Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjukepleie ved blodsykdommer Ingunn S. Dahl November 2004 Kull 2003 Litteratur: H. Almås.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjukepleie ved blodsykdommer Ingunn S. Dahl November 2004 Kull 2003 Litteratur: H. Almås."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sjukepleie ved blodsykdommer Ingunn S. Dahl November 2004 Kull 2003 Litteratur: H. Almås

2 Blodet består av: Røde blodceller (erytrocytter) Hvite blodceller (leukocytter) Blodplater (trombocytter) Væske (plasma)

3 Årsaker Mangel på byggemateriale i blodet Forstyrrelser i produksjon av blodceller i beinmargen. Økt nedbrytning av blodceller i det sirkulerende blodet.

4 Pas. har ofte ett el. flere av følgende problem: Anemi Infeksjonstendens og infeksjonsrisiko Blødningstendens og blødningsrisiko

5 Sykepleiesynspunkt/tiltak: Observasjoner Profylaktiske tiltak Symptombehandling

6 Krav til sykepleier: Kunnskap Innsikt Forståelse for pas. reaksjoner Nøkkelord: informasjon gir trygghet

7 anemi - blodmangel,redusert hemoglobinmengde i blodet. Medfører en reduksjon av oksygentilførsel til celler og vev.

8 Årsak til anemi: - prod.sv. av eryt. i beinmargen - blødning - økt nedbrytning - feilernæring - infeksjon - maligne sykdommer - sekundært til andre sykdommer

9 De alvorligste former av anemi krever sykehusinnleggelse, ellers behandling i hjemmet.

10 Pasientene har: Redusert fysisk og psykisk kapasitet Ernæringsproblemer Eliminasjonsproblemer (i varierende grad)

11 Symptomer ved anemi: - bekymring - slapphet og tretthet - nedsatt appetitt - blekhet - tungpustenhet - hjertebank - hodepine - svimmelhet

12 Viktige pasient - data/opplysninger: - livsstil og fysisk aktivitet - medikamentforbruk - alkoholforbruk - ernæringsstatus - menstruasjonssyklus - vurdering av mage/tarmkanalen

13 Jernmangelanemi Årsak: - blødning - for lite tilførsel - for dårlig absorpsjon

14 Behandling Tilførsel av jernholdige matvarer Tilførsel av jerntilskudd: - tabletter pr. os - i. m. injeksjon - i. v. injeksjon (gis sjeldent)

15 Prosedyre for i.m. inj. av jern Settes dypt i muskelen Skifte kanyle etter opptrekk av jernmedikament Injiseres langsomt Ikke massere etter injeksjon Obs! må ikke settes subkutant

16 Sykepleieproblem ved anemi:

17 Pasienten er bekymret Mål: Pas. har fått informasjon… Tiltak: - få innblikk i hva pas. vet om anemi, følelsesmessig innstilling, pas. sosiale situasjon - samtale med pas., gi informasjon - forklare behandling som blir gjort

18 Pasienten er slapp og trett Mål: Pas. er opplagt og i bedre form Tiltak: - informasjon - avpasse aktivitet/hvile - hjelp til personlig hygiene - gi riktig kost (se eget problem)

19 Pasienten har nedsatt appetitt Mål: Pas. får tilstrekkelig med næringsrik mat Tiltak: - samle data om pas. matvaner/ønsker - gi info om valg/ bruk av matvarer - gi små, hyppige måltid forts.- 

20 Pas. har nedsatt appetitt forts. - ikke gi for varm eller kald mat, være passe krydret - gi ekstra væsketilførsel (for eksempel vitamin C – rik drikke) - observere hva pas. spiser

21 Pasienten er blek Mål: Pas. godtar utseendet sitt Tiltak: - gi informasjon - observere evt. måle BT/ puls - ha god kommunikasjon - ikke presse pas. til å ta seg sammen - bruke evt. sminke

22 Pasienten er tungpusten og har hjertebank Mål: Pas. har normal respirasjon og hjerteaksjon Tiltak: - gi informasjon - sitte eller høyt ryggleie - ta dype åndedrag - tilførsel av O2 over kortere tid forts.

23 Pasienten er tungpusten og har hjertebank forts. - frisk luft - være hos pasienten

24 Pasienten har hodepine, føler seg svimmel og tendens til å svime av Mål: Pas. kan selv forbygge besvimelse Tiltak: - gi informasjon - reise seg forsiktig/sakte - avpasse aktivitet - støtte/observere

25 Pasienten fryser Mål: Pas. oppleve velvære m.t.p. kroppsvarmen Tiltak: - gi informasjon - innhente data om når pas. fryser - gi ekstra teppe, varmt tøy - unngå trekk, god romtemperatur forts.

26 Pasienten fryser forts. - gi varm drikke - måle temperatur - observere tegn til infeksjon

27 Maligne blodsykdommer Leukemi, akutt og kronisk Myelomatose Maligne lymfomer

28 Pasienten har Infeksjonstendens og infeksjonsrisiko Blødningsrisiko Anemi

29 Medisinsk behandling Oftest cytostatika og i noen tilfeller stråling Eller stråling alene

30 Mål De maligne cellene er utslettet og spredning er hindret - friske celler blir også ødelagt

31 Konsekvenser av behandlingen Anemi, blødnings- og infeksjonsrisiko Hårtap, sår i hud/slimhinner Infertilitet i forskjellig grad

32 Understøttende behandling Blodtransfusjon Antibiotika Sopp og virusbehandling

33 Sykepleietiltak Forebygge plagsomme og alvorlige symptomer og komplikasjoner som følge av behandlingen Observere tidlig tegn på komplikasjoner og sette i verk nødvendige tiltak Pasienten må få delta i bestemmelser av pleie og behandling forts.

34 Gi pasienten/pårørende støtte til å mestre behandling og mulige følger av sykdommen Hjelpe pasienten til å leve med en kronisk, alvorlig sykdom NB! Sykepleieren må selv ha tro på behandlingen, gi støtte og formidle håp

35 Leukemi (blodkreft) Årsak: ukjent, mulig ondartet svulst i det bloddannede vev Ikke arvelig Diagnose: Stilles ofte på bakgrunn av pas. sykehistorie

36 Problem - anemi - trombocytopeni - leukopeni Anemi (se tidligere) + gi jevnlige transfusjoner med erytrocytter som reduserer ubehagelige symptomer

37 Trombocytopeni Pas. har økt tendens til spontane blødninger. Mål: - Pas. unngår blødning - Pasientens følger av blødning er redusert - Pas. kan selv unngå eller stanse blødning

38 Tiltak - gi informasjon/ undervisning - observere nøye: - bevissthet, puls, BT - kontroll av urin, avføring - magesmerter - skal ha sengeleie - trombocytt - transfusjon (adm. funksj) forts.

39 - unngå bruk av acetylsalisylsyre - bytte ut tannbørste med bommulspinne - ikke gi i.m. injeksjon (kan gi s.c) - unngå rektal måling av temp - ved neseblødning: kompresjon utenfra, tamponere, kontakte lege - obs. menstruasjonsblødning

40 Leukopeni - lavt antall hvite blodlegemer Pas. har økt risiko for å få infeksjon Mål: Pas. unngår å få infeksjon

41 Tiltak - god hygiene - gi informasjon/ undervisning - observasjon av feber, hudsår…. - måle temp, BT, p - tilføre væske - hindre komplikasjoner - ha kontakt med få sykepleiere - obs. tegn til septisk sjokk - periodisk isolasjon -

42 Isolering - kan gi psykiske påkjenninger Mål: Pas. opplever livskvalitet

43 Tiltak - gi informasjon - kommunikasjon med behandlingsteam - ta tid, være ærlig, lytte - skaffe tilgang til telefon, aviser, TV - utsmykking av rom - ha faste rutiner - Privatliv - Kan ”forlate” rommet helst på kveldstid

44 Hygieniske hensyn ved isolering - Håndvask før en går inn på rommet - Bruke stellefrakk ved nærkontakt med pas., vurdere bruk av munnbind, hette og hansker - Unngå blomster på rommet - Frukt og grønnsaker vaskes godt - Bør dusje/kroppsvask daglig - Sengeskift daglig

45 Myelomatose Årsak: ukontrollert vekst av plasmaceller - samler seg i knokler og beinmarg som små svulster Sympt.: skjelettsmerter og spontanfrakturer Behandling: cytostatika/strålebehandling/blodtransfu sjon/antibiotika i.v. ved infeksjon

46 Sykepleietiltak - pleie og observere nøye - redusere ubehag - motarbeide inaktivitet - godt sengeleie obs. sengeleiets komplikasjoner - drikke rikelig - trøste og støtte pas. og pårørende

47 Maligne lymfomer (Hodgkins og non Hodgkins lymfom) - sykdom i det lymfatiske vev Symptom: hovne lymfeknuter, nattesvette, feber, vekttap Behandling: cytostatika, i noen tilfeller strålebehandling

48 Hemofili - medfødt og livslang sykdom, arvelig Årsak: defekt i koagulasjonsmekanismen Forløp: økt blødningstendens

49 Behandling - Infusjon av den manglende koagulasjonsfaktoren - Treningsopplegg - Smertestillende - Unngå i.m. injeksjoner Levesett: ”normalt”

50 Avslutning Blodsykdommer påvirker pas. både fysisk og psykisk. Følelsen av at livet er truet tapet av kontroll usikkerhet for tilbakefall, medfører et enormt press for pas. og pårørende.

51 Blodtransfusjon - se PPS


Laste ned ppt "Sjukepleie ved blodsykdommer Ingunn S. Dahl November 2004 Kull 2003 Litteratur: H. Almås."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google