Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 12 Samlingar. 12.1 Samlingar og datastrukturar Ei samling (collection) blir brukt til å oppbevare og handtere andre objekt ArrayList – klassen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 12 Samlingar. 12.1 Samlingar og datastrukturar Ei samling (collection) blir brukt til å oppbevare og handtere andre objekt ArrayList – klassen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 12 Samlingar

2 12.1 Samlingar og datastrukturar Ei samling (collection) blir brukt til å oppbevare og handtere andre objekt ArrayList – klassen Ein collection kan vere homogen (kun lagre objekt av same type) eller heterogen (lagre objekt av ulike typer) ArrayList er heterogen, sidan vi kan lagre Object – referanser Deling av interface (definisjon) og implementasjon

3 12.2 Dynamisk representasjon Eit array er statisk i størrelse Kan vere ineffektivt dersom vi ikkje veit behovet når vi lagar arrayet Må lage eit nytt og større array og kopiere innholdet over i det nye arrayet Ei lenka liste er dynamisk i størrelse Kvart element i lista har ein peikar til neste element Det siste elementet har ein nullpeikar til neste MagazineRack – eksemplet Ei dobbeltlenka liste har peikarar både til forrige og neste element

4 12.3 Lineære datastrukturar Kø (queue) Ein kø er ei liste der element blir lagt inn bak og tatt ut foran (FIFO) Stack Ein stack er ei liste der element blir lagt inn og tatt ut i same “ende” (LIFO) Stack finst i java – biblioteket, kø må vi implementere sjølve Vurder kva som passar til det problemet du skal løyse

5 12.4 Ikkje – lineære datastrukturar Tre Eit tre består av ein rot – node og fleire nivå med interne noder som utgjer eit hierarki Alle noder utanom rota har ein foreldrenode Alle noder kan ha eit eller fleire “barn” I eit binærtre har nodane maks to barn Noder uten barn blir kalla bladnoder

6 Ikkje – lineære datastrukturar Grafar Har ikkje noko eintydig startpunkt tilsvarande treet sin rot – node Er ei samling av nodar og forbindelsar mellom nodane, kantar Nyttig struktur til å modellere ulike nettverk Kantane kan vere retta eller uretta Tre og grafar blir oftast implementert ved hjelp av lenker, men array kan også brukast

7 12.5 Java collections Definerer ulike collection – klasser som er implementert på ulike måtar for å passe til ulike behov Interface definerer operasjonar List Set SortedSet Map SortedMap Generelle typer Vi kan bestemme type ved instansiering LinkedList myStringList = new LinkedList ;


Laste ned ppt "Kapittel 12 Samlingar. 12.1 Samlingar og datastrukturar Ei samling (collection) blir brukt til å oppbevare og handtere andre objekt ArrayList – klassen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google