Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Identitetsforvaltning og usynliggjøring i skolen 16. mars 2005 Sigrun Aamodt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Identitetsforvaltning og usynliggjøring i skolen 16. mars 2005 Sigrun Aamodt."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Identitetsforvaltning og usynliggjøring i skolen 16. mars 2005 Sigrun Aamodt

3 Organisering, skoleledelse og klasseledelse i flerkulturelle skoler zProblemstilling yHvordan fremmes og ivaretas en flerkulturell skole gjennomorganisering av skolen, undervisning i klasserommet og samhandling mellom elever lærere og foresatte i skolehverdagen? zAvgrensing og metodevalg yTo skoler: to klasser og ett trinn ySpørreskjemaer, observasjon, en-en intervju og gruppeintervju zGjennomføring ySeptember - desember 2003

4 Hva er en ”flerkulturell skole”? z”Likeverd og synliggjøring.” z”En skole som i sine planer og rutiner hver skoledag tar hensyn til alle elevene uansett bakgrunn. Skolen er bevisst sitt kulturelle mangfold. ”Flerkultur satt på dagsorden. Et godt sted for alle.” zVi betrakter minoritetsspråklige elever som en ressurs.

5 Tiltak som ivaretar det flerkulturelle perspektivet zLekselesingstilbud zNorsk som andrespråk og morsmål er prioritert zVektlegger trygghet og god kontakt zMarkering av elevenes nasjonaldager zFN dagen zEgne tiltak i forhold til minoritetsspråklige foreldre yEkstra foreldremøte yDobbel tid på konferansetimer yMødregruppe yKurdisk gruppe yOversette brev og informasjon yTelefonsamtaler og ekstra oppfølging

6 Hva former identiteten og hvordan utvikles et positivt selvbilde? zHabitus (Bourdieu) - bærere av symbolsk kapital - resultat av sosiale erfaringer zSpeilbildeselv (Rosenberg 1984, Skaalvik & Skaalvik 1988) yReell selvoppfatning yPersepsjon av andres vurdering yIdeell selvoppfatning zForlengelse av verdigrunnlaget eleven allerede er fortrolig med, virker identitetsbyggende. (Hoëm 1978) zLikeverdige læringsmuligheter? zElevenes opplevelse?

7 Skoleledernes og lærernes kompetanse i mig.ped, norsk som andrespråk, flerkulturell pedagogikk zSkole A (28 lærere + 3 i ledelsen): yEn inspektør har 20 vt mig.ped. Og 10 vt ledelse og utviklingsarbeid utover lærerutdanning. yRektor og inspektør 2 allmennlærerutdanning y2 lærere har 10 vt flerkulturell ped. y1 lærer har 10 vt norsk som andr.spr. zSkole B (30 lærere + 4 i ledelsen): yRektor og to av inspektørene har 10 vt ledelse og utviklingsarbeid y1 lærer har 20 vt mig.ped. y2 lærere har norsk som andrespråk (20 vt og 5 vt)

8 Lærerne bekymret for tilbudet til de minoritetsspråklige elevene. z”Jeg har konstant dårlig samvittighet.” z”De sakker stadig akterut i forhold til de andre.” z”Vi har for få timer med morsmålslærere.” z”Nei, vi har ingen andrespråkstilnærming i fagene eller i undervisningen.”

9 Ulikheter i ledelse og organisering zRektor opptatt av budsjettstyring, ikke synlig, støttende i det pedagogiske arb. zKlasseorg: En lærer - en klasse. Faginndeling ikke årstimetenking. Felles timeplan - lik arbeidsplan. Ingen ressurser fra ordinær ramme til tilpasset oppl. for min.spr. elever z Rektor synlig og støttende. Arbeider aktivt i det ped. utviklingsarbeidet. z Klasseorg: Ikke klasseinndeling, flere lærere. Ulike timeplaner og arbeidsplaner. Fleksibel skoledag Ressurser fra ordinær ramme til tilpasset oppl for min.spr. elever

10 Trivsel z"Det er en fin skole. Vi har det morsomt og jeg har bra venner. zJeg liker matte. Jeg er flink i matte og så er jeg veldig flink til å skrive dikt. Jeg liker å skrive dikt." z"Vi leker sammen alle og har det fint." z"Vi gjør mye morsomt og synger mye.” zAsha: "får bli med å leke når de andre vil det".

11 Hvordan ivaretas og synliggjøres kulturelle forskjeller? zHva er synlig - usynlig? yFlagg yBøker - læremidler ySymboler - bilder, alfabet,.. yFellessamlinger og høytider

12 Mangfold - ulikhet zPå spørsmål om de snakker om det å komme fra andre land og om de lærer om ulike kulturer, svarte Katrine i 5. klasse: ”Nei, vi gjør i grunn ikke det. Vi gjorde det litt mer før - i 3. klasse for eksempel. Da hadde vi en lærer som var ganske opptatt av forskjellige land og sånn.” zAsha, sier hun har det bra, men: ”Noen ganger når jeg har noen venner å leke med så synes jeg det er bra, men når jeg ikke har noen å leke med så synes jeg det er litt trist og så blir jeg lei meg.” ” De andre har lyst til å leke litt med sine venner og så noen ganger leker de med meg.”

13 Hvordan synliggjøres ulik språklig kompetanse zPositiv synliggjøring, anerkjennelse og utvidelse av egne referanser – eller – usynliggjøring og underkommunisering? y”Det er flaut.” zNorsk som redskapsspråk og det som anerkjennes som verdifullt zArbeidsplaner zGruppearbeid zLekser og muligheter til å benytte morsmålet

14 Hva viser min undersøkelse om ulike modeller zHel klasse - team med ulike grupper zInnføringsklasser zNorsk som andrespråk i egne grupper zMorsmålsundervisning / tospråklig fagundervisning zHvilken status har lærerne, NOA: y”Leyla er ikke lærer, hun er sånn morsmåls.” y”Jeg har ikke NOA, nei! Jeg er flink i norsk jeg asså!”

15 Hva viser min undersøkelse i forhold til foreldredeltakelse og samarbeid zKan ikke hjelpe med skolearbeid z"Ja, søstra mi hjelper meg." z"Ja, hvis jeg trenger hjelp så hjelper søster´n min meg. Hun går i 6. klasse og hun kan jo alt." z"Søster´n min hjelper meg. Hun er eldre enn meg. Hun går i niende.”

16 Konsekvenser av ulike lederstiler og organisering zVed begge skoler underkommuniseres kulturelle og språklige forskjeller. zIngen automatikk i at moderne, fleksible metoder, undervisning i smågrupper og individualiserte opplegg, inkluderer større grad av identitetsbekreftelse hos de minoritetsspråklige elevene enn den mer tradisjonelle pedagogikken. zBehov for en etterutdanning av skoleledere og lærere i hvordan skape en flerkulturell skole


Laste ned ppt "Identitetsforvaltning og usynliggjøring i skolen 16. mars 2005 Sigrun Aamodt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google