Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dramafaglig prosjektarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dramafaglig prosjektarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dramafaglig prosjektarbeid
Planlegge, lede, dokumentere Fride Lindstøl

2 Noen viktige spørsmål Hvordan dokumentere praksis (estetisk)
Hvordan kan teori løfte praksis og omvendt? Hva er praktisk? Hva er estetisk? Hvordan bruke praktisk arbeid til eksamen/i mappe? Fride Lindstøl

3 Hva skal dere lære? Planlegge? Arbeidsformer Rammeplan/årsplan
Drampedagogikk/teater//lek Tilpasse Dokumentere/begrunne/legitimere –dele med andre Analysere prosesser og videreutvikle Eksempler fra prosjekter i fjor Fride Lindstøl

4 Hvor starter jeg? Interesse/energi Spisse/velge/fokus
Vår tid – media/pedagogiske strømninger Gjennomførbarhet Eksempler/forbilder motivasjon F.Eks Kathe Nicaragua – non-erbal forestilling/ opptatt av 0-3 Eller Shafag Opptatt av teater for barn og dramaped og sin egen lederrolle/pedagog Velge fokus Lek-læring Lese og skrive? Ute eller inne? Barnehagen som kulturarena – demokratisk prosjekt – fremmedkulturelle 0-3 åringen Samma det bare tia….eks Anette Fride Lindstøl

5 Forforståelse Dramafaglig Ped/norsk++
Barns utvikling/interesse/barnekultur Lek Ledererfaring Observasjon Pedagogisk grunnsyn, syn på barn, syn på læring Kunstsyn/teatersyn Barn – eks Inger Cecilie – det redde barnet, snakke til, Reggio Sosiokukulturelt - kollektivt Fride Lindstøl

6 Eks. Forforståelse/bakgrunn
Min forforståelse Jeg har jobbet mye med barn og har 3 barn selv og har derfor hatt god anledning til å observere og kommunisere med barn. Jeg har vært deltagende i barns rollelek Dramafaglig bakgrunn fra 1. og 4. semester ved høyskolen. Alltid vært litt ”gal” og leken/dramatisk  Barnas forforståelse Disse barna er muligens ikke vant med den samme påvirkningen fra ulike media og at voksne kler seg ut og leker. Kan de identifisere seg med figurene vi har skapt? Fride Lindstøl

7 Stille sentrale spørsmål
Problemstilling Nøkkelspørsmål – hvordan kan jeg vite om jeg lykkes/hvorfor Hvilke er viktige og hvilke har blitt stilt før Erfaringsdeling – mapper Lek og læring Rollelek Observer – Se på – finne Finner ikke Før og etter Fride Lindstøl

8 Hvordan lage en nonverbal forestilling for barn i Nicaragua?
Eks. Problemstilling Hvordan lage en nonverbal forestilling for barn i Nicaragua? Noen sentrale spørsmål: Hva vil vi med forestillingen? Hva er det Nicaraguanske samfunnet opptatt av? Hva er gjort før? Var det vellykket? Hva må vi helt klart unngå? (kultur og religion) Hva slags forforståelse har barna? Fride Lindstøl

9 o Hvordan kan et temabasert dramaforløp
Eks Problemstilling. o      Hvordan kan et temabasert dramaforløp inspirere og invitere til en bredere forståelse av et bestemt tema? o     Hvorfor er dette inspirerende? Ikke inspirerende? o      Hvordan dokumentere om barna har tilegnet seg ønsket kunnskap? Fride Lindstøl

10 Sentrale begreper Dramafaglig nivå Definisjoner Litteratur – faglærer
Forklaring Eksempler – konkretisering barnehagen Fride Lindstøl

11 Hva er teori Forklarer begreper, arbeidsformer forskning
Reflekterer over dramafaglig praksis Reflekterer over lek – drama – teater Teori + praksis/eksempler = analyse Hvert avsnitt Fride Lindstøl

12 Praktisk estetisk Gjøre, skape Drama – lek – teater
Planlegge – lede – dokumentere Hvorfor Medvirkning I forhold til problemstilling Måle/finne ut om du lykkes? Tid Empiri - dokumentasjon Eks etterarbeid - - leker barn etter teater – teater og barns lek Fride Lindstøl

13 Forestillingen fortsetter
Hvorfor? Vi ble anbefalt å lage en nonverbal forestilling for å ha med å vise i Nicaragua  for å ha noe konkret og p.g.a. språkproblemer. For å gi barn og voksne en estetisk opplevelse. For å ha noe å bygge videre på i det dramapedagogiske arbeidet i barnehagen. Fride Lindstøl

14 estetisk Kunstfaget drama Uttrykksformer
Dramatiske virkemidler. Symbol, kontrast, spenning, ritualer, lys, lyd Dramaturgiske valg: Tolkning, fokus, stil Forme enn ide – bevissthet rundt valg Før og etterbevissthet Barns konvensjoner f.Eks eventyrfortelling. Lite bevisst. Lek – teater - bevissthet Fride Lindstøl

15 dokumentasjon Film Intervju/samtale Observasjon (deltagende -
ikke deltagende) Transkribere Foto Barns egne tekster/fortellinger Forestilling – bruke medstudenter Gyldighet Sannhet troverdig Fride Lindstøl

16 Dokumentasjon /metode
Logg hver dag Film av publikum og skuespillere under forestilling Bilder (før, under og etter)  hva med pedagogisk dokumentasjon? Er dette vanlig i Nicaragua? Praksisfortellinger (for eget bruk) Intervju/samtale med personalet. Fride Lindstøl

17 sirkel Spiral Gjentagelse Legge ut notater/skisser Veiledning
Samtale – hva/hvorfor LYKKES? Spille forestillingen flere ganger Dramaforløp fere ganger LYKK Fride Lindstøl


Laste ned ppt "Dramafaglig prosjektarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google