Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktisk test, 6. – 9.desember 2005

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktisk test, 6. – 9.desember 2005"— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktisk test, 6. – 9.desember 2005
Praktisk gjennomføring Oppgåve / pensum Kriterier for godkjent /ikkje godkjent

2 Praktisk gjennomføring
10. min. førebuing min. til sjølve testen Oppgåvene vert trekt Ved ikkje godkjend test– ny test 4.januar-06.

3 Oppgåveteksten Gjer greie for munnleg og utfør praktisk fylgjande prosedyre ; indikasjonar, forholdsreglar og gjennomføring.

4 Oppgåvetekst Perifert venekateter (PVK)
Gjer greie for munnleg og utfør innlegging av PVK med påkobling av 3 - vegskran

5 Oppgåvetekst Perifert venekateter ( PVK)
Gjer greie for munnleg og utfør observasjonar, stell av PVK Handter påkobling av 3-vegskrane. Gjer greie for munnleg og utfør fjerning av PVK.

6 Oppgåvetekst Perifert venekateter ( PVK) og EKG
Gjer greie for munnleg og utfør observasjonar, stell av PVK Gjer greie for munnleg og utfør fjerning av PVK. Gjer greie for munnleg og utfør EKG

7 Oppgåvetekst Perifert venekateter ( PVK) og O2
Gjer greie for munnleg og utfør observasjonar, stell av PVK Gjer greie for munnleg og utfør fjerning av PVK Gjer greie for munnleg og utfør adm.av O2

8 Oppgåvetekst Perifert venekateter ( PVK) og sug
Gjer greie for munnleg og utfør observasjonar, stell av PVK Gjer greie for munnleg og utfør fjerning av PVK. Gjer greie for munnleg og utfør sug

9 Oppgåvetekst Perifert venekateter ( PVK) og HLR
Gjer greie for munnleg og utfør observasjonar, stell av PVK Gjer greie for munnleg og utfør fjerning av PVK Gjer greie for munnleg og utfør basal Hjerte og Lunge Redning (HLR) på voksne

10 Oppgåvetekst Perifert venekateter ( PVK) og HLR
Gjer greie for munnleg og utfør observasjonar, stell av PVK Gjer greie for munnleg og utfør fjerning av PVK Gjer greie for munnleg og utfør basal Hjerte og Lunge Redning (HLR) på barn

11 Oppgåvetekst Urinkateter
Gjer greie for munnleg og utfør steril intermitterende kateterisering ( SIK) på mann.

12 Oppgåvetekst Urinkateter
Gjer greie for munnleg og utfør steril intermitterende kateterisering( SIK) på kvinne.

13 Oppgåvetekst Urinkateter
Gjer greie for munnlig og utfør innlegging av permanent kateter på kvinne

14 Oppgåvetekst Urinkateter
Gjer greie for munnlig og utfør innlegging av permanent kateter på mann.

15 Oppgåvetekst Sårbehandling
Gjer greie for munnlig og utfør stell av kirurgisk sår som krev aseptisk teknikk. Gjer greie for munnlig og utfør stell og fjerning av dren Gjer greie for munnlig og utfør fjerning av suturer

16 Oppgåvetekst Intravenøse infusjonar
Gjer greie for munnlig og utfør klargjering, oppheng og tilkobling av intravenøs væske.

17 Oppgåvetekst Blodtransfusjon
Gjer greie for munnlig og utfør førebuing, gjennomføring og oppfølging ved blodtransfusjon

18 Oppgåvetekst Sentralt venekateter
Gjer greie for munnleg og utfør stell av SVK med påkobling av 3 - vegskran.

19 Oppgåvetekst Nasogastrisk sonde
Gjer greie for munnleg og utfør nedlegging av nasogastrisk sonde. Gjer greie for munnlig og utfør fjerning av nasogastrisk sonde

20 Oppgåvetekst Isoleringsregime
Gjer greie for munnlig og utfør klargjæring av pasientrom ved isoleringsregime Gjer munnlig greie for gjennomføring

21 Krav til gjennomføring
Forsvarlig gjennomføring av praktisk ferdighet i høve til: Planlegging av arbeidet Etiske vurderingar Hygiene Gjennomføring Teoretiske kunnskap

22 Planlegging av arbeidet
Organisering Utstyr Bruk av pas. sine ressursar Bruk av assistent

23 Etiske vurderingar Omsyn til pasient
Sikrar pas. / ivaretar tryggleiken til pasienten.

24 Hygiene Arbeidsuniform Handhygiene Skilje reint og ureint
Skilje sterilt / usterilt

25 Gjennomføring Prioritering av arbeidsoppgåver
Handlag og handtering av utstyr Tidsbruk Orden/opprydding/ avslutning

26 Teoretiske kunnskap Formål med prosedyren
Forholdsreglar/ komplikasjonsfare Informasjon til pas. Viktige observasjonar Begrunning av tiltak


Laste ned ppt "Praktisk test, 6. – 9.desember 2005"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google