketalet i vår ”region” (Sunnmøre) er jamt stigande og om lag i takt med landet Megatrendar: –Globalisering –Berekraft –Sjølvrealisering –Demografi - eldrebølga –Urbanisering –Manglande offentleg styring

11 Vidaregåande skule M&R haust 2007 – Barstad Møreforsking Volda

12

13

14 Vår målgruppe er Allmennfag primært: Kva betyr det når berre 9 % vil bu i fylket etter VGS – heile 35% i storby?

15

16

17

18

19 Vår rekruttering og studieprofil ”Vår region” Mediautdanning Profesjonsutdanning Nettutdanning Masterutdanning (Dei andre)

20 Dei viktige profesjonsutdanningane Møre og Romsdal Oslo og ARest Norge S&F

21 450 opptatt M&R

22

23 Population change 1990 to 98 Commune level 0,1 % grensa for Opptak 140.000 innb.

24 Media-utdanningane 353 111 142

25 Opptak 2003 -2008: 353

26 MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORDANE OSLO OG AKERSHUSANDRE % 76295768 -- 2003 % 190384464 -- 2004 % 176294852 -- 2005 % 224284654 -- 2006 % 176235553 -- 2007 % 62395362 -- 2008 Gj.snitt % 15 4 31 51 Journalistikk

27

28 55% M&R og S&F

29 MID % MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORDANE OSLO OG AKERSHUSANDRE 35111638 37 -- 2004 388846 26 -- 2005 4817430 23 -- 2006 5041531 26 -- 2007 5017727 30 -- 2008 44 11 10 34

30 Opptak 2008

31 Mediefeltet Dei mest nasjonale av profesjonsutdanningane våre Svært viktig å vidareutvikle – halde vår nasjonale rolle Journalistikk bør vidarutviklast innanfor noverande strategi Kan Info og MID samarbeide – samordnast betre – ei utdanning med spesialisering – klarare profilering? Kva med etter- og vidareutdanning? Bør ha masterutdanning så snart som råd for å halde på ry og dyktige fagfolk

32 Dei regionale profesjonane – fordi det er tilbod i ”alle regionar”

33 Opptak 2003-2008: 291

34 MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORDANE OSLO OG AKERSHUSANDRE 2003 % 592930 % 609526 % 516934 % 5713625 % 5481424 2008 % 5810 22 Gj.snitt % 56 8 9 27 BARNEVERN

35 Barnevern – opptak 2008 Barnevern HovudopptakVaraopptakEtterfyllingRestetorg Høgskule StudieplassarNetto tilbodTilbodJa svarTilbodJa svarTilbodJa svarTilbodJa svar Finnmark302123 16 500065 Bodø304842 30 4017142014 Sogn og Fjordane30 45 28 400040 Lillehammer90101130 92 1500000 Volda5054 44 8032112

36 Opptak 2003 – 2008: 299

37 MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORDANE OSLO OG AKERSHUSANDRE 2003 % 686619 % 659025 % 659720 % 694622 % 5413726 2008 % 527239 Gj.snitt % 62 8 5 25 SOSIONOM

38 Sosionom – opptak 2008 SosionomHovudopptakVaraopptakEtterfyllingRestetorg Høgskule StudieplassarNetto tilbodTilbodJa svarTilbodJa svarTilbodJa svarTilbodJa svar Finnmark302220 17 401185 Bodø306052 45 7097127 Sogn og Fjordane424960 46 400040 Lillehammer90106130 107 110000 Volda466554 44 13185216

39 Opptak 2003-2008: 452

40 MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORDANE OSLO OG AKERSHUSANDRE 2003 % 729514 % 7110514 % 7116211 % 793216 % 7512013 2008 % 835012 Gj.snitt % 75 9 2 13 ALLMENNLÆRAR

41 Allmennlærarutdanning – opptak 2008 AllmennlærarHovudopptakVaraopptakEtterfyllingRestetorg HøgskuleStudieplassarNetto tilbodTilbodJa svarTilbodJa svarTilbodJa svarTilbodJa svar Finnmark601816 11 700065 Tromsø806366 53 703292 Bodø603231 24 207575 Nesna3089 7 100000 Nord Trøndelag805759 47 604373 Sogn og Fjordane401923 18 100010 Stord Haugesund9035 29 204464 Telemark252015 14 303151 Hedmark908380 70 7073103 Volda606160 55 403171

42 Opptak 2003-2008: 285

43 MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORDANE OSLO OG AKERSHUSANDRE 2003 % 84835 % 82928 % 761609 % 801622 % 88902 2008 % 824211 Gj.snitt % 82 10 1 6 FØRSKULELÆRARUTDANNING HEILTID

44 Førskulelærar – opptak 2008 FørskulelærarHovudopptakVaraopptakEtterfyllingRestetorg HøgskuleStudieplassarNetto tilbodTilbodJa svarTilbodJa svarTilbodJa svarTilbodJa svar Finnmark301213 8 400021 Tromsø505360 49 700000 Bodø303227 22 4074104 Nesna402126 18 003131 Nord Trøndelag607290 72 500000 Sogn og Fjordane3530 22 404282 Stord Haugesund705650 40 11064144 Telemark40 41 32 107787 Hedmark70111106 88 500000 Volda55 66 56 000000

45 Volda/ Ørsta 18500 Ulstein/ Hareid 11700 Herøy/ Sande/ Vanylv en 14500 Åle- sund 42000 Rest Ålesun dr 43000 Molde 24000 Rest Roms- dal 32000 Kristian -sund 23000 Rest Nordmøre 37000 Barnevern5 1 395230129 Sosionom7 1 746101128 Allmenn- lærar8 4 11 400150 Førskule- lærar4 0 6813201337 Førskule- lærar, deltid6 3 3 812410 1249 Kvifor er rekrutteringa frå Hareid/Ulstein så lavt for alle desse utdanningane? Er nordre Sunnmøre og Romsdal spesielle satsingsområde for deltidsutdanningar? Om nød: heiltidsklasser i Ålesund – Molde? Nye tilbod retta mot: ”eldrebølgja”? Nasjonal og/eller internasjonal marknad?

46 ”Dei regionale profesjonsutdanningane” HVO har god søkjing og opptak samanlikna med andre høgskula i distrikta Førskulelærarutdanninga er den klart mest ”lokale” av utdanningane Dei rekrutterer alle 2/3 eller meir av studentane frå M&R og S&F. Må vidareutvikle kontakta med regionen Lærarutdanning – både 1 – 7 og 5 til 10. Nye nasjonale tilbod i tillegg – med spesialisering (media, kultur, internasjonalt arbeid..)?

47 Kulturfag 19 26 107 92 142

48 MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORD ANE OSLO OG AKERS HUSANDRE % 3311 44 % 614036 % 585037 % 5081725 % 5041333 Gj.sni tt % 50 6 8 35 Musikk BA MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORD ANE OSLO OG AKERS HUSANDRE % 527041 % 39112228 % 730819 % 5415823 % 525043 Gj.snitt % 54 8 8 31 Idrett og friluftsliv BA

49

50 Opptekne 2008

51

52 Opptak 2008Opptak Idrett årseining 2008

53 Kulturfaga Er mindre regionale enn profesjonsutdanningane Har dei potensiale til å bli nasjonale studium? –Kva vil det eventuelt krevje av profilering, marknadsføring m.m.? –Bør talet ”inngangsportar” reduserast frå 5 til 3 - 2? (MID, IF, KUNST) – jamfør journalistikk –Kva med spesialisering av førskulelærarutdanning og lærarutdanning

54 Nettstudium Mange ulike tilbod – men berre volum innan historie og … Samarbeid med eksterne aktørar – Studiesenteret – fungerer det? Er dette eit ”nødområde” eller eit ”satsingsområde” I tilfelle satsing – innan kva fag og kva krevs av støtteapparat?

55

56 Historie nett og lokalt MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORDANE OSLO OG AKERSHUSANDRE % 6961114 35 -- 2004 % 603533 40 -- 2005 % 24101550 78 -- 2006 % 418843 74 -- 2007 % 3781045 78 -- 2008 Gj.snit t % 46 7 10 37

57 Grunnutdanningane Bortsett frå media og nettunderviste fag er vårt rekrutteringsområde Sunnmøre og Nordfjord Kan vi utvikle fleire program nasjonale/int?: –Kulturfag –Spesialitetar – sosialt arbeid i utviklingsland Kva må til for å ”heve” program til eit høgre geografisk nivå? Kva må til for å sikre betre rekruttering i kjerneområdet og i randområdet – profil, status, namn, marknad, marknadsføring..? Kva program må vi ha ut frå eit regionalt ansvar – nye, vidareutvikle …

58 Masterutdanningane Møre og Romsdal

59 Opptak 2006 – 2008: 58 81% frå M&R, S&F og Hordaland

60 Opptak 2005 – 2008: 122 83% frå M%R og S&F

61 Master – vegar: ”Kurs-master” – profesjon – 30 p. oppgåve – minst 15 studentar pr. kurs – minst 5 helst 10 med doktorgrad i stab? –Variant 90 p. erfaringsbasert master kan bli meir aktuell i framtida for å få gjennomstrøyming. ”Forskar-studentar” – fag – minst 60 p. oppgåve – rettleiingsbasert – høg fagkompetanse – minst 3 med doktorgrad? ”Samarbeids-master” – døme leiing HiNT + Handelshøiskolen i København – vi ”juniorpartnar” – kompetanse til å drive kurs og litt rettleiing – fagleg ansvar hjå seniorpartnar – krev nøkkelpersonar/kompetanse til kurs

62 Våre master i dag Planlegging Og leiing Meistring og myndiggjering PROFESJON FORSKING Spesialpeda- gogikk Mykje samarbeid Lite samarbeid Nynorsk skriftkultur Kulturmøte

63 Utfordringar master Kva masterutdanningar bør vi ha – dagens? + journalistikk/media, kulturfag.. – kvifor, kva krev det? Kva skal vi ha av eigne masterutdanningar og korleis bør vi organisere dei – internt samarbeid - sams modulisering/kurs m.m. – stab … - ”eige program”? Kven bør vi samarbeide med eksternt, om kva – kvifor – korleis? Korleis rekruttere tilstrekkeleg kompetanse?

64 Alle opptak v. HVO samla AvdelingTilbod gittJa svar MøttProsentvis frammøte i fht. tilbod AHF113890478168,6% AKF60440032153,1% AMF18013311664,4% ASH100674361761,3% IAa118654,5% Samla29392188184162,6% Samordna opptak AvdelingTilbod gittJa svarMøttProsentvis frammøte i fht. tilbod AHF37427024164,4% AKF35323120758,6% AMF 1591139861,6% ASH 35725923766,4% Samla124387378363% KVIFOR SÅ STORT FRÅFALL?

65 Utfordringsfelt Mediautdanningane – korleis halde på status og vidareutvikle dei? Dei regionale profesjonsutdanningane – vidareutvikling av ”marknad” og utdanningar Kulturfaga – utviklast til nasjonale fag – organisering - profilering? Nett – etter- og vidareutdanning Masterutdanningane – eigne – samarbeid Strategisk studienemnd? KORLEIS GJERE HVO MEIR ATTRAKTIV?


Laste ned ppt "Strategiske utfordringar for utdanning HVO Rektor Jørgen Amdam September 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google