Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORFLYTNINGSKUNNSKAP

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORFLYTNINGSKUNNSKAP"— Utskrift av presentasjonen:

1 FORFLYTNINGSKUNNSKAP
HSH - Stord Oktober 2008

2 Forflytningsteknikk – et alternativ til løft

3 Presentasjon Torill Dahle/Sigrid Fangel Bedriftsfysioterapeutar
Sunn HMS

4 Forflytningskunnskap for helsepersonell
Er eit fagleg alternativ til løfting av pasientar ”Den beste måten å verna seg mot sjukdom og skade på er å hindra at dei oppstår”

5 Innhald * AML og lovverk Kva er forflytningsteknikk ?
Arbeidsstillingar og grep Hjelpemiddel, seng, hendene, mini-slide m.m. Korleis bruke forflytnings kunnskap – praktisk trening Oppsummering/Video

6 Arbeidsmiljøloven og forflytningsteknikk
I følgje arbeidstilsynets vegleiing nr. 512 ”Arbeidsmiljø i helseinstitusjonar” og Arbeidsmiljølovens paragraf 4-2(2) skal arbeidsgjevar sørgje for at dei tilsette får den ”opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig”. Arbeidsmiljølova stiller også krav om at nødvendig hjelpemiddel vert stilte til arbeidstakars disposisjon.

7 Arbeidstakers medvirkningsplikt
Arbeidstakar har plikt til å utføre arbeidet i ”samsvar med påbod og instruksar frå overordna eller frå Arbeidstilsynet. De skal bruke påbode verneutstyr, vise aktsemd og elles medvirke til å hindre ulykker og helsefarar”

8 Kva er forflytningsteknikk ?
Historisk bakgrunn Forflytning – definisjon ”Ein bevegelse frå ein stad til ein annan med ein pasient eller ting som i hovudsak skjer i horisontal bevegelsesretning” Forskjell mellom forflytningsteknikk og løfteteknikk

9 Løfteteknikk Passiviserer pasientane
Nyttar dei tyngste løysingane og påfører pleiarane belastningsplager og skader Har gitt mange pasientar smertefulle skuldrer Plasserar grepa dert det er lett å komme til, under pasientane sine armer og bein, og påfører pasientane smerter og ubehag. Tek ikkje omsyn til det naturlege bev

10 Forflytningsteknikk Aktiviserar pasientane
Skånar pleiarane for overbelastning av rygg, nakke, skuldrer og armar Er behageleg og skånsam for pasienten sine skuldre Plasserer hjelpemidla der det er vanskeleg å komme til - der friksjonen er størst. Gjer bruk av det bevegelsesmønsteret pasienten har brukt heile sitt liv Nyttar aktivisering og gradvis aukande krav til pasientane som ein del av stellesituasjonen og opptreninga.

11 Forflytningsteknikkens grunnprinsipp
Kunnskap om det friske og naturlege bevegelsesmønsteret Samarbeid med dei fysiske lovene

12 Analyse apparatet Det naturlege bevegelsesmønsteret
Eit pedagogisk og fagleg basert verktøy for å finne fram til gode forflytningsløysningar. Det naturlege bevegelsesmønsteret Friksjonsområda ( kor sitter det fast under forflytninga, eller kor oppstår friksjonen ?) Båt prinsippet ( sørg for å få trykket på det glatte du har plassert under pasienten, og gi krafta ein retning som stemmer med det naturlege bevegelsesmønsteret)

13 Generelle råd ved forflytning
La personen gjøre mest mulig sjølv 2. Bruk bevisst menneskets friske bevegelsesmønster. Flytt ein del av gangen 3. Samarbeid med de fysiske lovane i staden for å motarbeida dei. 4. Unngå løft – bruk forflytning med fantasi

14 5. Finn friksjonspunkta og reduser friksjonen mot underlaget.
6. La beina og kroppstyngda di gjera arbeidet i staden for armar og rygg. 7. Planlegg forflytninga, ta med hjelpemidlet 8. Plasser hendene dine skånsamt og der problema er – ikkje hal og dra i pasienten.

15 Gode grep Aktivisering Trygghet Likeverd

16 Senga -sentral for både pasient og hjelpar
Ei god seng bør ha Tre- (eller fire) delt sengebotn Regulerbar høgde Sentrallås som kan låse alle hjula samtidig Muligheit for å vippe ( tilte) heile sengeflata Hovudgjerde og regulerbar fotstøtte som kan takast av senga Sidestøtter Løftebøyle som er montert til hovudgjerdet

17 Hjelpemiddel Hendene Kroppen Stikklaken Sengebånd Glimatte
Forflytningsbrett Plast ”Skli-ikke”

18 Personløftar Aktiv Passiv

19 Unngå tunge manuelle løft
Godt planlagde og romslege lokale Hensiktsmessig og lett tilgjengeleg utstyr Opplæring som vert gjennomført og følgt opp Faste rutinar for samarbeid om krevjande oppgåver (kven gjør kva) God personalplanlegging Tilstrekkelig bemanning Hjelpemidla vert nytta som planlagt

20 Praktisk øving Sette /reise seg fra stol Lenger inn i stolen
Høgare opp i seng Sideveis forflytning i seng Snu over på siden Sette seg på sengekanten Opp å stå

21 Tenk heilhet God arbeidsteknikk åleine løyser aldri pleiarens problem
– målretta miljøplanlegging og organisasjonsutvikling er like viktige Omsorg er samarbeid !

22 Utlån av hjelpemiddel Korttidsutlån fra kommunalt lager Budsjett
Hjelpemiddelsentral I pasientens hjem Rekvirenter Bestillings-/Rekvisisjonsordningen

23 Nyttige adresser Sunn HMS tlf 53475800, post@sunnhms.no
Hjelpemiddelsentralen i Hordaland, tlf Informasjon om senger, toalettstoler og pasientløftere Gir ut informasjon om forflytningshjelpemiddler Gir ut boka ”Forflytningskunnskap” 2003 av P.H.Lunde

24 REFERANSAR Arbeidsmiljøloven
Tungt og ensformig arbeid forskrift nr. 531 Arbeidsmiljø i helseinstitusjonar veiledning nr. 512 Arbeidsmiljø hjemme hos brukerne veiledning nr. 573 Forflytningskunnskap – Per Halvor Lunde Gyldendal forlag 2003


Laste ned ppt "FORFLYTNINGSKUNNSKAP"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google