Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Metafor og metonymi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Metafor og metonymi."— Utskrift av presentasjonen:

1 metafor og metonymi

2 Del I – Forskjellige metaforteorier
den klassiske metaforteori den interaksjonistiske metaforteori metaforteori innenfor komponentanalyse den kommunikative metaforteori den kognitive metaforteori * den klassiske varianten * blending-teori

3 Den klassiske metaforteori
overføring av betydning fra et begrep til et annet Aristoteles – elliptisk simile Peter er (som) en løve. X Y Peter løve et ornament

4 metaforen er knyttet til evnen til å se likheter mellom forskjellige ting
metaforen oppstår ved en substitusjon, en erstatning av et uttrykk med et annet metaforen har en helt ornamental rolle, den er pynt på talens konkrete innhold det finnes en skarp grense mellom figurativ og bokstavelig språkbruk

5 Interaksjonistisk teori
I.A. Richards, M. Black metaforer oppleves som en måte å tenke på Peter er en løve. Peter løve

6 Metaforteori innenfor komponentanalyse
BETYDNINGSKOMPONENTER mann = [+menneskelig] [+voksen] [+mannlig] kvinne = [+menneskelig] [+voksen] [+kvinnelig] jente = [+menneskelig] [-voksen] [+kvinnelig] gutt = [+menneskelig] [-voksen] [+mannlig]

7 Peter er en løve. løve = [+animalsk] [+tilhører kattefamilie]
Peter = [+menneskelig] [+voksen] [+mannlig] [+modig] [+blond] … løve = [+animalsk] [+tilhører kattefamilie] [+har gulbrun pels] [+modig] …

8 den klassiske teori komponentanalyse
metaforen er knyttet til evnen til å se likheter mellom forskjellige ting metaforen oppstår ved en substitusjon, en erstatning av et uttrykk med et annet metaforen har en helt ornamental rolle, den er pynt på talens konkrete innhold det finnes en skarp grense mellom figurativ og bokstavelig språkbruk — / / — — / / — (overføring av nominasjon fra et begrep til et annet) metaforen er ikke pynt, men en viktig språklig mekanisme (flertydighet) Det finnes en grense mellom figurativ og bokstavelig språkbruk, men den er ikke så skarp som i den klassiske teori

9 Den kommunikative metaforteori
P. Grice og J. Searle sannhet, relevans og grammatisk og semantisk korrekthet metafor er en defekt meddelelse

10 Den kognitive metaforteori
Den klassiske versjonen George Lakoff & Mark Johnson Blending-teori Mark Turner & Gilles Fauconnier

11 Den klassiske teori Den klassiske versjonen av kognitiv metaforteori
metaforen er knyttet til evnen til å se likheter mellom forskjellige ting metaforen oppstår ved en substitusjon, en erstatning av et uttrykk med et annet metaforen har en helt ornamental rolle, den er pynt på talens konkrete innhold det finnes en skarp grense mellom figurativ og bokstavelig språkbruk metaforen oppstår ikke bare når det finnes likheter mellom to begreper, forskjeller er også viktige, minst like viktige som likheter metaforen er ikke noe substitusjon, den skjer ved en gjensidig påvirkning mellom to (eller flere) områder metaforen er ikke en utsmykning av språket, den er et kognitivt fenomen og en uunngåelig del av måten vi forstår verden på det finnes ikke en grense mellom bokstavelig og figurativ språkbruk – metaforen er uoversettelig, den er ikke bare parafrase, en omskrivning av noe som kan bli sagt med ”vanlige” ord

12 kildeområde målområde reise kjærlighet
vei sted bevegelse mål transportmiddel Vi står ved en korsvei. Hvor er vi? Vi har sporet av. Vi må gå hver vår vei. Nå er det for sent å snu. Vi står fast.

13 kildeområde målområde galskap kjærlighet
psykisk helse noe man ikke har kontroll over noe negativt Jeg er besatt av henne. Han er gal etter henne. Hun er vill etter ham. Han driver henne fra sans og samling.

14 kildeområde målområde krig kjærlighet
en fiende en alliert en kamp å vinne å tape Han er kjent for sine mange erobringer. Han fikk en alliert i hennes mor. Hun kjempet for ham. Han vant hennes hånd i ekteskap.

15 Jeg knuste argumentene hans
kildeområde målområde krig diskusjon en fiende en alliert en kamp å vinne å tape Han angrep hvert eneste svake punkt i argumentene mine. Jeg knuste argumentene hans Jeg har aldri vunnet en diskusjon med ham Hvis du bruker den strategien, sabler han deg ned.

16 levende og døde metaforer
assymetrisk forhold mellom områdene kan metaforer endre vår atferd og måten å forstå ting på?

17 Blending-teori Noen likheter med den klassiske versjonen av kognitiv metaforteori: Begge teoriene tilhører den kognitive lingvistikk ved å betrakte metafor som et kognitivt fenomen, dvs. en prosess som tilhører det begrepsmessige. Begge påstår at det finnes en systematisk projisering av strukturen fra et område over i et annet.

18 Blending-teori Noen forskjeller mellom blending-teori og den klassiske versjonen av kognitiv teori den klassiske versjonen av kognitiv teori handler stort sett om metaforer og metonymier, mens en ”blending” er et mer generelt og omfattende fenomen enn metaforisitet og analogisk tenkning utgangspunktet for blending-teori er et scenario med fire ”rom” eller ”mental spaces” - source space (kilde-rom), target space (mål-rom), generic space (generisk rom) og blended space (blandet rom). den klassiske versjonen interesserer seg først og fremst for stabile og systematiske forhold mellom to begrepsområder, konvensjonelle forhold, mens blending-teori legger særlig vekt på prosesser som oppstår mens vi snakker om noe eller tenker på noe.

19 Input I 1 2 Blend Generic Space

20 kilde forhold to mennesker reise lykke vei vanskeligheter hindringer
å reise sammen forhold to mennesker lykke vanskeligheter å være sammen kilde mål reisekamerater/kjærester kjærlighetsforhold/reise

21 Metaforer utenfor språk:
politikk vitenskap religion psykologi musikk marketing ……..

22 Del II – Forholdet mellom metafor og metonymi
Den klassiske teori et billedlig uttrykk som oppstår når to begreper står i et logisk forhold til hverandre; har en ornamental rolle Komponentanalyse en språklig mekanisme; overføringen av nominasjon fra et begrep til et annet skjer når det finnes et logisk forhold mellom to begreper. Tolstoi 1 = [+menneskelig] [+voksen] [+mannlig] [+forfatter (skriver bøker)] Tolstoi 2 = [+bøker] [+skrevet av Tolstoi (et menneske)] [+interessant] [+handler om…] …

23 Den kognitive teori Den klassiske versjonen av kognitiv teori
Louis Goosens - metaftonymi William Croft – å projisere & å framheve Fauconnier & Turner, blending-teori

24 Den klassiske versjonen av kognitiv teori
Skinkesmørbrødet venter på regningen. (på en restaurant) Jeg hater å lese Tolstoi. ICM ICM Restaurant forfatterskap Tolstoi hans bøker skinkesmørbrød kunde

25 Louis Goosens - metaftonymi
metaphor from metonymy å slå seg for brystet/for sitt bryst metonymy within metaphor demetonymisation inside a metaphor metaphor within metonymy

26 William Croft – domain highliting
domain matrix Tolstoi menneske Bodde i Russland bøker

27 ørene/åpningen på beholderen
Blending-teori inntaksområde inntaksområde 2 det fysiske følelser inntaksområde det blandede rommet det fysiologiske person sinne tegn på sinne beholder varme vanndamp røyk person/beholder ørene/åpningen på beholderen varme/sinne person ørene kroppsvarme

28 Francisco J. Ruiz de Mendoza Ibanez
Mål-rommet innenfor kilde-rommet kilde-rommet metafor mål-rommet kilde-rommet metonymi mål-rommet person vinne Pris (belønning) kjæreste ens hjerte kjærlighet

29 kilde-rommet innenfor mål-rommet
kilde-rommet metafor mål-rommet kilde-rommet metonymi en slår seg for brystet for å vise sorg mål-rommet en viser til alle at en føler anger over noe en slår seg for brystet

30 Fauconnier, Gilles & Mark Turner,The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities, NewYork 2002. Kövecses, Z. (2002), Metaphor, A Practical Introduction, Oxford/New York: Oxford University Press. Lakoff, George [and Zoltán Kövecses] Women Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind. Chicago: University of Chicago Press. Lakoff, George and M. Johnson, 1981, Metaphors We Live By, Chicago/London: The University of Chicago Press. Lakoff, George and Mark Turner More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago: University of Chicago Press. Turner, Mark Death is the Mother of Beauty: Mind, Metaphor, Criticism. Chicago: University of Chicago Press.


Laste ned ppt "Metafor og metonymi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google