Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

אמיר רובינשטיין - רשימת דילוגים – skip list Random skip list מבנה נתונים המאפשר חיפוש, הכנסה והוצאה של איברים בזמן לוגריתמי בממוצע. Deterministic.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "אמיר רובינשטיין - רשימת דילוגים – skip list Random skip list מבנה נתונים המאפשר חיפוש, הכנסה והוצאה של איברים בזמן לוגריתמי בממוצע. Deterministic."— Utskrift av presentasjonen:

1 אמיר רובינשטיין - amirrub@cs רשימת דילוגים – skip list Random skip list מבנה נתונים המאפשר חיפוש, הכנסה והוצאה של איברים בזמן לוגריתמי בממוצע. Deterministic skip list מבנה נתונים המאפשר חיפוש, הכנסה והוצאה של איברים בזמן לוגריתמי במקרה הגרוע. בדומה לעץ חיפוש בינארי (לא מאוזן) בדומה לעץ חיפוש בינארי מאוזן

2 אמיר רובינשטיין - amirrub@cs דוגמת הכנסה insert(35) המצב ההתחלתי: המצב הסופי: כאשר בכל ההגרלות יצאה התשובה "כן" להוספת איבר Random Skip List

3 אמיר רובינשטיין - amirrub@cs דוגמת הוצאה delete(15)

4 אמיר רובינשטיין - amirrub@cs תכונות של רשימת דילוגים אקראית אם ההסתברות להוספת צומת היא p, אז כל צומת יופיע בממוצע 1/(1-p) פעמים. עבור p=0.5 כל צומת יופיע בממוצע פעמיים  יהיו בממוצע 2n צמתים. מספר הרמות הממוצע הינו. האורך הממוצע של מסלול חיפוש L מקיים: עבור p=0.5: מהם היתרונות של רשימת דילוגים רנדומלית? - מימוש יחסית פשוט (אין גלגולים, איחוד ופיצול צמתים...) - אלגוריתם רנדומלי: לא תלוי בהתפלגות הקלט או במהלכים של "יריב".

5 אמיר רובינשטיין - amirrub@cs תרגיל

6 אמיר רובינשטיין - amirrub@cs "הגדרות" של זמן ממוצע 1. ממוצע הסתברותי – קשור למושג התוחלת. א) ממוצע על תוצאות הגרלה שהאלגוריתם מבצע: - למשל גובה צפוי ברשימת דילוגים רנדומלית – O(logn) בממוצע. ב) ממוצע על התפלגות הערכים בקלט: - למשל גובה צפוי של עץ חיפוש בינארי לא מאוזן – O(logn) בממוצע. - זמן צפוי של גישה לטבלת hash – O(1) בממוצע. 2. ממוצע משוערך (amortized) אם m פעולות לוקחות M זמן, אז נאמר שפעולה בודדת לוקחת זמן, אעפ"י שישנן אולי פעולות "כבדות" ופעולות "קלות".

7 אמיר רובינשטיין - amirrub@cs ממוצע משוערך - דוגמא


Laste ned ppt "אמיר רובינשטיין - רשימת דילוגים – skip list Random skip list מבנה נתונים המאפשר חיפוש, הכנסה והוצאה של איברים בזמן לוגריתמי בממוצע. Deterministic."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google