Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teaterteori og treningsformer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teaterteori og treningsformer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Teaterteori og treningsformer
Teaterfornyerne i det 20.århundret(1900-tallet) og fram til idag

2 Hvem var teaterfornyerne?
Stanislavskij Artaud Brecht Grotowskij Barba Boal Brook Dario Fo Representanter for nyere former

3 Konstantin Stanislavskij (Russland) 1863–1938
Begynte med å utvikle trening av skuespillere etter en metode Dannet skuespillerutdanning. Prinsipp: Fysiske handlingers metode Troverdighet i spillet Dannet eget teater i Moskva Brukte nyskrevne tekster av Tsjekov

4 Lee Strasberg (USA) Utviklet egen tolkning av Stanislavskij´s metode for trening av filmskuespillere ”Actor´s Studio”, 1950-årene til idag Sansetrening og gester for å raskt kunne gjenkalle egne emosjonelle minner på filmtagning Film og teater ulike medier, ulike behov for skuespillertrening og uttrykk

5 Antonin Artaud (Frankrike)
Videreførte i sine bøker og teorier ideer fra Stanislavskij om troverdighet og ærlighet for skuespilleren Så Balinesisk teater/dans og andre asiatiske teaterformer i Asia

6 Artaud forts. Kalte sitt teater ”Grusomhetens teater”. Teater skal ikke være vakkert men så grusomt som livet er, med hat, krig, skam, sorg osv. Teaterforestillingen skal føre til skuespillerens og publikums erkjennelse av livet Skuespilleren måtte framstille det ærligste i seg selv i sitt uttrykk, for at publikum - ved å se skuespilleren - skulle oppnå erkjennelse

7 Berthold Brecht (Tyskland)
Skrev sine egne teatermanus Dannet egen teatergruppe (Berlinerensemblet) Innførte episk dramaturgi, hvor fortellerrollen tar kontakt med publikum Ønsket å bevisstgjøre publikum gjennom brudd i framstillingen (Fremmedgjøring/”Verfremdung”) pauser med spørsmål og kommentarer som skulle få publikum til å tenke over det de så i forestillingen

8 Brecht forts. Kalles politisk teater, opptatt av sosial ulikhet og urettferdighet Like opptatt av form som av innhold Inspirert av både Stanislavskij, Artaud, asiatisk teater og Chaplin Brukte og blandet vaudeville, komedie, akrobatikk, og realisme

9 Jerzy Grotowskij (Polen)
Dannet sitt teater i Opole, Polen Lærte av Stanislavskij og fysiske handlingers metode. Deretter endret han syn på replikktekstens betydning i teater skuepillerens tolkning av tema skulle være av fysisk kroppslig art like mye som eller mer enn kognitiv og verbal

10 Grotowski forts. la mer vekt på bevegelse og fysisk spill enn Stanislavskij, og dannet ny skuespillertrening la vekt på forholdet mellom skuespilleren og rommet, som formidler av teaterforestillingens innhold

11 Grotowskij forts Også inspirert av Artaud Og av Brecht
Ville at skuespilleren skulle bidra til menneskers erkjennelse av livet Og av Brecht Ville at publikum skulle involveres i spillet. Løste dette bl.a. ved å plassere publikum på ulike vis i scenografien, mellom skuespillerne

12 Eugenio Barba (Italia, Danmark)
lærte av Grotowskij i Polen inspirert av Stanislavskij, Artaud, Brecht Inspirert av østens teaterformer, asiatisk skuespillertrening og spillestiler i andre deler av verden Dannet eget teater i Oslo, flyttet gruppen til Holstebro, Danmark

13 Barba forts Vekt på fysiske treningsmetoder som hos Grotowski
videreutviklet fysiske treningsformer med skuespillerne sine Utviklet komposisjon av skuespiller/scenografiske objekter/ bevegelse i rom

14 Barba forts Bruker bl.a. simultan dramaturgi Konseptet ”Barter” ISTA
teaterfolk og folkekunstnere i ulike deler av verden møtes og viser hverandre sine arbeider. Hvis de fra fattige land ikke kan betale for forestillingen er utvekslingen (”byttet”/Barter) regnet som betalingsmiddel ISTA International school for Theatre Anthropology

15 Augusto Boal (Brasil) Politisk teater i Brasil Inspirert av Brecht
Vil ha aktivt, ikke passivt, publikum Vil ha bevissthet og samfunnsendring Teatret skal være ”øvelse på virkeligheten” Dannet ”Teatro Arena”/Arenateatret De undertryktes teater Billedteater, Forumteater, Usynlig teater

16 Boal forts Måtte flykte til Europa
Lite politisk undertrykkelse i Europa Ny definisjon, psykologisk, mellommenneskelig, samfunnsmessig undertrykkelse Politisk endring i Brasil Boal ble valgt lokalpolitiker med teatergruppen sin som ”sekretærer”/politiske ”konsulenter”, en periode

17 Peter Brook (England, Frankrike)
Brook er inspirert av Stanislavskij, Brecht, Artaud, Barba m.fl, og ikke-vestlig teater Vil lage teater som kommuniserer på tvers av kulturer Opprettet Internasjonalt senter for teaterforskning i Paris Renset scenerommet for unødige virkemidler – The Empty Space

18 Brook forts Har satt opp Shakespeare´s ”Stormen”, og det indiske eposet (Mahabharata) mm Bruker skuespillere fra Royal Shakespeare Company og fra andre kulturer Skrevet mange bøker basert på sine erfaringer

19 Dario Fo (Italia) Politisk komedie, farser
Viderefører og utvikler folkelige teaterformer Opptatt av det improvisasjon og det gestiske språket i teatret Kona Franca Rama kommer fra italiensk gjøglerslekt, som stammer fra commedia dell´arte-tradisjonen Fo og Rama er hovedskuespillerne i teatret

20 Dario Fo forts Skriver manus tekster (50+)
Noen fullstendige tekster ikke og noen mer som scenario - utgangspunkt for skuespillerens bearbeiding Fikk Nobels pris i litteratur i 1997 Bruker former som komedie, gjøgling, satire, burlesk humor, klovneri og pantomime

21 Representanter for nyere teaterformer
Wilson Performance Art andre

22 Teaterfornyerne oppsummering
Stanislavskij utviklet og endret sin teori og praksis gjennom hele sitt yrkesliv, og de andre fornyerne oppfatter han som sin inspirator selv om de skapte et annet teateruttrykk selv Stanislavskij er representant for psykologisk realisme Derfor er ikke alle punktene nedenfor relevant for hans bidrag til fornying av teatret

23 . Stanislavskij brukte Tsjekhovs på den tiden nyskrevne stykker som de kunne tilpasse til ny spillestil Grotowski m.fl tok avstand fra vekt på tolking av teksten og det talte ord (replikk) som bærer av stykkets konsept Tekst og replikk ble i eksperimentelt teater sidestilt med andre uttrykksformer i teater Lyd, bevegelse, lys, rom, publikumsplassering mm

24 fornyere tok avstand fra
Sjangre Spillestil og skuespillertrening Manus Drift av teatrene

25 sjangre Psykologisk realisme
Med forbehold . ”oppskriftsdramatikk” – regler for hvordan man gjør en oppsetning

26 Spillestil og skuespillertrening
Stjernestatus på få skuespillere, småroller fikk ingen oppmerksomhet Affekterte og melodramatiske skuespillerprestasjoner Ingen systematikk i skuespillertrening, overlatt til dagsform og klisjéer

27 Manus Litterære manus Vekt på tolkning og fremføring av teksten og det talte ord (replikk) som bærer av stykkets konsept

28 Drift av teatrene Privat eller statlig eierskap
Teatersjefens og regissørens teater contra skuespillerens teater

29 Hva ble fornyet?

30 Nye begreper ”den oppbrutte enhetens dramaturgi” ble innført
Men ikke én dramaturgi eller entydige kjennetegn (Gladsøe mfl 2005:120)

31 . Reteatralisering Fra tekst (manus) til mer formmessige aspekter og den teatrale montasjen av disse Virkemidler som rom, lys, bilde, bevegelse, gester, rytme, lyd, musikk og stemme Utgjør teaterets materielle substans

32 Spillestil og skuespillertrening
Stanislavskij var fornyer på skuespillertrening I utgangspunktet innenfor realismesjangeren, men Meyerhold og Grotowski var elever hos Stanislavskij – og de utarbeidet reteatrale eksperimenter

33 Spillestil og skuespillertrening forts
Alle roller skulle få regi og få betydning Størst mulig ”ekthet” på scenen ble et mål i realistisk spillestil (Stanislavskij) Idealet om størst mulig ”ekthet” på scenen ment i utvidet forstand i andre teaterformer/stiler Systematikk i skuespillertrening med vekt på kroppsspråk og stemme

34 Ulike former for metoder og treningsformer
”Grusomhetens teater” (Artaud) ”Hellig, rituelt teater (Grotowskij) Gruppeteatre i USA og Europa Utfordret tabu-grenser med for eksempel nakenhet Brukt som møte med noe ”ekte”

35 Manus Skrevne (kjente og ukjente) drama brukt som utgangspunkt for eksperimentering Skrevne drama har ikke opphøyd status som premiss for forestillingens form og innhold Også andre typer tekster og deler av tekster brukt som utgangspunkt Skreven tekst kan være likestilt eller underordnet andre deler av teatrets formspråk

36 Drift av teatrene Gruppeteatre Såkalt ”Skuespillerens teater”
Med ”flat (ikke hierarkisk) struktur” Såkalt ”Skuespillerens teater” Mer kontroll og innflytelse fra skuespilleren Selvstyrt utarbeidelse av materiale Men for eksempel Brecht, Grotowski og Barba hadde/har regi-og montasjekontroll Oppsøkende teater I skoler, fabrikker oa For eksempel Boal´s teaterkonsept, og Barba og Brook´s internasjonalisering


Laste ned ppt "Teaterteori og treningsformer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google