Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap 8. Syrer og baser l Definisjon av syrer og baser l Sterke og svake syrer og baser l Syre –base par l Flerprotiske syrer, amfolytter l Vannets autoprotolyse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap 8. Syrer og baser l Definisjon av syrer og baser l Sterke og svake syrer og baser l Syre –base par l Flerprotiske syrer, amfolytter l Vannets autoprotolyse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap 8. Syrer og baser l Definisjon av syrer og baser l Sterke og svake syrer og baser l Syre –base par l Flerprotiske syrer, amfolytter l Vannets autoprotolyse l Definisjon av pH l Beregning av pH i sterke og svake syrer og baser l Titrering og pH-måling l Bufferløsninger

2

3 Definisjon av syrer og baser l En syre er et stoff som kan spalte av protoner (H + ) HB + H 2 O  H 3 O + + B - l En base er et stoff som kan ta opp protoner (H + ) B - + H 2 O  HB + OH - H+H+ H+H+

4 Sterke og svake syrer og baser l Sterke syrer er 100% protolysert i vann. l Eksempler: Saltsyre, salpetersyre, svovelsyre, perklorsyre, hydrogenbromid, hydrogenjodid l Svake syrer er delvis protolysert i vann l Eksempler: Eddiksyre, blåsyre, karbonsyre, underklorsyrling, Likevektskonstanten, K a blir: –Det samme gjelder sterk og svak base.

5 Enprotiske og flerprotiske syrer l Enprotiske syrer har ett proton som kan spaltes av, flerprotiske syrer har flere avspaltbare protoner

6 Vannets autoprotolyse l Med vannets autoprotolyse mener vi at noen vannmolekyler er spaltet i H 3 O + og OH -. Likevektskonstanten kaller vi vannets ioneprodukt. Denne konstanten gjelder i alle vannløsninger av syrer, baser eller salter l K w =1,0 * 10 -14

7 pH l pH er definert slik: pH = -lg [H 3 O + ] l En løsning er nøytral når pH er 7,0, sur når pH 7,0 l En blanding av en sterk syre og en sterk base blir basisk dersom antallet mol OH - er i overvekt, og sur når antallet mol H 3 O + er i overvekt

8 Salter og oksider i vann l Blir løsningen nøytral, sur eller basisk? l En saltløsning er nøytral dersom begge ionene er nøytrale. Løsningen er sur når det ene ionet er nøytralt, mens det andre er en svak syre i reaksjon med vann. Løsningen er basisk når ett ion er nøytralt og det andre reagerer som en svak base med vann.

9 pH beregninger l Hvordan beregne pH i en svak syre eller base? l pH-verdien i svake syrer eller svake baser finner vi ved å ta utgangspunkt i protolyselikevekten og syre eller basekonstanten l Se oppgaver!

10 Titrering l Er en metode til å bestemme mengden av syre eller base i en ukjent løsning.

11 Buffere l En bufferløsninger er en løsning som har den egenskapen at pH-verdien endrer seg svært lite selv om løsningen blir tilsatt sterk syre eller base. l Bufferlikningen: l Bruker vi til å regne ut pH-verdien i en bufferløsning.


Laste ned ppt "Kap 8. Syrer og baser l Definisjon av syrer og baser l Sterke og svake syrer og baser l Syre –base par l Flerprotiske syrer, amfolytter l Vannets autoprotolyse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google