Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kombinatorikk og sannsynlighet Matematikk/literacy LUB uke 36 Elise Klaveness Høgskolen i Vestfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kombinatorikk og sannsynlighet Matematikk/literacy LUB uke 36 Elise Klaveness Høgskolen i Vestfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kombinatorikk og sannsynlighet Matematikk/literacy LUB uke 36 Elise Klaveness Høgskolen i Vestfold

2 2 Innledning  Vi spiller hesteveddeløp (oppgave 1)  Oppgave 2: Hvis alle i klassen og Elise skal håndhilse på hverandre en gang, hvor mange håndtrykk blir det totalt?

3 3 Kombinatorikk  Undersøker antall mulige kombinasjoner  På hvor mange måter?  Legger grunnlaget for å regne sannsynlighet

4 4 Oppgave 3  Du har fem ruter  På hvor mange måter kan du fargelegge - ingen ruter? - en rute? - to ruter? - tre ruter? - fire ruter? - fem ruter?  Nummerer kombinasjonene  Utforsk med excel hvilken kombinasjon som forekommer oftest (bruk tilfeldighetsgeneratoren på de nummererte kombinasjonene)  Hva er sannsynligheten for at generatoren velger en kombinasjon med ingen ruter? en rute? med to ruter? med tre ruter? med fire ruter? med fem ruter?

5 5 Multiplikasjonsprinsippet (oppgave 4) Vi skal på tur. Fra Runar til Goksjø er det 3 forskjellige veier. Fra Goksjø til Kodal er det 4 forskjellige veier. Hvor mange forskjellige veier er det totalt? Hvordan kan vi skrive dette?

6 6 Multiplikasjonsprinsippet

7 7 Oppgave 5  Vi arbeider med oppgaven: Hvor mange måter?

8 8 Sannsynlighet Sannsynligheten for en kombinasjon

9 9 Noen skrivemåter Antall ulike delmengder med k elementer av totalt n elementer

10 10 Trekning  Har rekkefølgen på det som er trukket noe å si?  Legger vi det vi har trukket tilbake eller ikke?

11 11 Litteratur  Breiteig, T. & Venheim, R. (2005) Matematikk for lærere 1. 4 utg. Oslo, Universitetsforl.  Høines, M. J. (1997) Begynneropplæringen. Fagdidaktikk for barnetrinnets matematikkundervisning. 2 utg. Landås, Caspar Forlag.  Kunnskapsdepartementet & Utdanningsdirektoratet (2006) Læreplanverket for Kunnskapsløftet.Oslo, Utdanningsdirektoratet.  Rockstr öm, B. (2000) Skriftlig huvudräkning : metodbok. Stockholm, Bonnier Utbildning.  Skott, J., Jess, K. & Hansen, H. C. (2008) Delta: Fagdidaktik. Frederiksberg, Forlaget Samfundslitteratur. (Matematik for lærerstuderende)  Solem, I. H. & Reikerås, E. K. L. (2004) Det matematiske barnet. Landås, Caspar forlag.  Lampert  Botten: Meningsfylt matematikk  Filmene ligger på nettet: http://www.skoleipraksis.no/matematikk1-4/pages/filmoversikten.html


Laste ned ppt "1 Kombinatorikk og sannsynlighet Matematikk/literacy LUB uke 36 Elise Klaveness Høgskolen i Vestfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google