Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Naturfagdidaktikk hovedtemaer: Naturfag i norsk skole Naturfag i norsk skole Konstruktivisme – et syn på kunnskap og læring Konstruktivisme – et syn på.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Naturfagdidaktikk hovedtemaer: Naturfag i norsk skole Naturfag i norsk skole Konstruktivisme – et syn på kunnskap og læring Konstruktivisme – et syn på."— Utskrift av presentasjonen:

1 Naturfagdidaktikk hovedtemaer: Naturfag i norsk skole Naturfag i norsk skole Konstruktivisme – et syn på kunnskap og læring Konstruktivisme – et syn på kunnskap og læring Hva er naturvitenskap – ”egentlig”? Hva er naturvitenskap – ”egentlig”? Elevenes ideer: hverdagsforestillinger Elevenes ideer: hverdagsforestillinger Fire gode argumenter for naturfag Fire gode argumenter for naturfag Naturfaglig almenndannelse – tre dimensjoner Naturfaglig almenndannelse – tre dimensjoner Naturvitenskap og likestilling Naturvitenskap og likestilling

2 Naturfag i norsk skole O-fag O-fag L-97; Natur- og miljøfag L-97; Natur- og miljøfag L06; Naturfag L06; Naturfag TIMMS, PISA TIMMS, PISA Lærerutdanningen Lærerutdanningen Videregående skole Videregående skole

3 Konstruktivisme Kunnskapens ”natur” kontra elevenes læring. Kunnskapens ”natur” kontra elevenes læring. Konstruktivisme som kunnskapsteori Konstruktivisme som kunnskapsteori Ideer – logiske argumenter – eksperimenter/observasjoner – konklusjoner: kunnskapen konstrueres. Ideer – logiske argumenter – eksperimenter/observasjoner – konklusjoner: kunnskapen konstrueres. Læring som en konstruktiv prosess, i motsetning til å passivt bli fyllt opp med kunnskap. Læring som en konstruktiv prosess, i motsetning til å passivt bli fyllt opp med kunnskap.

4 Hva er vitenskap – ”egentlig” Historisk sett var naturvitenskapen filosofi ( Aristoteles, da Vinci, Einstein, Darwin) Historisk sett var naturvitenskapen filosofi ( Aristoteles, da Vinci, Einstein, Darwin) Verden er lovmessig (Kopernicus, Kepler, Galileo, Newton) Verden er lovmessig (Kopernicus, Kepler, Galileo, Newton) Eksperimenter og observasjoner ( verifisering) Eksperimenter og observasjoner ( verifisering) Vitenskapen skal derfor være antiautoritær og udogmatisk Vitenskapen skal derfor være antiautoritær og udogmatisk Objektiv og universell Objektiv og universell Begreper, lover, modeller og teorier Begreper, lover, modeller og teorier

5 Vitenskapelig metode L97: Med vitenskapelig metodikk forstår vi prosedyrer for ikke å bli lurt – verken av andre eller seg selv. L97: Med vitenskapelig metodikk forstår vi prosedyrer for ikke å bli lurt – verken av andre eller seg selv. Popper: hypoteser må kunne falsifiseres Popper: hypoteser må kunne falsifiseres Dvs. vitenskapen kan ikke bevise – bare motbevise. Dvs. vitenskapen kan ikke bevise – bare motbevise. Naturvitenskap er ikke teknologi Naturvitenskap er ikke teknologi

6 Paradigmer og revolusjoner Thomas Kuhn: paradigmeskifte: Thomas Kuhn: paradigmeskifte: Den kopernikanske revolusjon (1543) fra geosentrisk til heliosentrisk Den kopernikanske revolusjon (1543) fra geosentrisk til heliosentrisk Newtons mekanikk (1687) Newtons mekanikk (1687) Darwin (1859) Darwin (1859) Einstein (1905, 1916) Einstein (1905, 1916) Kvanteteorien Kvanteteorien Wegeners kontinentalsdrift (1910) Wegeners kontinentalsdrift (1910) Dobbeltspiralen (1953) Dobbeltspiralen (1953)

7 Naturvitenskap og sunn fornuft I tried to understand, but common sense kept coming in my way. I tried to understand, but common sense kept coming in my way. Jorda er flat. Solen står opp. Ballen faller ned. Kom-til-meg-sving. Jorda er flat. Solen står opp. Ballen faller ned. Kom-til-meg-sving. Grekernes fire elementer: jord – vann – ild – luft. Grekernes fire elementer: jord – vann – ild – luft.

8 Hverdagsforestillinger Oppvekst innebærer å bygge opp sin forståelse av virkeligheten: de lærer hva som vil skje hvis... Oppvekst innebærer å bygge opp sin forståelse av virkeligheten: de lærer hva som vil skje hvis... Krefter og bevegelse Krefter og bevegelse Opp og ned på jorda Opp og ned på jorda Varmelære Varmelære Elektriske kretser Elektriske kretser Forbrenning Forbrenning Lys og syn Lys og syn Arv og evolusjon Arv og evolusjon

9 4 gode (?) argumenter for naturfag Økonomi-argumentet: yrke og utdanning i høyteknologisk samfunn Økonomi-argumentet: yrke og utdanning i høyteknologisk samfunn Nytte-argumentet: praktisk mestring i et teknisk dagligliv Nytte-argumentet: praktisk mestring i et teknisk dagligliv Demokrati-argumentet: informert meningsdannelse i et aktivt demokrati. Demokrati-argumentet: informert meningsdannelse i et aktivt demokrati. Kultur-argumentet: Naturvitenskapen viktig for menneskets kultur Kultur-argumentet: Naturvitenskapen viktig for menneskets kultur Men hva med glede, ansvar, nysgjerrighet, fantasi, skaperevne? Men hva med glede, ansvar, nysgjerrighet, fantasi, skaperevne?

10 Naturfaglig almenndannelse Naturvitenskap som produkt: det vitenskapelige verdensbildet Naturvitenskap som produkt: det vitenskapelige verdensbildet Naturvitenskap som prosess: den måten man arbeider på: ikke bare å vite svar, men også å kunne finne svar: prosess og metoder Naturvitenskap som prosess: den måten man arbeider på: ikke bare å vite svar, men også å kunne finne svar: prosess og metoder Naturvitenskapen og samfunnet; Naturvitenskapen og samfunnet;

11 Oppgaver Nevn eksempler på kvasivitenskap Nevn eksempler på kvasivitenskap Finn eksempler på hverdagsforestillinger som ikke er naturfaglig ”korrekt” Finn eksempler på hverdagsforestillinger som ikke er naturfaglig ”korrekt” Sett opp 4 aktuelle politiske utfordringer som krever naturfaglig forståelse. Sett opp 4 aktuelle politiske utfordringer som krever naturfaglig forståelse.


Laste ned ppt "Naturfagdidaktikk hovedtemaer: Naturfag i norsk skole Naturfag i norsk skole Konstruktivisme – et syn på kunnskap og læring Konstruktivisme – et syn på."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google