Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukermedvirkning i samhandlingsarbeidet 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukermedvirkning i samhandlingsarbeidet 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukermedvirkning i samhandlingsarbeidet 2012
Nina Adolfsen, rådgiver Kreftforeningen Nestleder i brukerutvalget Oslo universitetssykehus

2 Disposisjon Kreftforeningens struktur og organisering av brukermedvirkning Hvorfor brukermedvirkning i samhandlingen? Arenaer for samhandling Hvordan kan organisasjonene rigge seg for å møte etterspørselen for brukerrepresentanter? Hvordan jobber Kreftforeningen for å tilrettelegge for brukerrepresentantene? Brukermedvirkning i samhandlingen

3 Kreftforeningens struktur
Brukermedvirkning i samhandlingen

4 Samhandling også for organisasjonene
Brukermedvirkning handler om å gjøre tjenestene bedre for befolkningen Det er viktig at vi som organisasjoner står sammen slik at vi kan møte den økende etterspørselen og bidra til bedre helsetjenester i fremtiden. Brukermedvirkning i samhandlingen

5 Organisering av brukermedvirkning i samarbeid med pasient- og likemannsorganisasjonene
Brukermedvirkning i samhandlingen

6 Hvorfor samhandlingsreformen?
Syk? Fastlege Spesialistsykehus Behandling NAV Pol.kl Lokal- sykehus Rehabilitering Kommunehelsetjenesten Hjem Syk Behandling vENNER LEVEKÅR JOBB? FAMILIE Brukermedvirkning i samhandlingen

7 Organisering av brukermedvirkning i Oslo universitetssykehus
Behandlingslinjer - oppdragsdokumentet Klinikkvise brukerråd Brukerutvalget 12 stk 4 Brukermedvirkning i samhandlingen

8 Hvor skal brukerrepresentantene bidra?
Samhandlingsdirektørens møter med Kommunene – Brukerutvalget sentralt Samhandlingsforum 1 – Brukerråd Samhandlingsforum 2 – Diagnosebasert brukermedvirkning Behandlingslinjene – tjenestenivå - Diagnosebasert brukermedvirkning (Oppdragsdokumentet 2011, fra hjem til hjem) Brukermedvirkning i samhandlingen

9 Hvordan kan organisasjonene rigge seg for å møte den store etterspørselen?
Bevisstgjøre Motivere Rekruttere Opplæring Kvalitetssikring Rapportering Kan brukermedvirkning gi medlemsøkning? Brukermedvirkning i samhandlingen

10 Kreftforeningens satsning:
Rekruttere og lære opp – Modul kurs SAFO/FFO Danne lokale nettverk for brukerrepresentantene Legge til rette for innhenting av kunnskap på regionale samlinger – 2 ganger i året Erfarings seminar for brukerrepresentantene en gang i året. Brukermedvirkning i samhandlingen


Laste ned ppt "Brukermedvirkning i samhandlingsarbeidet 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google