Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barn og unge rapporterer til FN om sine rettigheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barn og unge rapporterer til FN om sine rettigheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barn og unge rapporterer til FN om sine rettigheter
Ungdomskunnskap

2 Sandbæk & Einarson (2008) NOVA har på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet utarbeidet en rapport som formidler barn og unges egne synspunkter på hvordan det er å vokse opp i Norge. Rapporten ble levert som et vedlegg til Norges fjerde rapport til FN om oppfølgingen av barnekonvensjonen. Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine. Vedlegg til Norges fjerde rapport om barnekonvensjonen, NOVA rapport 2/2008

3 FNs barnekonvensjon Barnekonvensjonen bygger på tre pilarer
Beskyttelse (protection) Forsørgelse (provision) og Deltakelse (participation) De grunnleggende prinsippene i konvensjonen som oftest nevnes er; Barnets beste (artikkel 3), Barnets rett til å delta og bli hørt (artikkel 12), Prinsippet om ikke diskriminering (artikkel 2) og Barnets rett til optimal utvikling (artikkel 6). Se også : FN sambandet Redd barna Barneombudet Rettighetsbasen

4 Spørsmålene i rapporten
Kjennskap til barnekonvensjonen Skole Fritid Helse/sosial Spørsmål som berørte temaer som etniske minoriteter, barn med funksjonshemninger, likestilling mellom gutter og jenter skulle inkluderes I tillegg kunne de åtte kommunene selv velge temaer, for eksempel satsingsområder i kommunene Barn og unge fikk også anledning til å sette egne temaer på dagsorden Til sammen besvarte 1274 barn og unge i de åtte kommuner som deltok i rapportering til NOVA(Sanbæk & Einarsson, 2008) .

5 Vi drøfter barn og ungdommens stemmer i rapporten;
I rapporten har man latt barn og ungdommens svar komme frem som egne sitater. Vi ser på noen eksempler for drøfting…

6 NOVA anbefaler mer informasjon om menneskerettigheter i skolen
”Omtrent halvparten av barn og unge i deltakerkommunene kjente til FNs barnekonvensjon. Flere enn det visste at de hadde rettigheter, men opplæring og praktiseringen av barns rettigheter på skole og i fritiden kan uten tvil forbedres, og undersøkelsen avdekket kommunale variasjoner” (Sanbæk & Einarsson, 2008) Sanbæk & Einarsson konkluderer derfor med at det ikke er noen faktisk sikring av at barn og unge i Norge får kjennskap til barnekonvensjonen, sine egne rettigheter og hvilken betydning den har for dem. ”Det kan være verdt å vurdere om menneskerettighetsopplæringen må integreres i skolen og være et gjentatt tema fra barnehage til høyere utdanning” (Sanbæk & Einarsson 2008).


Laste ned ppt "Barn og unge rapporterer til FN om sine rettigheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google