Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Naturfagdidaktikk hovedtemaer:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Naturfagdidaktikk hovedtemaer:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Naturfagdidaktikk hovedtemaer:
Naturfag i norsk skole Konstruktivisme – et syn på kunnskap og læring Hva er naturvitenskap – ”egentlig”? Elevenes ideer: hverdagsforestillinger Fire gode argumenter for naturfag Naturfaglig almenndannelse – tre dimensjoner Naturvitenskap og likestilling

2 Naturfag i norsk skole O-fag L-97; Natur- og miljøfag L06; Naturfag
TIMMS, PISA Lærerutdanningen Videregående skole Små barn elsker naturfag: de undrer seg over alt som kryper og går og hvordan alt henger sammen og virker. Senere blir det verre.

3 Konstruktivisme Kunnskapens ”natur” kontra elevenes læring.
Konstruktivisme som kunnskapsteori Ideer – logiske argumenter – eksperimenter/observasjoner – konklusjoner: kunnskapen konstrueres. Læring som en konstruktiv prosess, i motsetning til å passivt bli fyllt opp med kunnskap. En ting er hva kunnskap egentlig er: hvordan vi vet at noer er sant eller galt, om sannheter er evige og uforanderlige, objektive eller tilfeldige el.: Dette er erkjennelsesteori, dvs. filosofi. Det andre er hvordan elevene lærer,hvordan de gjør kunnskapen til sin egen, hvordan de lærer seg å bruke det de har lært, til å forstå verden og mestre ulike situasjoner. Piaget ( ) var vel grunnleggeren av det vi i dag kaller konstruktivisme, som en teori om både kunnskap og læring.

4 Hva er vitenskap – ”egentlig”
Historisk sett var naturvitenskapen filosofi (Aristoteles, da Vinci, Einstein, Darwin) Verden er lovmessig (Kopernicus, Kepler, Galileo, Newton) Eksperimenter og observasjoner (verifisering) Vitenskapen skal derfor være antiautoritær og udogmatisk Objektiv og universell Begreper, lover, modeller og teorier

5 Vitenskapelig metode L97: Med vitenskapelig metodikk forstår vi prosedyrer for ikke å bli lurt – verken av andre eller seg selv. Popper: hypoteser må kunne falsifiseres Dvs. vitenskapen kan ikke bevise – bare motbevise. Naturvitenskap er ikke teknologi

6 Paradigmer og revolusjoner
Thomas Kuhn: paradigmeskifte: Den kopernikanske revolusjon (1543) fra geosentrisk til heliosentrisk Newtons mekanikk (1687) Darwin (1859) Einstein (1905, 1916) Kvanteteorien Wegeners kontinentalsdrift (1910) Dobbeltspiralen (1953)

7 Naturvitenskap og sunn fornuft
I tried to understand, but common sense kept coming in my way. Jorda er flat. Solen står opp. Ballen faller ned. Kom-til-meg-sving. Grekernes fire elementer: jord – vann – ild –luft.

8 Hverdagsforestillinger
Oppvekst innebærer å bygge opp sin forståelse av virkeligheten: de lærer hva som vil skje hvis... Krefter og bevegelse Opp og ned på jorda Varmelære Elektriske kretser Forbrenning Lys og syn Arv og evolusjon

9 4 gode (?) argumenter for naturfag
Økonomi-argumentet: yrke og utdanning i høyteknologisk samfunn Nytte-argumentet: praktisk mestring i et teknisk dagligliv Demokrati-argumentet: informert meningsdannelse i et aktivt demokrati. Kultur-argumentet: Naturvitenskapen viktig for menneskets kultur Men hva med glede, ansvar, nysgjerrighet, fantasi, skaperevne?

10 Naturfaglig almenndannelse
Naturvitenskap som produkt: det vitenskapelige verdensbildet Naturvitenskap som prosess: den måten man arbeider på: ikke bare å vite svar, men også å kunne finne svar: prosess og metoder Naturvitenskapen og samfunnet;

11 Oppgaver Nevn eksempler på kvasivitenskap
Finn eksempler på hverdagsforestillinger som ikke er naturfaglig ”korrekt” Sett opp 4 aktuelle politiske utfordringer som krever naturfaglig forståelse.


Laste ned ppt "Naturfagdidaktikk hovedtemaer:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google