Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dokumentasjon som verktøy for læringsprosesser i barnehagen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dokumentasjon som verktøy for læringsprosesser i barnehagen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dokumentasjon som verktøy for læringsprosesser i barnehagen
Etterutdanning Holmestrand kommune 11. September 2009 Hilde Dehnæs Hogsnes HiV

2 De mange fortellingene
Praksisfortellinger Foto logger Barnetegninger Utstillinger fra prosjektarbeider etc… Hilde Dehnæs Hogsnes HiV

3 De ulike fortellingene
Vendepunktsfortellinger Vanefortellinger Suksessfortellinger Solskinnshistorier Problemhistorier Tabbehistoriene (Birkeland, 2007) Hvilke historier får dominere? Hilde Dehnæs Hogsnes HiV

4 Hva sier Lov og Rammeplan
Dokumentasjon kan åpne for kritisk refleksjon Dokumentasjon ses i sammenheng med planleggings – og vurderingsarbeid. Barn har rett til medvirkning i planleggings- og vurderingsarbeid i barnehagen. Hilde Dehnæs Hogsnes HiV

5 Barns medvirkning i arbeid med dokumentasjon
Hvordan kan barn medvirke? Hilde Dehnæs Hogsnes HiV

6 En dokumentasjon stiller spørsmål (Åberg og Lenz-Taguchi, 2006)
Hva er det barnet/barna er interessert i? Hva er det de undrer seg over? Hva er det vi i personalet er interessert i? Hva er det vi undrer oss over? Å skape gode læringsprosesser forutsetter undrende barn - og voksne. Hilde Dehnæs Hogsnes HiV

7 Ulike krav og forståelser
Dokumentasjon forstått som kartlegging av enkeltbarns kunnskaper og ferdigheter Dokumentasjon som grunnlag for refleksjon over praksis Ja, takk – begge deler (Østrem m.fl 2009) Hilde Dehnæs Hogsnes HiV

8 Hilde Dehnæs Hogsnes HiV 11.09.2009
Kartleggingsskjema Samlingsstund Barn: Anne, 4, Kan Kan nesten Kan med litt hjelp Utfyllende setninger setter seg på plass i samlingsstunden Tar del i samtale Deltar i felles sang og lek osv. Venter på tur Kommer med innspill ideer Er oppmerksom/har fokus Oppfatter beskjeder (Presentert og analysert i Birkeland,2007) Hilde Dehnæs Hogsnes HiV

9 Alternativt kartleggingsskjema?
Samlingsstund Fagarbeider : Tove, 37, Kan Kan nesten Kan med litt hjelp Utfyllende setninger får barna til å sette seg på plass i samlingsstunden får barna til å del i samtale får barna til å delta i felles sang og lek osv. får barna til å vente på tur får barna til å komme med innspill ideer får barna oppmerksomme får barna til å oppfatte beskjeder Hilde Dehnæs Hogsnes HiV

10 Dokumentasjon og prioriteringer – Ting Tar Tid
Hilde Dehnæs Hogsnes HiV

11 Mulighetene i ”det felles tredje”
Oppmerksomheten rettes ikke hovedsakelig mot individet, heller ikke mot selve relasjonen, men mot et felles saks – og interesseområde (Østrem, 2007). Hilde Dehnæs Hogsnes HiV

12 Dokumentasjon handler alltid om å ta valg
Et eksempel fra barnehagen: Fjernet her Hilde Dehnæs Hogsnes HiV

13 Spørsmål for refleksjon omkring den videre læringsprosessen.
Hvilke læreprosesser er barnet/barna inne i? (Hva prøver barnet å forstå?) Hvordan kan vi utfordre barnet/barna i forhold til det de finner mest interessant? Med hvilke spørsmål, hvilket materiale, hvilke oppgaver? Hvordan kan vi sammen med barna bruke dokumentasjonen? På hvilken måte kan vi fortsette å dokumentere? (Åberg og Lenz-Taguchi, 2006) Hilde Dehnæs Hogsnes HiV

14 Dokumentasjonens hensikt
For hvem dokumenterer vi? Hvordan kan den leses av ulike mennesker? Hilde Dehnæs Hogsnes HiV

15 Hilde Dehnæs Hogsnes HiV 11.09.2009
De voksne må.. se med det gode blikk være nærværende, lyttende og anerkjennende se barn som meningskapende, ta barns uttrykk på alvor => Kan praksisfortellinger bidra til det? Hilde Dehnæs Hogsnes HiV

16 Inspirasjon oppnås gjennom å..
dele faglighet, lære av hverandre ”spise av samme elefant” utfordre hverandre gi hverandre ryggrad være lydhøre være nærværende invitere til ”elefantspising”; vi deler og tar en bit av gangen (førskolelærere i Råelåsen barnehage). Hilde Dehnæs Hogsnes HiV

17 Hilde Dehnæs Hogsnes HiV 11.09.2009
Litteratur Birkeland, Louise (2007) Den gjennomsiktige barnehagen – pedagogisk dokumentasjon. I Bjerkestrand, Mimi og Pålerud, Turi (Red). Førskolelæreren i den nye barnehagen – fag og politikk: Fagbokforlaget: kap 5. Åberg, Ann og Lenz Taguchi, Hillevi (2006) Lyttende pedagogikk. Etikk og demokrati i pedagogisk arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. Østrem, Solveig (2007) Hva betyr ”det tredje” for barnet som subjekt? I Barnehagefolk, nr.1:Pedagogisk forum:12-27. Østrem m.fl. (2009) Alle teller mer. En evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart :Høgskolen i Vestfold Kilder: KD (2009) Kvalitet i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet. KD (2006) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet.http://odin.dep.no/filarkiv/274353/rammeplan KD (2005) Lov om barnehager. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Førskolelærere i Råelåsen barnehage, Tønsberg kommune Førskolelærer, Nøtterøy kommune. Hilde Dehnæs Hogsnes HiV


Laste ned ppt "Dokumentasjon som verktøy for læringsprosesser i barnehagen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google