Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunehelseprofiler - et redskap i planarbeidet i kommunene Nasjonal plan- og folkehelsekonferanse i Fredrikstad Prosjektleder Michael Kaurin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunehelseprofiler - et redskap i planarbeidet i kommunene Nasjonal plan- og folkehelsekonferanse i Fredrikstad Prosjektleder Michael Kaurin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunehelseprofiler - et redskap i planarbeidet i kommunene Nasjonal plan- og folkehelsekonferanse i Fredrikstad Prosjektleder Michael Kaurin

2 | TIS / MCK Hva skal vi gjøre i dag Kort foredrag om kommunehelseprofiler Kort gjennomgang av verktøyet

3 | TIS / MCK Bakgrunn Arbeidet med kommunehelseprofiler er en oppfølging av St.meld. nr. 16 (2002 – 2003) Resept for et sunnere Norge og et tiltak for å gjøre data om helsetilstand, påvirkningsfaktorer og tjenester mer tilgjengelig for kommunene. Anvendelig statistikk er avgjørende for en god planlegging av kommunenes tjenester og aktiviteter for befolkningen. Kommunene har i denne sammenheng behov for en sammenstilling av objektiv statistikk om helsetilstand og forhold som påvirker denne, og ikke minst en lett tilgang til de samme data.

4 | TIS / MCK Utfordring Gjennomslag for folkehelsearbeid i kommunene Bruke styringsdata i prosessen Forenkle tilgangen på statistikk på kommunenivå hvilke data? hvor skal jeg finne dem? hvordan skal deg tolke dem? Få kommunene til å ta i bruk vertøyet i planprosessen

5 | TIS / MCK Tildelingsbrev fra HOD 2006 Resultatmål: Nettportalen som utvikles i regi av Kommunehelseprofilprosjektet, skal være operativ i løpet første halvår av 2006, og skal ha link inn mot plan- og bygningsloven. Oppdrag: Direktoratet har ansvaret for å gjennomføre kommunehelseprofilprosjektet og sikre at det videreutvikles og ses i sammenheng med utprøvingsprosjektet "Helse i plan" og arbeidet med helsekonsekvensutredninger

6 | TIS / MCK Samarbeidspartnere i Kommunehelseprofiler

7 | TIS / MCK Hva slags data? Det presenteres et utvalg indikatorer innen områdene: demografiske og sosioøkonomiske data risikofaktorer og beskyttende faktorer helsetilstand helsetjenester

8 | TIS / MCK Hva er ferdig i første versjon? Portalløsning Statistikkverktøyet ca 40 indikatorer med forklaringer Tekstlig informasjon Artikler Faktaark Gode eksempler Informasjon om tiltakspakker Linker

9 | TIS / MCK Målgruppe for prosjektet Kommuneplanleggere (rådmenn, kommuneleger, plan-og økonomiansvarlige, helse- og sosialansvarlig m.fl) Tilsynsmyndigheter (fylkesmann, fylkeslege) Fylkeskommunale planleggere Fastleger og annet helsepersonell/helseforetak

10 | TIS / MCK Veien videre Prosess for å finne flere indikatorer, spesielt på risikofaktorer / beskyttende faktorer og helsetilstand. Gode eksempler på bruk av styringsdata Etablering av nettverk / deltakelse i eksisterende nettverk / opplæring i bruk av verktøyet Mulighet til å vise hvor sikkert tallmateriale er i grafer og tabeller Utvikling av predefinerte profiler for hver kommune

11 | TIS / MCK

12 Hvor finner du portalen? http://www.shdir.no/kommunehelseprofiler/

13 | TIS / MCK

14

15

16

17

18

19

20

21 Fakta ark

22 | TIS / MCK Faktaark Fakta om røyking i Norge I 2005 røykte 25 prosent av den voksne norske befolkningen daglig, mot 26 prosent i 2004. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I tillegg var det rundt 11 prosent som sa at de røykte av og til. Nye undersøkelser fra 2005 viser at én av fire (25 prosent) i den voksne befolkningen røyker daglig i Norge. Dette tilsvarer rundt 924 000 personer. Blant kvinner er det 24 prosent som sier de røyker daglig, mot 25 prosent i 2004. Blant menn er det 26 prosent som sier de røyker daglig, mot 27 prosent i 2004. Det er personer i alderen 16-74 år som er med i undersøkelsen. Data samles inn gjennom fire undersøkelser hvert år, én i kvartalet. Nedgang etter 1998 I 1973 røykte over halvparten av den mannlige voksne befolkningen (51 prosent) daglig, mens det i 2005 er om lag 26 prosent (figur 1).

23 | TIS / MCK

24 Lenker


Laste ned ppt "Kommunehelseprofiler - et redskap i planarbeidet i kommunene Nasjonal plan- og folkehelsekonferanse i Fredrikstad Prosjektleder Michael Kaurin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google