Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medievold Forelesning i Ungdomskunnskap 11.april 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medievold Forelesning i Ungdomskunnskap 11.april 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medievold Forelesning i Ungdomskunnskap 11.april 2004

2 Hva er medievold? Voldelige uttrykk formidlet gjennom medier Voldelige uttrykk formidlet gjennom medier Ulike voldsuttrykk: Eksplisitt vold Eksplisitt vold Latent vold Latent vold Fiksjonsvold Fiksjonsvold Underholdningsvold Underholdningsvold Vold knyttet til aggressiv adferd

3 Perspektiver Effekten av medievold Effekten av medievold Imitasjon Imitasjon Økt aggresjon Økt aggresjon Sammenheng med virkelig voldskriminalitet Sammenheng med virkelig voldskriminalitet De-sensitivering De-sensitivering Kulturens makt Kulturens makt Et aktivt publikum Et aktivt publikum Økonomi og makt i samfunnet Økonomi og makt i samfunnet

4 Effekten av medievold ”Man blir hva man ser” og ”Det som går inn må komme ut” Gir økt aggresjon som brukes til ”noe” Gir økt aggresjon som brukes til ”noe” Gir ideer til voldelige handlinger - imitasjon Gir ideer til voldelige handlinger - imitasjon De-sensitiverer for reell vold De-sensitiverer for reell vold

5 Colombine High school

6

7 Kulturens makt Gir et verdensbilde som er opphav til angst og frustrasjon (Mean World Syndrome) Gir et verdensbilde som er opphav til angst og frustrasjon (Mean World Syndrome) Viser at vold er et sosialt utbredt (og dermed anerkjent) redskap for å løse konflikter Viser at vold er et sosialt utbredt (og dermed anerkjent) redskap for å løse konflikter Populærkultur er ”ukultur” Populærkultur er ”ukultur”

8 Et aktivt publikum Ikke lenger passiv mottaker: Avkodingskompetanse Avkodingskompetanse Sjangerbevissthet Sjangerbevissthet Kontekstbevissthet Kontekstbevissthet Symbolverden Symbolverden Bourdieu: Forskerne definerer ”god smak”

9 Økonomi og maktrelasjoner Medienes eierforhold og økonomi styrer medienes innhold og utbredelse Medienes eierforhold og økonomi styrer medienes innhold og utbredelse Medieindustri søker å tilfredsstille markedets behov (det ”folk vil ha”) Medieindustri søker å tilfredsstille markedets behov (det ”folk vil ha”) Den offisielle politikk i forhold til medievold samsvarer med medieorganisasjonenes Den offisielle politikk i forhold til medievold samsvarer med medieorganisasjonenes Voldsframstillinger gjenspeiler maktforhold i samfunnet Voldsframstillinger gjenspeiler maktforhold i samfunnet

10 Definisjoner Aggressiv adferd Aggressiv adferd Vold Vold Voldelige handlinger Voldelige handlinger Voldelige tanker Voldelige tanker De-sensitivering De-sensitivering Identifikasjon Identifikasjon

11 Definisjon aggresjon En atferd rettet mot et annet levende vesen med en intensjon om å skade En atferd rettet mot et annet levende vesen med en intensjon om å skade ”Aggression is any form of behaviour directed toward the goal of harming or injuring another living being who is motivated to avoid such treatment” ”Aggression is any form of behaviour directed toward the goal of harming or injuring another living being who is motivated to avoid such treatment” (Baron, 1977) (Baron, 1977)

12 Hva er galt med aggresjon? Konstruktiv aggresjon: Konkurranse og driv Konkurranse og driv Vold med positive følger Vold med positive følger Destruktiv aggresjon: Selvdestruktiv adferd Selvdestruktiv adferd Vold med negative følger Vold med negative følger

13 Katharsis Trenger vi utløp for aggresjon? Mørke sider? Få muligheter for å leve ut sadistiske driftsytringer og aggressive impulser i det moderne, rasjonelle samfunnet Få muligheter for å leve ut sadistiske driftsytringer og aggressive impulser i det moderne, rasjonelle samfunnet Ungdom trenger å bearbeide kroppslige og erotiske pubertetskriser, sosial isolering eller identitetskriser – eks. hat, hevn Ungdom trenger å bearbeide kroppslige og erotiske pubertetskriser, sosial isolering eller identitetskriser – eks. hat, hevn Medieuttrykk velges ut fra følelsestilstand Medieuttrykk velges ut fra følelsestilstand

14 Katharsisteorien Vold gjennom medier: Å se på voldelige filmer Å se på voldelige filmer Å spille voldelige spill Å spille voldelige spill Gir utløp for voldelige behov? Skaper aggresjon? Skaper aggressive personer?

15 Jeg skal bare dø først Ulike spill-arenaer: Brettspill – Rolle-, kunnskaps-, strategi-spill Brettspill – Rolle-, kunnskaps-, strategi-spill PC-spill (online/lokalt, flerbruker/en-bruker) PC-spill (online/lokalt, flerbruker/en-bruker) TV-spill (xBox, PlayStation, GameCube osv.) TV-spill (xBox, PlayStation, GameCube osv.) Småspill: Mobiltelefon, Gameboy Småspill: Mobiltelefon, Gameboy

16 Spillsjangre 1.person skytespill: Shoot them up 1.person skytespill: Shoot them up 3.person: rollespill, adventure – fantasy, war 3.person: rollespill, adventure – fantasy, war Sim-strategi (The Sims, SimCity, Age of Empire) Sim-strategi (The Sims, SimCity, Age of Empire) Kjørespill Kjørespill Sport Sport Simulator (tog, fly) Simulator (tog, fly)

17

18

19 Symbolsk Interaksjonisme Hvordan jeg-et utvikler seg i våre relasjoner til andre: Hvordan vi oppfatter at andre oppfatter oss. Vi anlegger andres perspektiv på oss selv Vi anlegger andres perspektiv på oss selv Vurderer i hvilken grad dette er et perspektiv vi kan dele Vurderer i hvilken grad dette er et perspektiv vi kan dele

20 Rollespill / medier Utprøving av ulike perspektiver på seg selv og ens egen verden. Utprøving av ulike perspektiver på seg selv og ens egen verden. Bygger på evne til innlevelse Bygger på evne til innlevelse Oppøving av evne til empati Oppøving av evne til empati

21 Roller i spillet Prøve ut personlige egenskaper og strategier Prøve ut personlige egenskaper og strategier I detalj I detalj I sikre omgivelser I sikre omgivelser Sammen med fortrolige (venner, familie, alene) Sammen med fortrolige (venner, familie, alene) Gir trening ved å gjenta ønskede strategier Gir trening ved å gjenta ønskede strategier

22 Typer av identifikasjon Hans Robert Jauss: Assosiativ identifikasjon – kollektiv oppslukende virksomhet Assosiativ identifikasjon – kollektiv oppslukende virksomhet Admirativ identifikasjon – innlevelse i en helteskikkelse Admirativ identifikasjon – innlevelse i en helteskikkelse Sympatisk identifikasjon – ”som om”, bekreftende Sympatisk identifikasjon – ”som om”, bekreftende Kathartisk identifikasjon – medlidende Kathartisk identifikasjon – medlidende Ironisk identifikasjon – Ironisk identifikasjon –

23 Mitt navn er Bond. James Bond Dette James Bond-spillet – hva slags spill er det? Det er sånn action. – Du kan si at du har hele bildet foran deg – også har du pistolen til James Bond – også ser du liksom alt i øynene hans - også går du rundt og skal utføre alle oppdragene. – Jeg vet ikke om du har sett filmen Golden Eye? – Det spillet er liksom basert fra filmen. Du kan tenke deg alt er akkurat sånn. Dette James Bond-spillet – hva slags spill er det? Det er sånn action. – Du kan si at du har hele bildet foran deg – også har du pistolen til James Bond – også ser du liksom alt i øynene hans - også går du rundt og skal utføre alle oppdragene. – Jeg vet ikke om du har sett filmen Golden Eye? – Det spillet er liksom basert fra filmen. Du kan tenke deg alt er akkurat sånn. Med bilen og... Med bilen og... Ja – med bilen og alt. Du kjører tanks i St.Petersburg og greier. - Det er sinnsykt kult. – Sånn som den plakaten der – bak der - det er fra det spillet. Du ser det er sånn reklame fra det spillet. – Og de har fått lisens og alt – så du er liksom James Bond – så det er skikkelig kult! (ler) Ja – med bilen og alt. Du kjører tanks i St.Petersburg og greier. - Det er sinnsykt kult. – Sånn som den plakaten der – bak der - det er fra det spillet. Du ser det er sånn reklame fra det spillet. – Og de har fått lisens og alt – så du er liksom James Bond – så det er skikkelig kult! (ler) Du er på en måte inni en film? Du er på en måte inni en film? Ja – du er inni filmen. Du kan gjøre mye mer enn du kan i filmen. Du kan gå hvor du vil, gjøre hva du vil og – ja. Ja – du er inni filmen. Du kan gjøre mye mer enn du kan i filmen. Du kan gå hvor du vil, gjøre hva du vil og – ja. Velge handlingen sjøl? Velge handlingen sjøl? Ja. – Hvis du klarer det. Hvis du ikke klarer det, så... De som har sett filmen... – Du veit når de går ut – når han skal ta - helt i starten når han skal løpe og ta bungy(?)-jump... Det må du gjøre – bare da må du gjøre alt før gitteret åpner seg – helt i filmen. Da må du gå igjenom alt og smyge og drepe mange vakter – også må du gå og hoppe utfor bygningen. – Også spille hvert brett – sånn alt er rett etter filmen. Ja. – Hvis du klarer det. Hvis du ikke klarer det, så... De som har sett filmen... – Du veit når de går ut – når han skal ta - helt i starten når han skal løpe og ta bungy(?)-jump... Det må du gjøre – bare da må du gjøre alt før gitteret åpner seg – helt i filmen. Da må du gå igjenom alt og smyge og drepe mange vakter – også må du gå og hoppe utfor bygningen. – Også spille hvert brett – sånn alt er rett etter filmen. Så det er verkligen en test innan... Så det er verkligen en test innan... Ja – det er det. - Også er det veldig vanskelig. Ja – det er det. - Også er det veldig vanskelig.

24 Aggresjon Aggresjon: betyr angrep Fysisk aggresjon Verbal aggresjon Stille aggresjon Individuell aggresjon - Selvhevdelse, konkurranse, prestasjon osv.

25 Perspektiver på aggresjon Psykoanalytisk perspektiv – uttrykk for indre drifter, konflikter Psykoanalytisk perspektiv – uttrykk for indre drifter, konflikter Humanistisk perspektiv – truede behov, instinkter Humanistisk perspektiv – truede behov, instinkter Biologisk perspektiv – kjemisk ”trip” Biologisk perspektiv – kjemisk ”trip” Sosiale/ kognitive perspektiver – reaksjon på urettferdighet, basert på erfaringer, utløp gjennom konkurranse eller vold Sosiale/ kognitive perspektiver – reaksjon på urettferdighet, basert på erfaringer, utløp gjennom konkurranse eller vold

26 1.Instikt/Drift Aggresjon hos dyr: Aggresjon hos dyr: Aggresjon hos rovdyr Aggresjon hos rovdyr laterale hypothalamus - rovdyratferd laterale hypothalamus - rovdyratferd mediale hypothalamus - sinneatferd mediale hypothalamus - sinneatferd Aggresjon mellom hanndyr Aggresjon mellom hanndyr spesifikk atferd - mindre dødelig spesifikk atferd - mindre dødelig

27 1. Instinkt/Drift Sex-relatert aggresjon Sex-relatert aggresjon aggresjon som er utløst av seksuelle stimuli aggresjon som er utløst av seksuelle stimuli Aggresjon hos mødre Aggresjon hos mødre Aggresjon utløst av fare Aggresjon utløst av fare når det ikke er mulig å fly når det ikke er mulig å fly Irritabel aggresjon Irritabel aggresjon utløst av aversive stimuli utløst av aversive stimuli

28 2. KULTUR Aggresjonsnivået varierer over ulike kulturer Aggresjonsnivået varierer over ulike kulturer 3. INDIVIDUELLE FORSKJELLER Personlighetstrekk Personlighetstrekk Fysiologiske faktorer Fysiologiske faktorer

29 4. Miljø og indre psykologiske prosesser Aggresjon Aggresjon Smerte Smerte Hete Hete Arousal Arousal De-individuering De-individuering

30

31 Frustrasjons- aggresjonshypotesen

32 Hvordan redusere aggresjon? Katarsis Katarsis Straffe aggresjon Straffe aggresjon Inkompatible responser Inkompatible responser Sosiale restriksjoner Sosiale restriksjoner Kognitive strategier Kognitive strategier

33 ESRB Content Descriptors Alcohol Reference - Reference to and/or images of alcoholic beverages Alcohol Reference - Reference to and/or images of alcoholic beverages Animated Blood - Discolored and/or unrealistic depictions of blood Animated Blood - Discolored and/or unrealistic depictions of blood Blood - Depictions of blood Blood - Depictions of blood Blood and Gore - Depictions of blood or the mutilation of body parts Blood and Gore - Depictions of blood or the mutilation of body parts Cartoon Violence - Violent actions involving cartoon-like situations and characters. May include violence where a character is unharmed after the action has been inflicted Cartoon Violence - Violent actions involving cartoon-like situations and characters. May include violence where a character is unharmed after the action has been inflicted Comic Mischief - Depictions or dialogue involving slapstick or suggestive humor Comic Mischief - Depictions or dialogue involving slapstick or suggestive humor Crude Humor - Depictions or dialogue involving vulgar antics, including “bathroom” humor Crude Humor - Depictions or dialogue involving vulgar antics, including “bathroom” humor Drug Reference - Reference to and/or images of illegal drugs Drug Reference - Reference to and/or images of illegal drugs Edutainment - Content of product provides user with specific skills development or reinforcement learning within an entertainment setting. Skill development is an integral part of product Edutainment - Content of product provides user with specific skills development or reinforcement learning within an entertainment setting. Skill development is an integral part of product Fantasy Violence - Violent actions of a fantasy nature, involving human or non- human characters in situations easily distinguishable from real life Fantasy Violence - Violent actions of a fantasy nature, involving human or non- human characters in situations easily distinguishable from real life Informational - Overall content of product contains data, facts, resource information, reference materials or instructional text Informational - Overall content of product contains data, facts, resource information, reference materials or instructional text Intense Violence - Graphic and realistic- looking depictions of physical conflict. May involve extreme and/or realistic blood, gore, weapons, and depictions of human injury and death Intense Violence - Graphic and realistic- looking depictions of physical conflict. May involve extreme and/or realistic blood, gore, weapons, and depictions of human injury and death Language - Mild to moderate use of profanity Language - Mild to moderate use of profanity Lyrics - Mild references to profanity, sexuality, violence, alcohol, or drug use in music Lyrics - Mild references to profanity, sexuality, violence, alcohol, or drug use in music

34 Mature Humor - Depictions or dialogue involving "adult" humor, including sexual references Mature Humor - Depictions or dialogue involving "adult" humor, including sexual references Mild Violence - Mild scenes depicting characters in unsafe and/or violent situations Mild Violence - Mild scenes depicting characters in unsafe and/or violent situations Nudity - Graphic or prolonged depictions of nudity Nudity - Graphic or prolonged depictions of nudity Partial Nudity - Brief and/or mild depictions of nudity Partial Nudity - Brief and/or mild depictions of nudity Real Gambling - Player can gamble, including betting or wagering real cash or currency Real Gambling - Player can gamble, including betting or wagering real cash or currency Sexual Themes - Mild to moderate sexual references and/or depictions. May include partial nudity Sexual Themes - Mild to moderate sexual references and/or depictions. May include partial nudity Sexual Violence - Depictions of rape or other sexual acts Sexual Violence - Depictions of rape or other sexual acts Simulated Gambling - Player can gamble without betting or wagering real cash or currency Simulated Gambling - Player can gamble without betting or wagering real cash or currency Some Adult Assistance May Be Needed - Intended for very young ages Some Adult Assistance May Be Needed - Intended for very young ages Strong Language - Explicit and/or frequent use of profanity Strong Language - Explicit and/or frequent use of profanity Strong Lyrics - Explicit and/or frequent references to profanity, sex, violence, alcohol, or drug use in music Strong Lyrics - Explicit and/or frequent references to profanity, sex, violence, alcohol, or drug use in music Strong Sexual Content - Graphic references to and/or depictions of sexual behavior, possibly including nudity Strong Sexual Content - Graphic references to and/or depictions of sexual behavior, possibly including nudity Suggestive Themes - Mild provocative references or materials Suggestive Themes - Mild provocative references or materials Tobacco Reference - Reference to and/or images of tobacco products Tobacco Reference - Reference to and/or images of tobacco products Use of Drugs - The consumption or use of illegal drugs Use of Drugs - The consumption or use of illegal drugs Use of Alcohol - The consumption of alcoholic beverages Use of Alcohol - The consumption of alcoholic beverages Use of Tobacco - The consumption of tobacco products Use of Tobacco - The consumption of tobacco products Violence - Scenes involving aggressive conflict Violence - Scenes involving aggressive conflict

35 ESRB Rating Symbols 1 EARLY CHILDHOOD Titles rated EC - Early Childhood have content that may be suitable for ages 3 and older. Contains no material that parents would find inappropriate. EARLY CHILDHOOD Titles rated EC - Early Childhood have content that may be suitable for ages 3 and older. Contains no material that parents would find inappropriate. EVERYONE Titles rated E (Everyone) have content that may be suitable for ages 6 and older. Titles in this category may contain minimal cartoon, fantasy or mild violence and/or infrequent use of mild language. EVERYONE Titles rated E (Everyone) have content that may be suitable for ages 6 and older. Titles in this category may contain minimal cartoon, fantasy or mild violence and/or infrequent use of mild language.

36 ESRB Rating Symbols 2 EVERYONE 10+ Titles rated E10+ (Everyone 10 and older) have content that may be suitable for ages 10 and older. Titles in this category may contain more cartoon, fantasy or mild violence, mild language, and/or minimal suggestive themes. EVERYONE 10+ Titles rated E10+ (Everyone 10 and older) have content that may be suitable for ages 10 and older. Titles in this category may contain more cartoon, fantasy or mild violence, mild language, and/or minimal suggestive themes. TEEN Titles rated T (Teen) have content that may be suitable for ages 13 and older. Titles in this category may contain violence, suggestive themes, crude humor, minimal blood and/or infrequent use of strong language. TEEN Titles rated T (Teen) have content that may be suitable for ages 13 and older. Titles in this category may contain violence, suggestive themes, crude humor, minimal blood and/or infrequent use of strong language.

37 ESRB Rating Symbols 3 MATURE Titles rated M (Mature) have content that may be suitable for persons ages 17 and older. Titles in this category may contain mature sexual themes, more intense violence and/or strong language. MATURE Titles rated M (Mature) have content that may be suitable for persons ages 17 and older. Titles in this category may contain mature sexual themes, more intense violence and/or strong language. ADULTS ONLY Titles rated AO (Adults Only) have content suitable only for adults. Titles in this category may include graphic depictions of sex and/or violence. Adults Only products are not intended for persons under the age of 18. ADULTS ONLY Titles rated AO (Adults Only) have content suitable only for adults. Titles in this category may include graphic depictions of sex and/or violence. Adults Only products are not intended for persons under the age of 18.

38 http://www.manual.nu/ http://www.manual.nu/ http://www.manual.nu/ Eksempler: http://media.xbox.ign.com/media/639/639071/im g_1931321.html http://media.xbox.ign.com/media/639/639071/im g_1931321.html http://media.xbox.ign.com/media/639/639071/im g_1931321.html http://media.xbox.ign.com/media/639/639071/im g_1931321.html http://www.gamershell.com/news_BPostal2Shar eThePainBMPD.shtml http://www.gamershell.com/news_BPostal2Shar eThePainBMPD.shtml http://www.gamershell.com/news_BPostal2Shar eThePainBMPD.shtml http://www.gamershell.com/news_BPostal2Shar eThePainBMPD.shtml http://www.gamer.no/art.php?artikkelid=5974 http://www.gamer.no/art.php?artikkelid=5974 http://www.gamer.no/art.php?artikkelid=5974 http://www.gopostal.com/store/postal2stp.php http://www.gopostal.com/store/postal2stp.php http://www.gopostal.com/store/postal2stp.php


Laste ned ppt "Medievold Forelesning i Ungdomskunnskap 11.april 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google