Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEDELSE Tema for uke 44 Pedagogikk A2A Rakel K.R.Næss.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEDELSE Tema for uke 44 Pedagogikk A2A Rakel K.R.Næss."— Utskrift av presentasjonen:

1 LEDELSE Tema for uke 44 Pedagogikk A2A Rakel K.R.Næss

2 LEDERROLLEN (Hopkins 1993: I Imsen 03:401) DEN GODE LÆRER ER:  Utviklingsorientert  Læringsorientert  Elevorientert  Reflektert over praksis

3 TILPASSET OPPLÆRING  Fra integrering til inkludering  Individ - systemnivå  Hvordan jobber organisasjonen skole? Kunnskapsdeling? Kunnskapsdeling? Gjøre hverandre gode? Gjøre hverandre gode? Motivasjon? Motivasjon? Fokus på ledelse? Fokus på ledelse?

4 LEDREROLLEN OG STATUS  Læreren iscenesetter seg selv i møte med elever, kolleger, foreldre ( Keith Johnstone: mye brukt innenfor drama) Pedagogen skal være både formidler, tilrettelegger og veileder  Når forsvaret er nede kommer det ubeviste fram (stress)  ”å være redd seg selv vises tydelig gjennom kroppsspråk  Viktig å vite egne + og –  Hvit hva du vil på jobben, hvor vil du bruke energi?

5 LÆREREN SOM LEDER  Skal organisere læringsmiljøet  Skal ivareta både de ”usynlige” og de synlige elevene  Få elevene til å føle trygghet ” Undervisningen må tilpasses ikke bare fag og stoff, men også alderstrinn og utviklingsnivå, den enkelte elev og den sammensatte klasse.” (L97, s. 29)

6 LÆREREN SOM LEDER Fagkompetanse ( F ) + Relasjonskompetanse ( R ) = overlevelseskompetanse (Paul Moxnes. Foredrag Bakkenteigen. Gjengitt i gjengangeren 28. September 2005)

7 KLASSEMILJØET (Erling Roland)  Det er viktig at læreren tør å markere seg som leder  Demping: korrigere uten at det skjer offentlig  Konfrontering: lærer ønsker at klassen skal se hva som skjer  Flytprinsippet (Ogden): Korrigere men ikke stoppe opp undervisningen.

8 Ting å tenke over i klassesituasjon  Hvordan er elevene plassert i klasserommet?  Veksling mellom stillesittende og aktive aktiviteter  La ikke dagen bestå av for mange forbud  Kollektivt fokus/oppmerksomhet er bedre enn individuelt fokus  Planlagt grensesetting med plan/modell for opptrapping er bedre enn spontaninngrep.  Å gjennomføre konsekvenser er bedre enn stadige trusler  Skole/hjem samarbeid

9 SOSIAL KOMPETANSE  Sosial kompetanse er å kunne lese og tilpasse seg den situasjonen man er i  Skolen har som oppgave å utvikle elevens helhetlige kompetanse. Hvordan sosial kompetanse utvikles er det som lærer viktig å kunne noe om.  Gruppeprosesser

10 KLASSELEDELSE STABILITETFORUTSIGBARHETSTRUKTURTYDELIGHET

11 ULIKE METODER  Klassemøter  Faste rutiner (hilse på hverandre, lese et dikt, fortelle et eventyr, gi alle elevene en positiv bemerkning som slutt på dagen)  Signaler/Tegn  Beskjeder som gis til klassen, når og hvordan  Gjøre ”sosiale ting” sammen  Relasjon lærer elev og elev/elev  Drama og lek som metode  IKT som en positiv læringsfaktor  Observasjon og veiledning fra andre lærere  Husk: Regler i seg selv løser ingen problemer


Laste ned ppt "LEDELSE Tema for uke 44 Pedagogikk A2A Rakel K.R.Næss."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google