Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Copyright Roar Engh 20071 Sosialisering og oppvekstmiljø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Copyright Roar Engh 20071 Sosialisering og oppvekstmiljø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Copyright Roar Engh Sosialisering og oppvekstmiljø

2 Copyright Roar Engh 20072

3 3 Begreper du bør kjenne til  Sosialisering  Identitet  Oppvekstmiljø  Barnekultur  Ungdomskultur  Selvforvaltning  Komplementært og symmetrisk familiemønster  Nærmiljø  Utviklingsoptimisme  Utviklingspessimisme Modernisme  Postmodernisme  Utviklingsøkologi  Økologisk brudd  Kulturell frisetting  Kulturell kapital

4 Copyright Roar Engh Sosialisering  Akkumulerende prosesser hvor individet påvirker og påvirkes av stadig flere personer og grupper. Disse prosessene har som mål at individet skal overta samfunnet og at samfunnet skal overta individet

5 Copyright Roar Engh Ubevisst tilegnelse av diffuse uuttalte normer Generalisering av erfaringer Bevisst bearbeiding av grupperfaringer Og sosialt press Holdnings- manipulering Propaganda Overtalelse Eksplisitt kommunisering av forventninger Instruksjon Sosialisering er: Lite tilsiktetKlart tilsiktet Ikke erkjent Klart erkjent/ oppfattet

6 Copyright Roar Engh Livsområder som fjerner seg fra hverandre Skole (Formell sosialisering) Hjem Fritid/RekreasjonArbeid

7 Copyright Roar Engh Dagens livsområder (?) Hjem Skole (Formell sosialisering) Fritid/Rekreasjon Arbeid

8 Copyright Roar Engh Spørsmål du bør drøfte  Hva er en god barndom?  Hvorfor er barnekulturen så viktig?  Hva slags utviklingstendenser finner vi i sosialiseringsprosessene?  Hva er en ungdom?  Når blir man voksen?  Er det sant at norske barn aldri har hatt det så godt som nå?  Hvor skadelig er egentlig skillsmisser?  Bør ungdom gjøre opprør mot sine foreldre?

9 Copyright Roar Engh Definisjon på norm Any standard or rule which specifies what human beings should – or should not – do under certain circumstances (Blake and Davies) Et forventet atferdsmønster – adekvat i en gitt situasjon. (Larsson)

10 Copyright Roar Engh SELVFORVALTNING  Retten til kontroll over egne meninger og handlinger på ansvarlig vis i en sosial sammenheng

11 Copyright Roar Engh SKOLEN OG OPPVEKSTMILJØET  Skolen har også ansvar for barns oppvekstmiljø  Skole, nærmiljø og hjem bør inngå i et samspill  Skolen skal være en sentral kulturinstitusjon i nærmiljøet, skal samarbeide med andre etater og instititusjoner  Skolen skal være et knutepunkt i nærmiljøets aaktiviteter, knytte bånd mellom grupper og generasjoner

12 Copyright Roar Engh Normutvikling etter 2. verdenskrig  Monolittisk-Pluralistisk  Lydighet- Selvstendighet ansvarlighet samarbeidsevner  Objektive verdier-Subjektive verdier  Hierarki-Likestilling  Produksjons--Forbruker- fellesskap-fellesskap

13 Copyright Roar Engh KULTURELL FRISETTING Ikke bundet  av jord  av sted  av produksjon  av tradisjon  av sosial klasse  av arbeidsgiver  Ikke bundet av familie: Ikke den gamle Den nye kan oppløses Du kan velge et aleneliv Uavhengig av dine barn for velferd

14 Copyright Roar Engh UTVIKLINGSOPTIMISME Økt offentlig ansvar, barnehager, skolefritids­ ordninger og utvidet skoletid. Variert fritidstilbud for barn. Organisasjoner, barne- og ungdomsplaner og reform i bygningsloven. Velferdsøkning. Nye opplevelser, videre erfaringer. Reiser og ferier. Klær og mat. Egne rom og store nok boliger. Familien kan konsentrere seg om positive opplevelser, kan gjøre flere ting sammen, som å reise på ferie. UTVIKLINGSPESSIMISME Den organiserte hverdag. Nærmiljøene blir barnløse. Institusjonene fratar familien og jevnaldergruppa de naturlige samværsmulighetene. Turbofamilien. Lekemiljøene borte eller utmagret. Trafikk og sosial utrygghet. Blokker og tettbebyggelse. Husmorfamilien utradert. Fra den komplementære til den symmetriske familie. Kommersialismen tar over.

15 Copyright Roar Engh UTVIKLINGSOPTIMISME Velferdsøkning. Nye opplevelser, videre erfaringer. Reiser og ferier. Klær og mat. Egne rom og store nok boliger. Familien kan konsentrere seg om positive opplevelser, kan gjøre flere ting sammen, som å reise på ferie. UTVIKLINGSPESSIMISME Trafikk og sosial utrygghet. Blokker og tettbebyggelse. Husmorfamilien utradert. Fra den komplementære til den symmetriske familie. Kommersialismen tar over.

16 Copyright Roar Engh UTVIKLINGSOPTIMISME Helse: sykehus og vaksiner. Slutt på tuberkolose og trangboddhet. Foreldre og besteforeldre lever lenger.| Ernæringskunnskap og tilgang på all mulig frukt og grønnsaker UTVIKLINGSPESSIMISME Mindre omsorg. Mindre tid igjen til hverandre. Svekket psykisk helse. Fast food og cola. Barn står midt i konfliktene.

17 Copyright Roar Engh UTVIKLINGSOPTIMISME UTVIKLINGSPESSIMISME Større familiegrupper. Flere voksne er med og tar ansvar for barna. Halvsøsken og stesøsken og stebesteforeldre osv. Utvider sosial kompetanse. Ustabile familiemønstre. Nye familietyper. Voksenrelasjoner brytes. Traumatiske brudd i tilværelsen.

18 Copyright Roar Engh UTVIKLINGSOPTIMISME Kunnskap om barn øker. Psykologisk og peda- gogisk kunnskap blir allemannseie. Foreldre blir mer skolert. Oppdragelssessynet mer barnevennlig. Færre overgrep mot barn. UTVIKLINGSPESSIMISME Foreldre blir oftere fremmedgjort. Større krav til alle. Foreldre blir utbrent, og får dårlig samvittighet. Overgrep mot barn blir flere og mer utspekulerte.

19 Copyright Roar Engh UTVIKLINGSOPTIMISME Mediesamfunnet åpner verden for oss. Gir oss tilgang på gode opp- levelser som filmer og TV- underholdning. Samler familien og er opplysende – internett UTVIKLINGSPESSIMISME Mediesamfunnet. Passivitet og vold. Fragmentarisk opplevelse av voksen- verdenen. Underholdnings- industri og kommersialisme. Pådytta ungdomskultur. Overfladiske verdier, lettvinthet. Internett. Kommersialisering av barns kultur

20 Copyright Roar Engh UTVIKLINGSOPTIMISME Mer helhetlig tenking, oppvekstetater og skolen med nærmiljøansvar. UTVIKLINGSPESSIMISME Formynderstaten gir ikke familien fred. Utviklinga er forferdelig. Barna deltar i færre og færre meningsfulle aktiviteter.

21 Copyright Roar Engh UTVIKLINGSOPTIMISME Verden går framover. Barna en del av utviklingen.. De skaffer seg den kompetansen de har behov for UTVIKLINGSPESSIMISME Barn må konkurrere fra de er små. Får ikke tid til å være barn. Rus og prostitusjon blir snart dagligdags.


Laste ned ppt "Copyright Roar Engh 20071 Sosialisering og oppvekstmiljø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google