Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktisk test, 6. – 9.desember 2005 Praktisk gjennomføring Oppgåve / pensum Kriterier for godkjent /ikkje godkjent.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktisk test, 6. – 9.desember 2005 Praktisk gjennomføring Oppgåve / pensum Kriterier for godkjent /ikkje godkjent."— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktisk test, 6. – 9.desember 2005 Praktisk gjennomføring Oppgåve / pensum Kriterier for godkjent /ikkje godkjent

2 Praktisk gjennomføring 10. min. førebuing - 30 min. til sjølve testen Oppgåvene vert trekt Ved ikkje godkjend test– ny test 4.januar-06.

3 Oppgåveteksten Gjer greie for munnleg og utfør praktisk fylgjande prosedyre ; indikasjonar, forholdsreglar og gjennomføring.

4 Oppgåvetekst Perifert venekateter (PVK)  Gjer greie for munnleg og utfør innlegging av PVK med påkobling av 3 - vegskran

5 Oppgåvetekst Perifert venekateter ( PVK) 1. Gjer greie for munnleg og utfør observasjonar, stell av PVK 2. Handter påkobling av 3-vegskrane. 3. Gjer greie for munnleg og utfør fjerning av PVK.

6 Oppgåvetekst Perifert venekateter ( PVK) og EKG 1. Gjer greie for munnleg og utfør observasjonar, stell av PVK 2. Gjer greie for munnleg og utfør fjerning av PVK. 3. Gjer greie for munnleg og utfør EKG

7 Oppgåvetekst Perifert venekateter ( PVK) og O 2 1. Gjer greie for munnleg og utfør observasjonar, stell av PVK 2. Gjer greie for munnleg og utfør fjerning av PVK 3. Gjer greie for munnleg og utfør adm.av O 2

8 Oppgåvetekst Perifert venekateter ( PVK) og sug 1. Gjer greie for munnleg og utfør observasjonar, stell av PVK 2. Gjer greie for munnleg og utfør fjerning av PVK. Gjer greie for munnleg og utfør sug

9 Oppgåvetekst Perifert venekateter ( PVK) og HLR 1. Gjer greie for munnleg og utfør observasjonar, stell av PVK 2. Gjer greie for munnleg og utfør fjerning av PVK 3. Gjer greie for munnleg og utfør basal Hjerte og Lunge Redning (HLR) på voksne

10 Oppgåvetekst Perifert venekateter ( PVK) og HLR 1. Gjer greie for munnleg og utfør observasjonar, stell av PVK 2. Gjer greie for munnleg og utfør fjerning av PVK 3. Gjer greie for munnleg og utfør basal Hjerte og Lunge Redning (HLR) på barn

11 Oppgåvetekst Urinkateter  Gjer greie for munnleg og utfør steril intermitterende kateterisering ( SIK) på mann.

12 Oppgåvetekst Urinkateter  Gjer greie for munnleg og utfør steril intermitterende kateterisering( SIK) på kvinne.

13 Oppgåvetekst Urinkateter  Gjer greie for munnlig og utfør innlegging av permanent kateter på kvinne

14 Oppgåvetekst Urinkateter  Gjer greie for munnlig og utfør innlegging av permanent kateter på mann.

15 Oppgåvetekst Sårbehandling 1. Gjer greie for munnlig og utfør stell av kirurgisk sår som krev aseptisk teknikk. 2. Gjer greie for munnlig og utfør stell og fjerning av dren 3. Gjer greie for munnlig og utfør fjerning av suturer

16 Oppgåvetekst Intravenøse infusjonar  Gjer greie for munnlig og utfør klargjering, oppheng og tilkobling av intravenøs væske.

17 Oppgåvetekst Blodtransfusjon  Gjer greie for munnlig og utfør førebuing, gjennomføring og oppfølging ved blodtransfusjon

18 Oppgåvetekst Sentralt venekateter  Gjer greie for munnleg og utfør stell av SVK med påkobling av 3 - vegskran.

19 Oppgåvetekst Nasogastrisk sonde  Gjer greie for munnleg og utfør nedlegging av nasogastrisk sonde.  Gjer greie for munnlig og utfør fjerning av nasogastrisk sonde

20 Oppgåvetekst Isoleringsregime 1. Gjer greie for munnlig og utfør klargjæring av pasientrom ved isoleringsregime 2. Gjer munnlig greie for gjennomføring

21 Krav til gjennomføring Forsvarlig gjennomføring av praktisk ferdighet i høve til: Planlegging av arbeidet Etiske vurderingar Hygiene Gjennomføring Teoretiske kunnskap

22 Planlegging av arbeidet Organisering Utstyr Bruk av pas. sine ressursar Bruk av assistent

23 Etiske vurderingar Omsyn til pasient Sikrar pas. / ivaretar tryggleiken til pasienten.

24 Hygiene Arbeidsuniform Handhygiene Skilje reint og ureint Skilje sterilt / usterilt

25 Gjennomføring Prioritering av arbeidsoppgåver Handlag og handtering av utstyr Tidsbruk Orden/opprydding/ avslutning

26 Teoretiske kunnskap Formål med prosedyren Forholdsreglar/ komplikasjonsfare Informasjon til pas. Viktige observasjonar Begrunning av tiltak


Laste ned ppt "Praktisk test, 6. – 9.desember 2005 Praktisk gjennomføring Oppgåve / pensum Kriterier for godkjent /ikkje godkjent."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google