Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremtidens kriminalitetsbilde Ekspedisjonssjef Hans Sverre Sjøvold 21. oktober 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremtidens kriminalitetsbilde Ekspedisjonssjef Hans Sverre Sjøvold 21. oktober 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremtidens kriminalitetsbilde Ekspedisjonssjef Hans Sverre Sjøvold 21. oktober 2010

2 2

3 3 1 Innledning og tematikk Mange mulige angrepsvinkler –Cybercrime i framtiden? En beskrivelse av den virtuelle verden og mulighetene for krim. –Framskrive dagens trender? –Hvordan vil framtiden være i dine nære omgivelser – godt KRÅD - perspektiv – ikke alt er org krim. –Hvordan male et bilde i dag hvor motivet ligger noen tiår fram i tid - kriminalitetsbildet? –HVOR LETT ER DET Å SPÅ OM FRAMTIDEN?

4 4 2 Målet med mitt innlegg En problematisering av begrepet knyttet til noen tilnærminger –Hvor godt er framtidens kriminalitetsbilde beskrevet tidligere? –Hvem maler bildet – definisjons- makt? –Lære av gode forebyggende tiltak. –Avkriminalisering? –Hva vil vi akseptere av kriminalitet? –En vei til framtidens motiv?

5 5 3 Hvor lett er det å se inn i fremtiden? NOU 1982: 35 – Politiets rolle i samfunnet.”Politirollemeldingen”. Lite eller intet er nevnt om den –Teknologiske utviklingen –Åpne grenser –Organisert kriminalitet Reflekterer det ståsted man hadde. Berlinmuren falt 9. november 1989. Hadde et utpreget forbyggingsfokus.

6 6

7 7 4Definisjonsmakt Situasjoner hvor det kan være hensiktsmessig å beskrive kriminalitetsbildet annerledes enn det reelle. –Kan være situasjonen i mange land Forholdet til narkotika Korrupsjon Politirollemeldingen – særuttalelse om anti- terrorpolitiet, 6.5.10

8 8 5 Lære av gode forebyggende tiltak Reduksjon av biltyverier –England og Tyskland på 1960-tallet Sjekkbruk –Sverige på 1970-tallet Vold og rus I framtiden – privatlivets fred og mobiltelefonkamera

9 9 6 Avkriminalisering Narkotika Mindre hastighetsovertredelser

10 10 7 Skal vi få være litt kriminelle? Forholdet mellom ønsket om å forebygge og bekjempe kriminalitet og individets frihet. Vegtrafikken – tekniske innretninger Overvåking Politirollemeldingen 5.2.1

11 11 8Vei framover? Det er vanskelig å se inn i krystallkulen – mange forhold å ta hensyn til Ha robuste institusjoner som kan tilpasses utviklingen rundt oss. Fylle disse med kompetente mennesker og gi de muligheter til å bekjempe kriminalitet Det må være et utmerket perspektiv for KRÅD Lykke til videre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Laste ned ppt "Fremtidens kriminalitetsbilde Ekspedisjonssjef Hans Sverre Sjøvold 21. oktober 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google