Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosialisering og oppvekstmiljø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosialisering og oppvekstmiljø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosialisering og oppvekstmiljø
Copyright Roar Engh 2007

2 Copyright Roar Engh 2007

3 Begreper du bør kjenne til
Sosialisering Identitet Oppvekstmiljø Barnekultur Ungdomskultur Selvforvaltning Komplementært og symmetrisk familiemønster Nærmiljø Utviklingsoptimisme Utviklingspessimisme Modernisme Postmodernisme Utviklingsøkologi Økologisk brudd Kulturell frisetting Kulturell kapital Copyright Roar Engh 2007

4 Sosialisering Akkumulerende prosesser hvor individet påvirker og påvirkes av stadig flere personer og grupper. Disse prosessene har som mål at individet skal overta samfunnet og at samfunnet skal overta individet Copyright Roar Engh 2007

5 Sosialisering er: Lite tilsiktet Klart tilsiktet
Ubevisst tilegnelse av diffuse uuttalte normer Generalisering av erfaringer Holdnings- manipulering Propaganda Ikke erkjent Klart erkjent/ oppfattet Bevisst bearbeiding av grupperfaringer Og sosialt press Overtalelse Eksplisitt kommunisering av forventninger Instruksjon Copyright Roar Engh 2007

6 Livsområder som fjerner seg fra hverandre
Skole (Formell sosialisering) Hjem Fritid/Rekreasjon Arbeid Copyright Roar Engh 2007

7 Skole (Formell sosialisering)
Dagens livsområder (?) Hjem Skole (Formell sosialisering) Fritid/Rekreasjon Arbeid Copyright Roar Engh 2007

8 Spørsmål du bør drøfte Hva er en god barndom?
Hvorfor er barnekulturen så viktig? Hva slags utviklingstendenser finner vi i sosialiseringsprosessene? Hva er en ungdom? Når blir man voksen? Er det sant at norske barn aldri har hatt det så godt som nå? Hvor skadelig er egentlig skillsmisser? Bør ungdom gjøre opprør mot sine foreldre? Copyright Roar Engh 2007

9 Definisjon på norm Any standard or rule which specifies what human beings should – or should not – do under certain circumstances (Blake and Davies) Et forventet atferdsmønster – adekvat i en gitt situasjon. (Larsson) Copyright Roar Engh 2007

10 SELVFORVALTNING Retten til kontroll over egne meninger og handlinger på ansvarlig vis i en sosial sammenheng Copyright Roar Engh 2007

11 SKOLEN OG OPPVEKSTMILJØET
Skolen har også ansvar for barns oppvekstmiljø Skole, nærmiljø og hjem bør inngå i et samspill Skolen skal være en sentral kulturinstitusjon i nærmiljøet, skal samarbeide med andre etater og instititusjoner Skolen skal være et knutepunkt i nærmiljøets aaktiviteter, knytte bånd mellom grupper og generasjoner Copyright Roar Engh 2007

12 Normutvikling etter 2. verdenskrig
Monolittisk - Pluralistisk Lydighet Selvstendighet ansvarlighet samarbeidsevner Objektive verdier - Subjektive verdier Hierarki - Likestilling Produksjons- - Forbruker- fellesskap - fellesskap Copyright Roar Engh 2007

13 KULTURELL FRISETTING Ikke bundet av jord av sted av produksjon
av tradisjon av sosial klasse av arbeidsgiver Ikke bundet av familie: Ikke den gamle Den nye kan oppløses Du kan velge et aleneliv Uavhengig av dine barn for velferd Copyright Roar Engh 2007

14 UTVIKLINGSPESSIMISME
UTVIKLINGSOPTIMISME Økt offentlig ansvar, barnehager, skolefritids­ordninger og utvidet skoletid. Variert fritidstilbud for barn. Organisasjoner, barne- og ungdomsplaner og reform i bygningsloven. Velferdsøkning. Nye opplevelser, videre erfaringer. Reiser og ferier. Klær og mat. Egne rom og store nok boliger. Familien kan konsentrere seg om positive opplevelser, kan gjøre flere ting sammen, som å reise på ferie. UTVIKLINGSPESSIMISME Den organiserte hverdag. Nærmiljøene blir barnløse. Institusjonene fratar familien og jevnaldergruppa de naturlige samværsmulighetene. Turbofamilien. Lekemiljøene borte eller utmagret. Trafikk og sosial utrygghet. Blokker og tettbebyggelse. Husmorfamilien utradert. Fra den komplementære til den symmetriske familie. Kommersialismen tar over. Copyright Roar Engh 2007

15 UTVIKLINGSPESSIMISME
UTVIKLINGSOPTIMISME Velferdsøkning. Nye opplevelser, videre erfaringer. Reiser og ferier. Klær og mat. Egne rom og store nok boliger. Familien kan konsentrere seg om positive opplevelser, kan gjøre flere ting sammen, som å reise på ferie. UTVIKLINGSPESSIMISME Trafikk og sosial utrygghet. Blokker og tettbebyggelse. Husmorfamilien utradert. Fra den komplementære til den symmetriske familie. Kommersialismen tar over. Copyright Roar Engh 2007

16 UTVIKLINGSPESSIMISME
UTVIKLINGSOPTIMISME Helse: sykehus og vaksiner. Slutt på tuberkolose og trangboddhet. Foreldre og besteforeldre lever lenger.| Ernæringskunnskap og tilgang på all mulig frukt og grønnsaker UTVIKLINGSPESSIMISME Mindre omsorg. Mindre tid igjen til hverandre. Svekket psykisk helse. Fast food og cola. Barn står midt i konfliktene. Copyright Roar Engh 2007

17 UTVIKLINGSOPTIMISME UTVIKLINGSPESSIMISME
Større familiegrupper. Flere voksne er med og tar ansvar for barna. Halvsøsken og stesøsken og stebesteforeldre osv. Utvider sosial kompetanse. Ustabile familiemønstre. Nye familietyper. Voksenrelasjoner brytes. Traumatiske brudd i tilværelsen. Copyright Roar Engh 2007

18 UTVIKLINGSPESSIMISME
UTVIKLINGSOPTIMISME Kunnskap om barn øker. Psykologisk og peda-gogisk kunnskap blir allemannseie. Foreldre blir mer skolert. Oppdragelssessynet mer barnevennlig. Færre overgrep mot barn. UTVIKLINGSPESSIMISME Foreldre blir oftere fremmedgjort. Større krav til alle. Foreldre blir utbrent, og får dårlig samvittighet. Overgrep mot barn blir flere og mer utspekulerte. Copyright Roar Engh 2007

19 UTVIKLINGSPESSIMISME
UTVIKLINGSOPTIMISME Mediesamfunnet åpner verden for oss. Gir oss tilgang på gode opp-levelser som filmer og TV-underholdning. Samler familien og er opplysende – internett UTVIKLINGSPESSIMISME Mediesamfunnet. Passivitet og vold. Fragmentarisk opplevelse av voksen-verdenen. Underholdnings-industri og kommersialisme. Pådytta ungdomskultur. Overfladiske verdier, lettvinthet. Internett. Kommersialisering av barns kultur Copyright Roar Engh 2007

20 UTVIKLINGSPESSIMISME
UTVIKLINGSOPTIMISME Mer helhetlig tenking, oppvekstetater og skolen med nærmiljøansvar. UTVIKLINGSPESSIMISME Formynderstaten gir ikke familien fred. Utviklinga er forferdelig. Barna deltar i færre og færre meningsfulle aktiviteter. Copyright Roar Engh 2007

21 UTVIKLINGSPESSIMISME
UTVIKLINGSOPTIMISME Verden går framover. Barna en del av utviklingen.. De skaffer seg den kompetansen de har behov for UTVIKLINGSPESSIMISME Barn må konkurrere fra de er små. Får ikke tid til å være barn. Rus og prostitusjon blir snart dagligdags. Copyright Roar Engh 2007


Laste ned ppt "Sosialisering og oppvekstmiljø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google