Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høyvis.no Digitale vurderingsformer og mappevurdering Anne Fængsrud Studieleder/Prosjektleder HVE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høyvis.no Digitale vurderingsformer og mappevurdering Anne Fængsrud Studieleder/Prosjektleder HVE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høyvis.no Digitale vurderingsformer og mappevurdering Anne Fængsrud Studieleder/Prosjektleder HVE

2 høyvis.no Oversikt IKT Program for digital kompetansedigital kompetanse Definisjon av digitale mapperdigitale mapper Studentmapper – hva forteller de?Studentmapper Vurdering – modeller 1-3modeller 1-3 Tendenser i tidenTendenser

3 høyvis.no

4 Digtal kompetanse Infrastruktur  Erfaringer – stasjonsær/bærbar – hvor/mange Kompetanse  Hvem? Hva? FOU  ja Digitale læringsressurser - læreplaner, arbeidsformer  Kommer… Kunnskapsdannelse – læring, formidling Men hvor er elevene i denne figuren?

5 høyvis.no SAMHANDLING KUNNSKAPSDELING

6 høyvis.no En mappe? ”Mappe” er ei systematisk samling studentarbeid som viser innsats, framskritt og prestasjonar innan eitt eller fleire område. Samlinga må omfatte studentmedverknad når det gjeld val av innhald, utvalskriterier, kriterier for å bedømme nivået, og ho må vise studentens sjølvrefleksjonar" (etter Paulson, Paulson & Meyer 1991, s. 60-61).

7 høyvis.no En digital mappe?...bygger på de samme prinsipp som en vanlig, papirbasert mappe...organiseres digitalt Det vil si at den digitale mappen... - lagres og organiseres digitalt enten på nettet eller i et lukket system (som Classfronter eller lignende) - bygges opp ved hjelp av digitale virkemidler og digitale strukturerings- og kommuniseringsmåter så vel i læringsprosessene som i dokumentasjonen av disse (for eksempel multimedialitet, interaktivitet og hypertekstualitet)...er transparente Det vil si at den digitale mappen... - gir mulighet for studentene å ha innsyn i hverandres mapper, som igjen gir mulighet for samarbeidslæring og kollektive prosesser og produkter - gir, hvis den ligger offentlig på nettet, muligheter for autentiske og varierte skrivesituasjoner og mottakergrupper

8 høyvis.no Studentmapper Ditte Ingvild Thor André Eirin Eilen Bent

9 høyvis.no Modell 1 MAPPE enkeltarbeid evaluering

10 høyvis.no Modell 2 arbeid samlemappe presentasjons- mappe evalueringevaluering

11 høyvis.no Modell 3 Læringsfase 1 Læringsfase 2Læringsfase 3 arbeidsmappe presentasjons- mappe Ind. gruppe case veiledning refleksjon refleksjon- nye mål

12 høyvis.no Arbeidsmåter og oppgaver Nye vurderingsformer krever en annen typer oppgaver: Eksempel på undervisningsopplegg - herher

13 høyvis.no Mappetyper Hva er opphavet til mappen? Type 1 - ? produktorientert  “competency movement” – målstyrte mapper, som skal dokumentere kompetanse, f eks i forbindelse med CV og jobbsøknad Type 2 - ? Prosessorienter  Humanistisk tradisjon med vekt på personlig utvikling gjennom refleksjon – ofte i samarbeid med medstudenter og lærere  Personlig og faglig vekst - metakognisjon

14 høyvis.no Internasjonale tendenser FRA Skriftlig slutteksamen Lærer- og sensorvurdering Individuell eksamen Implisitte kriterier Konkurranse Lærerstyrt eksamen Produktvurdering Innhold TIL Alternative vurderingsformer Selvvurdering, medstud.vurd Gruppearbeid, prosjektarbeid Ekspisitte kriterium Samarbeid Studentinnflytelse over vurdering Prosessvurdering kompetanse

15 høyvis.no 100% mappevurdering Arbeidsmappe – hele mappa med alle tekster og produkter (dokumentasjon fra hele læringsforløpet) Presentasjonsmappe – Det utvalget som studenten velger evaluert av ekstern sensor (avhengig av læreplan, fagplan…)  Hvem velger kriteriene? Når?

16 høyvis.no Studentenes mulige gevinster Mer læring – pga mindre undervisning Autentiske situasjoner kan avløse den inautentiske eksamenssituasjonen. Studenten må inkludere en større bredde av sjangre og oppgavetyper og får dermed vist en bredere kompetanse. Studenten må arbeide jevnt gjennom hele skoleåret. Bedre klasse- og skolemiljø


Laste ned ppt "Høyvis.no Digitale vurderingsformer og mappevurdering Anne Fængsrud Studieleder/Prosjektleder HVE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google