Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Måling, areal og volum. Måling. Måling = sammenligning - lengde, volum og vekt - indirekte og direkte. - Måleenhet, målstokk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Måling, areal og volum. Måling. Måling = sammenligning - lengde, volum og vekt - indirekte og direkte. - Måleenhet, målstokk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Måling, areal og volum

2 Måling. Måling = sammenligning - lengde, volum og vekt - indirekte og direkte. - Måleenhet, målstokk

3 Ord som barn brukes ofte når det handler om måling: liten, lang, kort, mye, lite, kort, stor, størst, minst liten, lang, kort, mye, lite, kort, stor, størst, minst ( s. 168 det matematiske barnet)

4 STØRST STØRST MINST MINST lengst høyest bredest tyngst lavest kortest tynnest lettest

5 For å måle trenger vi målredskap. For å måle trenger vi målredskap. For å sammenligne måltallene, må vi bruke den samme størrelsen på målenheten. (SI) For å sammenligne måltallene, må vi bruke den samme størrelsen på målenheten. (SI) Kroppen er den første av alle måleredskap. Kroppen er den første av alle måleredskap.

6 Barn bruker tid på å gjøre, tid på å forstå. Det er viktig at de får jobbe i sin takt med sine redskap.

7 Areal og volum Areal eller flatemål er redskap til å beskrive hvor stor en flate er. Areal eller flatemål er redskap til å beskrive hvor stor en flate er. Volum eller hulmål sier noe om hvor mye noe rommer eller hvor stor plass noe tar. Volum eller hulmål sier noe om hvor mye noe rommer eller hvor stor plass noe tar.

8 Praktiske begreper Dimensjon: Dimensjon: - Punktet gir vi dimensjon 0. - Linja gir vi dimensjon 1 - Flaten gir vi dimensjon 2 - Romlegemet gir vi dimensjon 3. punkt linje flate

9 målenheter Lengder: Lengder: meter desimeter centimeter millimeter 1 cm 10 mm 1 cm 10 mm 1 dm 10 cm 1 dm 10 cm 1 m 10 dm Gammelt lengdemål: 1 tomme =2,54 cm

10 Flater: Flater: Kvadratmeter kvadratcentimeter 1 m² 10 000 cm² 1 m² 10 000 cm²

11 Rom/volum: Rom/volum: Liter desiliter centiliter milliliter. 1 cl 10ml 1 cl 10ml 1 dl 10 cl 1 dl 10 cl 1 l 10 dl Kubikkdesimeter = 1 dm³ = 1 liter

12 Vekt: Kilogram hektogram gram 1 hg 100 g 1 hg 100 g 1kg 10 hg 1kg 10 hg

13 Noen geometriske former. Regulære mangekanter. Regulære mangekanter. I regulære mangekanter er alle sidekantene like lange og vinkelen mellom hver sidekant er lik. Det fins uendelig antall mange kanter. Noen eksempler: Trekant, kvadrat, femkant ( pentagon), sekskant (heksagon), sjukant (heptagon)

14 Romfigurer laget av regulære mangekanter. Romfigurer laget av regulære mangekanter. kalles også Platonske legemer. kalles også Platonske legemer. Det fins kun 5 slike romfigurer: Tetraeder (4 flater), terning (6 flater), oktaeder (8 flater), dodekaeder (12 flater) og ikosaeder (20 flater).

15 Oppsummering Å bygge opp forståelse for måling kan beskrives på 3 trinn: Å bygge opp forståelse for måling kan beskrives på 3 trinn: 1 sammenlikning. 2 forholdstall ( dobbel. Halvparten….) 3 enhet og måltall ( 2 m, 3 kvister, 1 sko……)

16 Gøy med måling Barn synes det er morsomt å måle ting. Barn synes det er morsomt å måle ting. Måling innebærer trening på et felt der de er i utvikling når det gjelder forståelse av verden. Måling innebærer trening på et felt der de er i utvikling når det gjelder forståelse av verden. Standardisering av målenhet er imidlertid ikke det første som faller barn inn. Standardisering av målenhet er imidlertid ikke det første som faller barn inn.

17 Hvordan kan pedagogen gripe inn for å stimulere barna til mer målforståelse ? Legge til rette for situasjoner der barna har behov for å sammenlikne forkjellige størrelser. Legge til rette for situasjoner der barna har behov for å sammenlikne forkjellige størrelser. Legge til rette far at de kan oppdage og ta i bruk ulike måleredskaper. Legge til rette far at de kan oppdage og ta i bruk ulike måleredskaper. Utfordre dem ved å gi dem situasjoner der det blir et problem for dem at måleenhetene er ikke felles. Utfordre dem ved å gi dem situasjoner der det blir et problem for dem at måleenhetene er ikke felles.

18 Omtrent. Ordet kan stimulere barn til å: Ordet kan stimulere barn til å:. bruke sunnfornuft, anslå omtrent hvor mye det blir.. Bruke sin uformelle regnemåte.. Bruke språk av 1. orden og prøver ut språk av 2. orden.. Reflekterer over hva vi mener med nøyaktighet i ulike sammenhenger.

19 Oppgavene Her er det noen anbefalte oppgaver fra boka ”Det matematiske barnet”: Her er det noen anbefalte oppgaver fra boka ”Det matematiske barnet”: 4.2, 4.4, 4.10, 4.11, 4.12, 7.3, 7.12, 7.13 og 7.14. 4.2, 4.4, 4.10, 4.11, 4.12, 7.3, 7.12, 7.13 og 7.14.


Laste ned ppt "Måling, areal og volum. Måling. Måling = sammenligning - lengde, volum og vekt - indirekte og direkte. - Måleenhet, målstokk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google