Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjukepleie ved blodsykdommer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjukepleie ved blodsykdommer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sjukepleie ved blodsykdommer
Ingunn S. Dahl November 2004 Kull Litteratur: H. Almås

2 Blodet består av: Røde blodceller (erytrocytter)
Hvite blodceller (leukocytter) Blodplater (trombocytter) Væske (plasma)

3 Årsaker Mangel på byggemateriale i blodet
Forstyrrelser i produksjon av blodceller i beinmargen. Økt nedbrytning av blodceller i det sirkulerende blodet.

4 Pas. har ofte ett el. flere av følgende problem:
Anemi Infeksjonstendens og infeksjonsrisiko Blødningstendens og blødningsrisiko

5 Sykepleiesynspunkt/tiltak:
Observasjoner Profylaktiske tiltak Symptombehandling

6 Krav til sykepleier: Kunnskap Innsikt Forståelse for pas. reaksjoner
Nøkkelord: informasjon gir trygghet

7 anemi - blodmangel ,redusert hemoglobinmengde i blodet.
Medfører en reduksjon av oksygentilførsel til celler og vev.

8 Årsak til anemi: - prod.sv. av eryt. i beinmargen - blødning
- økt nedbrytning - feilernæring - infeksjon - maligne sykdommer - sekundært til andre sykdommer

9 De alvorligste former av anemi krever
sykehusinnleggelse, ellers behandling i hjemmet.

10 Pasientene har: Redusert fysisk og psykisk kapasitet
Ernæringsproblemer Eliminasjonsproblemer (i varierende grad)

11 Symptomer ved anemi: - bekymring - slapphet og tretthet
- nedsatt appetitt - blekhet - tungpustenhet - hjertebank - hodepine - svimmelhet

12 Viktige pasient - data/opplysninger:
- livsstil og fysisk aktivitet - medikamentforbruk - alkoholforbruk - ernæringsstatus - menstruasjonssyklus - vurdering av mage/tarmkanalen

13 Jernmangelanemi Årsak: - blødning - for lite tilførsel
- for dårlig absorpsjon

14 Behandling Tilførsel av jernholdige matvarer
Tilførsel av jerntilskudd: - tabletter pr. os - i. m. injeksjon - i. v. injeksjon (gis sjeldent)

15 Prosedyre for i.m. inj. av jern
Settes dypt i muskelen Skifte kanyle etter opptrekk av jernmedikament Injiseres langsomt Ikke massere etter injeksjon Obs! må ikke settes subkutant

16 Sykepleieproblem ved anemi:

17 Pasienten er bekymret Mål: Pas. har fått informasjon… Tiltak:
få innblikk i hva pas. vet om anemi, følelsesmessig innstilling, pas. sosiale situasjon samtale med pas., gi informasjon forklare behandling som blir gjort

18 Pasienten er slapp og trett
Mål: Pas. er opplagt og i bedre form Tiltak: informasjon avpasse aktivitet/hvile hjelp til personlig hygiene gi riktig kost (se eget problem)

19 Pasienten har nedsatt appetitt
Mål: Pas. får tilstrekkelig med næringsrik mat Tiltak: samle data om pas. matvaner/ønsker gi info om valg/ bruk av matvarer gi små, hyppige måltid forts.-

20 Pas. har nedsatt appetitt forts.
ikke gi for varm eller kald mat, være passe krydret gi ekstra væsketilførsel (for eksempel vitamin C – rik drikke) observere hva pas. spiser

21 Pasienten er blek Mål: Pas. godtar utseendet sitt Tiltak:
gi informasjon observere evt. måle BT/ puls ha god kommunikasjon ikke presse pas. til å ta seg sammen bruke evt. sminke

22 Pasienten er tungpusten og har hjertebank
Mål: Pas. har normal respirasjon og hjerteaksjon Tiltak: gi informasjon sitte eller høyt ryggleie ta dype åndedrag tilførsel av O2 over kortere tid forts.

23 Pasienten er tungpusten og har hjertebank forts.
frisk luft være hos pasienten

24 Pasienten har hodepine, føler seg svimmel og tendens til å svime av
Mål: Pas. kan selv forbygge besvimelse Tiltak: gi informasjon reise seg forsiktig/sakte avpasse aktivitet støtte/observere

25 Pasienten fryser Mål: Pas. oppleve velvære m.t.p. kroppsvarmen Tiltak:
gi informasjon innhente data om når pas. fryser gi ekstra teppe, varmt tøy unngå trekk, god romtemperatur forts.

26 Pasienten fryser forts.
gi varm drikke måle temperatur observere tegn til infeksjon

27 Maligne blodsykdommer
Leukemi, akutt og kronisk Myelomatose Maligne lymfomer

28 Pasienten har Infeksjonstendens og infeksjonsrisiko Blødningsrisiko
Anemi

29 Medisinsk behandling Oftest cytostatika og i noen tilfeller stråling
Eller stråling alene

30 Mål De maligne cellene er utslettet og spredning er hindret
friske celler blir også ødelagt

31 Konsekvenser av behandlingen
Anemi, blødnings- og infeksjonsrisiko Hårtap, sår i hud/slimhinner Infertilitet i forskjellig grad

32 Understøttende behandling
Blodtransfusjon Antibiotika Sopp og virusbehandling

33 Sykepleietiltak Forebygge plagsomme og alvorlige symptomer og komplikasjoner som følge av behandlingen Observere tidlig tegn på komplikasjoner og sette i verk nødvendige tiltak Pasienten må få delta i bestemmelser av pleie og behandling forts.

34 Gi pasienten/pårørende støtte til å mestre behandling og mulige følger av sykdommen
Hjelpe pasienten til å leve med en kronisk, alvorlig sykdom NB! Sykepleieren må selv ha tro på behandlingen, gi støtte og formidle håp

35 Leukemi (blodkreft) Årsak: ukjent, mulig ondartet svulst i det bloddannede vev Ikke arvelig Diagnose: Stilles ofte på bakgrunn av pas. sykehistorie

36 Problem - anemi - trombocytopeni - leukopeni
Anemi (se tidligere) + gi jevnlige transfusjoner med erytrocytter som reduserer ubehagelige symptomer

37 Trombocytopeni Pas. har økt tendens til spontane blødninger. Mål:
Pas. unngår blødning Pasientens følger av blødning er redusert Pas. kan selv unngå eller stanse blødning

38 Tiltak gi informasjon/ undervisning observere nøye:
- bevissthet, puls, BT - kontroll av urin, avføring - magesmerter skal ha sengeleie trombocytt - transfusjon (adm. funksj) forts.

39 unngå bruk av acetylsalisylsyre
bytte ut tannbørste med bommulspinne ikke gi i.m. injeksjon (kan gi s.c) unngå rektal måling av temp ved neseblødning: kompresjon utenfra, tamponere, kontakte lege obs. menstruasjonsblødning

40 Leukopeni lavt antall hvite blodlegemer
Pas. har økt risiko for å få infeksjon Mål: Pas. unngår å få infeksjon

41 Tiltak god hygiene gi informasjon/ undervisning
observasjon av feber, hudsår…. måle temp, BT, p tilføre væske hindre komplikasjoner ha kontakt med få sykepleiere obs. tegn til septisk sjokk periodisk isolasjon

42 Isolering kan gi psykiske påkjenninger Mål: Pas. opplever livskvalitet

43 Tiltak gi informasjon kommunikasjon med behandlingsteam
ta tid, være ærlig, lytte skaffe tilgang til telefon, aviser, TV utsmykking av rom ha faste rutiner Privatliv Kan ”forlate” rommet helst på kveldstid

44 Hygieniske hensyn ved isolering
Håndvask før en går inn på rommet Bruke stellefrakk ved nærkontakt med pas., vurdere bruk av munnbind, hette og hansker Unngå blomster på rommet Frukt og grønnsaker vaskes godt Bør dusje/kroppsvask daglig Sengeskift daglig

45 Myelomatose Årsak: ukontrollert vekst av plasmaceller
samler seg i knokler og beinmarg som små svulster Sympt.: skjelettsmerter og spontanfrakturer Behandling: cytostatika/strålebehandling/blodtransfusjon/antibiotika i.v. ved infeksjon

46 Sykepleietiltak pleie og observere nøye redusere ubehag
motarbeide inaktivitet godt sengeleie obs. sengeleiets komplikasjoner drikke rikelig trøste og støtte pas. og pårørende

47 Maligne lymfomer (Hodgkins og non Hodgkins lymfom)
sykdom i det lymfatiske vev Symptom: hovne lymfeknuter, nattesvette, feber, vekttap Behandling: cytostatika, i noen tilfeller strålebehandling

48 Hemofili medfødt og livslang sykdom, arvelig
Årsak: defekt i koagulasjonsmekanismen Forløp: økt blødningstendens

49 Behandling Infusjon av den manglende koagulasjonsfaktoren
Treningsopplegg Smertestillende Unngå i.m. injeksjoner Levesett: ”normalt”

50 Avslutning Blodsykdommer påvirker pas. både fysisk og psykisk.
Følelsen av at livet er truet tapet av kontroll usikkerhet for tilbakefall, medfører et enormt press for pas. og pårørende.

51 Blodtransfusjon se PPS


Laste ned ppt "Sjukepleie ved blodsykdommer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google