Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnleggende verdier for oss:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnleggende verdier for oss:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnleggende verdier for oss:
Barnehagens formål Lov om barnehager ”Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.” Vi er forpliktet i forhold til følgende lover og vedtekter: Rammeplan for barnehager Vedtekter for kommunale barnehager Forvaltningsloven Forskrifter for miljørettet helsevern Arbeidsmiljøloven Hovedavtalen og hovedtariffavtalen Foreldreråd Alle foreldre/foresatte til barn i barnehagen er med i barnehagens foreldreråd. Ledere er foreldrerepresentantene som velges på første foreldremøte om høsten. Disse er også med i SAU (Samarbeidsutvalget) Samarbeidsutvalg Hver barnehage har et samarbeidsutvalg (SAU), der foreldre, ansatte og barnehagens eier er representert. Samarbeidsutvalget fastsetter barnehagens årsplan, tar opp saker som angår barnehagens økonomi, pedagogiske innhold og barn og foreldres trivsel i barnehagen. De kommunale barnehagene i Songdalen Bjørnungen barnehage: Enhetsleder/styrer: Unni Olsen Tlf E-post: Adresse:Birkenesveien 26e Hjemmeside: Eventyrheia barnehage: Enhetsleder/styrer: Monica W. Ommundsen Tlf E-post: Adresse: Hjemmeside: Tunballen enhet: Enhetsleder: Gry Eike Tlf E-post: Tunballen barnehage: 5 avdelinger, 0-6 år Styrer: Gry Eike Adresse: Tunballveien 19, Nodeland Hjemmeside: Finsland barnehage: 3 avdelinger, 0-6 år Styrer: Ragnhild Aasen Thomsen Tlf E-post:: Adresse: Fjeldsgård, Finsland Hjemmeside: Betaling: Satsene følger sentrale retningslinjer. Når det gjelder søskenmoderasjon betyr det 30% for 2.barn og 50% for 3.barn. Planleggingsdager Vi har 5 planleggingsdager i året. Da er barnehagen stengt. Åpningstid: Ferie: Alle barn skal ha minst 4 uker ferie i løpet av året. 3 av dem tas i ukene 28, 29 og 30. Da er barnehagene stengt. Grunnleggende verdier for oss: Visjon: Alle barn skal oppleve å lykkes hver dag SERVICEERKLÆRING FOR KOMMUNENS BARNEHAGER Trygghet Trivsel Respekt Åpenhet Glede og humor Omsorg Tillit Læring og utvikling

2 Serviceerklæring for barn og foresatte i Songdalen kommunes barnehager
Dette kan du forvente på vegne av ditt barn: *Barnet blir sett, hørt, møtt og tatt på alvor. *Barnet blir stimulert og får utfordringer i forhold til modenhet, evner og interesser, slik at det opplever mestring, læring og utvikling. *De voksne stimulerer barnets nysgjerrighet og legger til rette for utforskning. *Barnet skal få varierte opplevelser og erfaringer. *Barnet skal oppleve samhold, fellesskap og vennskap. *Barnet skal oppleve å ha medbestemmelse over egen hverdag, lære å ta ansvar og hensyn. *Lek er en viktig aktivitet i barnehagen *De voksne gir barna positive og konstruktive tilbakemeldinger. *De voksne er tydelige og setter klare grenser. Vi har felles grenser i barnehagen der det er mulig. *Barnehagen har kompetent personale som er opptatt av å holde seg faglig oppdatert og være i utvikling. *Personale er engasjerte og kreative, og ser muligheter heller enn begrensninger. *Personalet tar sykdom, smitte og hygiene på alvor. *Personalet har førstehjelpskurs. *Barnehagen har gode, gjennomtenkte rutiner i forhold til kriser som kan oppstå. *Barnehagens inne- og uteområde er i forskriftsmessig stand. *Barna er forsikret i barnehagen. Forsikringen dekker ikke briller, klær og utstyr. Som foresatt kan du forvente: *Du blir møtt av åpne og imøtekommende personale, som har tid til å fortelle. *Personalet lytter til deg, og innspill blir fulgt opp. *Du får tilbud om foreldresamtale 2 ganger i året. *Det er åpen dialog mellom personalet og dere foreldre om barnets utvikling. *Personalet har fagkompetanse og kan gi råd og veiledning. *Du kan få daglig informasjon om hvordan ditt barn har det i barnehagen. *Du finne informasjon om innholdet i barnehagetilbudet på barnehagens hjemmeside. Her finner du pedagogiske planer som årsplan og periodeplaner/ månedsplaner, rapporter, bilder og informasjonsbrev. *Du blir invitert til foreldremøte 1-2 ganger i året. *Personalet leverer aldri barnet til andre enn avtalt. Vi forventer av deg som foresatt: *Du følger alltid barnet inn om morgenen. *Du tar kontakt med personalet ved levering og henting. *Du gir beskjed hvis barnet er syk eller tar fri. *Du gir beskjed hvis barnet skal hentes av andre. *Du informerer barnehagen om viktige ting/hendelser i barnets liv, som flytting, sykdom, død, skilsmisse etc. -Slik at personalet kan forstå og hjelpe barnet bedre. *Du søker informasjon om barnet ditt. *Du holder deg oppdatert i forhold til informasjon som blir lagt ut på barnehagens hjemmeside eller henger på oppslagstavla, -og følger denne opp. *Du sørger for at barnet har klær, sko og utstyr i forhold til vær, føre og aktivitet, og at dette er merket. *Du sørger for at barnet har skift og du tar med hjem det som må tørkes/vaskes. *Du leser og følger barnehagens reglement. *Du respekterer barnehagens retningslinjer ved sykdom. *Du gir tilbakemeldinger, både positivt og negativt. *Du spør hvis det er noe du lurer på. *Du deltar på møter og foreldresamtaler. *Du viser forståelse for at barnet er i en gruppe i barnehagen og at det ikke er mulig å ta individuelle hensyn i alle sammenhenger. *Du har forståelse for at barnet kan være våt og skitten etter en dag i barnehagen. *Du overholder barnehagens åpningstid, og personalets arbeidstid respekteres.


Laste ned ppt "Grunnleggende verdier for oss:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google