Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til patent Arild Tofting Norsk og europeisk patentfullmektig Partner Protector IP Consultants AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til patent Arild Tofting Norsk og europeisk patentfullmektig Partner Protector IP Consultants AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til patent Arild Tofting Norsk og europeisk patentfullmektig Partner Protector IP Consultants AS

2 2 Hvordan er et patent bygget opp? Tittel Beskrivelse –Generell beskrivelse av oppfinnelsen og sammenligning med kjent teknikk –Beskrivelse av spesifikke utførelser av oppfinnelsen tegninger Patentkrav –Selvstendige –Uselvstendige Sammendrag

3 3 Beskrivelse og patentkrav Patentkrav: –Definerer beskyttelsesomfanget. –Må inneholde minst ett nytt trekk –Kan ikke være nærliggende –Endringer og utdypninger er mulig å gjøre under veis forutsatt at det er støtte i beskrivelsen. Beskrivelsen: –Som en informasjonsbank. –Det er mulig å hente trekk fra beskrivelsen og putte inn i patentkravene. –Hvis det ikke er beskrevet er det ikke mulig å legge til senere (uten å levere inn en ny søknad).

4 4 Eksempel på patentkrav “Kabelstreng omfattende et kjerneelement, et antall rørledninger og/eller kabler beliggende utenfor kjerneelementet, fyllmateriale omkring og mellom rørledningene/kablene og en beskyttende kappe som omgir rørledningene og fyllmaterialet, der fyllmaterialet og rørledningene/kablene er lagt i en spiralform omkring kjerneelementet, karakterisert ved at fyllmaterialet er i form av indre, langstrakte kanalelementer med utad åpnede kanaler beregnet på opptak av rørledningene/kablene, og ytre, langstrakte kanalelementer med innad åpnede kanaler beregnet på opptak og endelig omslutning av rørledningene/kablene.”

5 5 Eksempel på utførelse Kjerneelement Rørledning Indre kanalelement Ytre kanalelement Beskyttende kappe

6 6 Forberedelse av patentsøknad En god forklaring  en god søknad. Nøkkelpunkter for patentsøknaden: –Hva er problemet som skal løses? –Hvordan løser oppfinnelsen problemet? –Hvilke tidligere løsninger finnes? –Hva er de mulige anvendelser av oppfinnelsen? –Kan oppfinnelsen realiseres på forskjellige måter? –Hva er egentlig oppfinnelsen? Forundersøkelse før utarbeidelse?

7 7 Hva skal til for å få patent? Problem-løsning metoden

8 8 Nærmeste kjente løsning Problem som skal løses Finn forskjeller Oppfinnelsen Løser dette problemet? Nei Ja Definer nytt problem Nærliggende? Nei Ja Ikke patent Mulig patent Nærliggende: Ville fagmannen ha kommet frem til løsningen med utgangspunkt i problemet og kjent teknikk. Veldig forenklet fremstilling av problem- løsning metoden.

9 9 Patenter som informasjonskilde Hvilke tidligere løsninger finnes innen området? Hva slags teknologi er dine konkurrenter opptatt av? Er det noen patenter som kan hindre utnyttelse? Regelmessig overvåkning Enkle databasesøk kan raskt gi ganske brukbare resultater. –http://ep.espacenet.com/http://ep.espacenet.com/ –http://patft.uspto.gov/http://patft.uspto.gov/ –https://dbsearch.patentstyret.no/https://dbsearch.patentstyret.no/

10 10 Behandling av søknaden Ved første søknad i Norge: Første uttalelse omtrent 6-7 måneder etter innlevering Gir en indikasjon på patenterbarhet Mulig å endre patentkrav for å omgå kjente løsninger –MEN IKKE LEGGE TIL NOE SOM IKKE STÅR I SØKNADEN! Første innleveringsdato = Prioritetsdato

11 11 Tidslinjen 0 1230 Første søknad (Prioritetsdato) PCT-søknad Nasjonal videreføring 22 Mulig besvarelse Første uttalelse PCT- uttalelse EP US CA JP SG Nesten 140 andre 18 Publisering

12 12 Patentering i utlandet Det er ingenting som heter ”verdenspatent” Innlevering i utlandet innen: –12 måneder etter den første søknaden –Før en hvilken som helst publisering av oppfinnelsen Det internasjonale PCT-systemet: –Opsjon på å innlevere i nesten 140 land –Utsette innlevering til 30 måneder –Fører ikke til patent i seg selv, men gir verdifull gransking og patenterbarhetsvurdering

13 13 PCT-stater (blå)

14 14 Europeisk patent (EPC) 34 medlemsstater (Norge ble medlem 1. Januar 2008) Én enkel søknad Ett behandlingsspråk (GB, FR or DE) En behandlingsmyndighet Etter at patent er meddelt  validering og oversettelse i hvert land (3 – 7 år etter innlevering) Londonavtalen sparer oversettelseskostnader

15 15 Konsekvenser av at Norge ble medlem av EPO Mulig å innlevere søknad til EPO uten å bruke utenlandsk patentfullmektig –Noe kostnadsbesparelser I løpet av 3-4 år vil antallet patenter som gjelder for Norge trolig stige dramatisk –Større fare for inngrep –Behov for å følge bedre med Norske selskaper vil ha større oppmerksomhet mot patentrettigheter


Laste ned ppt "Introduksjon til patent Arild Tofting Norsk og europeisk patentfullmektig Partner Protector IP Consultants AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google